domingo, 27 de diciembre de 2015

Mister Aleix Pitarch: master, mestre, maestro.


ALEIX PITARCH,
MESTRE
DEL CONTRAPUNT


Aleix Pitarch, guionista, director, muntador, animador i músic, és capaç d’aprendre qualsevol nou software de muntatge digital en molt poc temps. Últimament edita en el ja històric Lightworks. Va començar empalmant pel.lícula de 16 y de 35 mm en els seus estudis a l’ESCAC. Pertany a aquest grup de cineastes-artistes que a la seva manera contribueixen com ningú a que l’audiovisual avanci.

Aleix és mestre del contrapunt, tal com s’ha pogut comprobar en peces como ara el videoclip “Mr Gesus” (2004) amb música de 12Twelve –una obra mestra capaç d’arrencar aplaudiments entre els espectadors més exigents- o en el seu migmetratge en producció “Orders”, que quan estigui acabat s’haurà de citar entre les obres més ambicioses quant a la suma coherent de les dimensions d’àudio i d’imatge.
 ALEIX PITARCH,
MAESTRO
DEL CONTRAPUNTO


Aleix Pitarch, guionista, director, montador, animador y músico, es capaz de aprenderse cualquier nuevo software de montaje digital en muy poco tiempo. Últimamente edita en el ya histórico Lightworks. Empezó empalmando película de 16 y de 35 mm en sus estudios en la ESCAC. Pertenece a ese grupo de cineastas-artistas que a su manera contribuyen como nadie a que el audiovisual avance.

Aleix es maestro del contrapunto, como se ha podido comprobar en piezas como el videoclip “Mr Gesus” (2006) con música de 12Twelve –una obra maestra capaz de arrancar aplausos entre los espectadores más exigentes- o en su mediometraje en producción “Orders”, que cuando termine habrá que citar entre las obras más ambiciosas en cuanto a la suma coherente de las dimensiones de audio y de imagen.

ORDERS - teaser trailer


O en el premiat curt “Dreamland” (2006), on no només el so contrapunteja la imatge sinó blocs d’imatge respecte de sí mateixos i el to lúgubre dels diàlegs respecte de les accions de les actrius.
 O en el premiado corto “Dreamland” (2006), donde no solo el sonido contrapuntea la imagen sino bloques de imagen respecto de sí mismos y el tono lúgubre de los diálogos respecto de las acciones de las actrices.

Dreamland


O en l’explosiu, contundent i admirat videoclip d’animació “Prefuse 73. The End of bitters – International” (un èxit a la xarxa, per cert).
 O en el explosivo, contundente y admirado videoclip de animación “Prefuse 73. The End of bitters – International” (éxito en la red, por cierto).

Prefuse 73: The End of Biters - International


Aleix és també músico i vocalista. Simultaneja la seva labor com a autor de bandes sonores (en films propis i de Jesús Ramos, Elisabet Prandi i Joan Marimón entre altres) amb el seu treball en solitari