lunes, 9 de febrero de 2009

Luxemburger Wort


Una crítica i un "visca!"

Una de les millors crítiques que hem rebut ha estat la de Gilles Gourbin al “Luxemburger Wort” –de Luxemburg, és clar- publicada el dimecres passat dia 4 de febrer del 2009. Gourbin comença dient que “ni comèdia de Marivaux, ni tragèdia raciniana, ni drama freudià, el film, rodat al magnífic barri barceloní de Gràcia, planteja de forma simple l’enutjosa qüestió: com ha de reaccionar un home d’avui quan la seva neboda està perdudament enamorada d’ell?. Si bé cal reconèixer que el cas és evidentment rar, s’aconsella no obstant a tothom que vegi aquesta obra tintada de les amargues dolçors de l’amor contrariat”. Més tard, Gourbin compara –encertadament- els personatges amb gats, la qual cosa li permet fer diverses reflexions: “els amors, com els ulls dels gats, van per parelles. Però es dóna el cas que els gats són bornis, com Josephine, que acaba per trobar un company mascle, igualment borni”. “Aquest film atractiu i prometedor… no és totalment desesperat. David diu doctament que “els gats s’adapten fàcilment a tot” i Aparisi que “els gats tenen set vides”. Finalment, el crític al.ludeix a la metgessa histèrica que vol trobar una solució tècnica al seu traumatisme permanent provocat pel so enutjós “sense adonar-se que el remei passa per trobar un alter ego que la pugui entendre. Bella metàfora de la major part dels malentesos amorosos!”

En conclusió, ja que tot plegat ha vingut del CCL no podem sinó elevar la nostra veu cridant…
 Una crítica y un “¡Viva!”

Una de las mejores críticas que hemos recibido ha sido la de Gilles Gourbin en el “Luxemburger Wort” –de Luxemburgo, claro- publicada el miércoles día 4 de febrero del 2009. Gourbin empieza diciendo que “ni comedia de Marivaux, ni tragedia raciniana, ni drama freudiano, el film, rodado en el magnífico barrio barcelonés de Gràcia, plantea de forma simple la enojosa cuestión: ¿cómo tiene que reaccionar un hombre de hoy cuando su sobrina está perdidamente enamorada de él?. Si bien hay que reconocer que el caso es evidentemente raro, se aconseja no obstante a todo el mundo que vea esta obra tintada de las amargas dulzuras del amor contrariado”. Más tarde, Gourbin compara –acertadamente- los personajes con gatos, lo que le permite llevar a cabo diversas reflexiones: “los amores, como los ojos de los gatos, van por parejas. Pero se da el caso de que los gatos son tuertos, como Josephine, que acaba por encontrar un compañero macho, igualmente tuerto”. “Este film atractivo y prometedor… no es totalmente desesperado. David dice doctamente que “los gatos se adaptan fácilmente a todo” y Aparisi que “los gatos tienen siete vidas”. Finalmente, el crítico alude a la doctora histérica que quiere encontrar una solución técnica a su traumatismo permanente provocado por el sonido molesto “sin darse cuenta de que el remedio pasa por encontrar un alter ego que la pueda entender. ¡Bella metáfora de la mayor parte de los malentendidos amorosos!”

En conclusión, ja que todo ha venido del CCL no podemos sino elevar nuestra voz gritando…

Visca el CCL!

No hay comentarios: