miércoles, 26 de abril de 2017

Guinness: Baldiri Guilera

GUINNESS DE "MIRADA AL CEL.LULOIDE" A LES JORNADES CULTURALS DE L’INSTITUT BALDIRI GUILERA DEL PRAT DE LLOBREGAT

El dimecres 20 d’abril del 2017, en el marc de les Terceres Jornades Culturals de l’Institut Baldiri Guilera, dedicades en aquella ocasió als 50 anys que el Cine Capri farà el desembre, es va celebrar una performance gegantina d’homenatge als pioners del cinema. Més de 200 persones, alumnes de l’Institut, van mirar cel.luloide a contrallum, tal com feien els grans creadors del llenguatge cinematogràfic, els muntadors (dones la majoria) i directors dels primers anys del cinema.

És l’homenatge més nombrós mai celebrat. Un autèntic Record Guinness que difícilment serà superat (i més tenint en compte que ningú més està competint en aquesta cursa).

 GUINNESS DE "MIRADA AL CEL.LULOIDE" EN LAS JORNADAS CULTURALES DEL INSTITUTO BALDIRI GUILERA DEL PRAT DE LLOBREGAT

El miércoles 20 de abril del 2017, en el marco de las Terceras Jornadas Culturales del instituto Baldiri Guilera, dedicadas a los 50 años que el Cine Capri cumplirá en diciembre, se celebró una performance gigantesca de homenaje a los pioneros del cine. Más de 200 personas, alumnos del instituto, observaron celuloide al trasluz, tal como hacían los grandes creadores del lenguaje cinematográfico, los montadores (mujeres la mayoría) y directores de los primeros años del cine.

Es el homenaje más numeroso nunca celebrado. Un auténtico Record Guinness que difícilmente será superado (y más teniendo en cuenta que nadie más está compitiendo en esta carrera).

El montaje cinematográfico: del guión a la pantalla

 

domingo, 23 de abril de 2017

viernes, 21 de abril de 2017

Dramatic Structure


Dramatic Structure


UB Edicions
"El muntatge cinematogràfic. Del guió a la pantalla" de Joan Marimón. Editorial UB.
 

UB Edicions
"El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla" de Joan Marimón. Editorial UB.El montaje cinematográfico: del guión a la pantalla

 

miércoles, 19 de abril de 2017

Seqüència clàssica de muntatge - Secuencia clásica de montaje

Les quatre parts de
la seqüència clàssica
(plantejament-
desenvolupament-clímax-
anticlímax) en la metàfora d'un globus que explosiona.

Seqüència clàssica
de muntatgeUB Edicions
"El muntatge cinematogràfic. Del guió a la pantalla" de Joan Marimón. Editorial UB. Un llibre poc incorrecte que encara no està prohibit.
  Las cuatro partes de
la secuencia clásica
(planteamiento-
desarrollo-clímax-anticlímax) a través del ejemplo de un globo en explosión.

Secuencia clásica
de montajeUB Edicions
"El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla" de Joan Marimón. Editorial UB. Un libro poco incorrecto que todavía no está prohibido.El montaje cinematográfico: del guión a la pantalla

 

miércoles, 12 de abril de 2017

Paco Pérez-Dolz

Paco Pérez-Dolz
EN RECORD DE
PACO PÉREZ-DOLZ


Paco Pérez-Dolz, que ens ha deixat als 94 anys, ha viscut en una època en la que encara hi havia al món alguns individus que ho sabien TOT del cinema. Ell n’era un. Li podies preguntar qualsevol cosa del procés de producció d’una pel.lícula, des del guió fins a la còpia final de laboratori, i no només te l’explicava de la forma més didàctica sinó que a més ho feia amb sentit de l’humor.

Paco havia escrit guions, va preparar, organitzar i salvar desenes de rodatges com a ajudant de direcció, va dirigir més pel.lícules de les que sembla, va ser actor, va inventar enginys utilíssims per als rodatges, va produir, va signar brillants spots publicitaris, va esdevenir professor i mestre de professors. I tan important com tot això és el fet que va ajudar a molta gent a entrar i a fer carrera en l’audiovisual.

Aquests primers dies després de la seva mort s’han multiplicat les manifestacions absolutament sinceres d’agraïment. Difícil trobar algú més estimat que ell. Fa només tres anys una autèntica allau d’acadèmics, més de quaranta, va demanar a la junta de l’Acadèmia de Cinema de Catalunya que fos anomenat Membre d’Honor. Mai no havia succeït que tanta gent demanés una distinció per a un company.

Elegant, cavaller, culte, respectuós, amb facilitat per les llengües (el seu italià i francès eren impecables) i amb una conversa que donava gust d’escoltar, com es pot comprobar al documental "Paco Pérez. Un cineasta a tiro limpio" (2014) dirigit per Jordi Marcos, ex alumne seu al Centre Calassanç. Aquest documental va ser feliçment visionat el març del 2015 a l’indret ideal, l’aula de l’ESCAC (Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) que porta el seu nom, l’Aula Pérez-Dolz, amb la presència d’en Josep Maixenchs, fundador de l’escola i el seu director fins fa poc, del mateix Paco Pérez i de la seva esposa Trini Gilabert. El protagonista d’aquest film, retrat d’una història del cinema al nostre país difícil de trobar als llibres, repassa la seva trajectòria des dels vint anys, com a meritori de direcció, fins a la seva tasca com a cap d’estudis del Centre Calassanç, l’antecessor de l’ESCAC. Al final de la projecció, alumnes molt joves es van acostar plorant d’emoció al Paco per a felicitar-lo i agrair-li tot el que havia fet.

Al Paco se’l recorda justament per "A tiro limpio" (1963), un thriller de robatoris que avui sabem que va agradar fins i tot a Quentin Tarantino. Film impecable en blanc i negre, realista, d’altíssim nivell tant en la il.luminació com en les seqüències d’acció, amb un final genial creativament parlant. Qui ha conegut en Paco sap que no és exagerat parlar de genialitat: va inventar una grua que porta el seu nom precisament per a la seqüència final d’ "A tiro limpio". No és l’únic invent. Tampoc no es van dur a terme molts dels seus projectes i com tants guionistes en Paco tenia uns quants guions tancats al calaix. I, cert també, darrere d’uns quants èxits d’alguns companys qui hi havia realment era Paco Pérez-Dolz.

Generós. Aquesta és la paraula. No només intel.lectualment. Qui ha estat al seu costat ha gaudit d’aquesta qualitat que el defineix. En aquest sentit, els seus amics i sobretot la seva família han estat uns privilegiats.
 EN RECUERDO DE
PACO PÉREZ-DOLZ


Paco Pérez-Dolz, que nos ha dejado a los 94 años, ha vivido en una época en la que podía encontrarse todavía en el mundo a algunos individuos que lo sabían TODO del cine. Él era uno de ellos. Le podías preguntar cualquier cosa del proceso de producción de una película, desde el guión hasta la copia final de laboratorio, y no sólo te lo explicaba de la forma más didáctica sino que además lo hacía con sentido del humor.

Paco había escrito guiones, preparó, organizó y salvó decenas de rodajes como ayudante de dirección, dirigió más películas de las que parece, fue actor, inventó ingenios utilísimos para los rodajes, produjo, firmó brillantes spots publicitarios, se convirtió en profesor y maestro de profesores. Y tan importante como todo eso es el hecho de que ayudó a mucha gente a hacer carrera en el audiovisual.

Estos primeros días después de su muerte se han multiplicado las manifestaciones absolutamente sinceras de agradecimiento. Difícil encontrar a nadie más querido que él. Apenas hace tres años un auténtico alud de académicos, más de cuarenta, pidió a la Acadèmia de Cinema de Catalunya que fuera declarado Membre d’Honor. Nunca había sucedido que tanta gente se asociara para conseguir una distinción para un compañero.

Elegante, caballero, culto, respetuoso, con facilidad para los idiomas (su italiano y su francés eran impecables) y con una conversación que daba gusto de oír, como se puede comprobar en el documental "Paco Pérez. Un cineasta a tiro limpio" (2014) dirigido por Jordi Marcos, ex alumno suyo en el Centre Calassanç. Este documental fue felizmente visionado el marzo del 2015 en el lugar ideal, el aula de la ESCAC (Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) que lleva su nombre, el Aula Pérez-Dolz, en presencia de Josep Maixenchs, fundador de la escuela y su director hasta hace poco, del mismo Paco Pérez y de su esposa Trini Gilabert. El protagonista de este film, retrato de una historia del cine en nuestro país difícil de encontrar en los libros, repasa su trayectoria desde los veinte años como meritorio de dirección hasta su labor como jefe de estudios del Centre Calassanç, antecesor de la ESCAC. Al final de la proyección, alumnos y alumnas muy jóvenes se acercaron llorando de emoción a Paco para felicitarle y agradecerle todo lo que había hecho.

A Paco se le recuerda en los libros por "A tiro limpio" (1963), un thriller de robos que hoy sabemos que gustó incluso a Quentin Tarantino. Film impecable en blanco y negro, realista, de altísimo nivel tanto en la iluminación como en las secuencias de acción, con un final genial creativamente hablando. Quien ha conocido a Paco sabe que no es exagerado hablar de genialidad: inventó una grúa que lleva su nombre precisamente para el final de "A tiro limpio". No es el único invento. Tampoco se llevaron a cabo muchos de sus proyectos y como tantos guionistas Paco tenía unos cuantos guiones guardados en un cajón. Y, cierto también, detrás de unos cuantos éxitos de algunos compañeros quien había realmente era Paco Pérez-Dolz.


Generoso. Esa es la palabra. No sólo intelectualmente. Quien haya estado a su lado ha gozado de esa cualidad que le define. En este sentido, sus amigos y sobre todo su familia han sido unos privilegiados.

 

Los murales de Paco Pérez-Dolz

Hubo una época en la que la escuela de cine de formación profesional del Centre Calassanç (Barcelona) estaba repleta de murales como el de la fotografía. Paco Pérez-Dolz llenó las paredes de cada departamento con todas las fases del proceso de producción. Su voluntad pedagógica y su manía por la exactitud (además de su caballerosidad y buen humor) marcaron a varias generaciones de estudiantes. Fue profesor y jefe de estudios del Centre Calassanç desde 1988 hasta su disolución en 1995. Un año antes, la escuela de formación profesional se transformó en universitaria, la actual ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya).

Paco Pérez-Dolz ya era un veterano en la didáctica del cine. En 1956 realizó un cortometraje documental sobre técnica de cine, "Lecciones de cinematografía", la primera pieza de este tipo que se conoce en la cinematografía española –el primer tutorial, diríamos hoy.

Podría parecer que sólo los alumnos de formación profesional y la primera generación de la Escac se beneficiaron de sus conocimientos. En realidad es mucho más que eso ya que el programa de estudios de la Escac procede del que él mismo había gestado para la Formación Profesional. Cualquier alumno de la Escac del presente y del futuro tiene en este aspecto una deuda intelectual con Paco Pérez-Dolz. Puede que el alumno de hoy apenas sepa de Pérez-Dolz algo más que existe un aula a su nombre. Habría que recordar periódicamente de dónde procedemos. Para ello, nada mejor que ir proyectando en el aula Pérez Dolz, tal como se hizo en marzo de 2015, el documental "Paco Pérez-Dolz, un cineasta a tiro limpio" (2014) de Jordi Marcos, uno de sus alumnos de la formación profesional.


Obsérvese el mural de la fotografía, rescatado del tiempo, relativo al "Proceso de Postproducción" (colgado en su última época en la sala de moviolas en 35 mm). Todas las etapas están especificadas, orientándose hacia cada uno de los equipos. Los nombres son ya arqueología: los laboratorios Riera-Filmtel y Fotofilm, el telecine en U-matic a baja banda, la primera copia estándar... Y no obstante el orden del proceso sigue siendo fundamentalmente el mismo.

Mural en grande
Véase la fecha, marzo de 1995. Un año clave: aquel en el que coincidieron el último curso de FP y el primero de la Escac.

Todos quienes le conocimos recordaremos a Paco Pérez-Dolz. Los alumnos de formación profesional tuvieron suerte, no ha habido otro como él.

A tiro limpio (1963)

Este film hoy mítico y de culto de Paco Pérez-Dolz puede servir de ejemplo, por su clasicismo, de la estructura habitual del thriller de robos:
  • Acto I: La preparación del robo.
  • Acto II. El robo.
  • Acto III. Las consecuencias funestas del robo. Van cayendo uno a uno los miembros de la banda: muere primero Picas, asesinado por Martín. Muere luego Antoine. Luego Martín, en un duelo a tiro limpio con el protagonista, Román, en una brillante secuencia nocturna. Y finalmente el protagonista, Román, es abatido por la policía en la estación de metro de Fontana (Barcelona). El atracador cae sobre las escaleras mecánicas, que transportan el cadáver “hacia el cielo”, con lo que concluye el film.
El guión es de Paco Pérez-Dolz, Miguel Cussó y José María Ricarte y el montaje de Teresa Alcocer.

Diagrama en grande

En el acto III los ladrones o atracadores son detenidos por la policía o bien tras peleas, delaciones y traiciones se matan entre ellos. Así ocurre en “La jungla de asfalto” (The Asfalt Jungle, 1950) de John Huston, y en “Atraco perfecto” (The Killing, 1956) de Stanley Kubrick. La originalidad de “Reservoir dogs” (1992) de Quentin Tarantino –a quien gustó “A tiro limpio”- reside en el hecho de elidir la parte del robo.


Barcelona i acció...: A tiro limpio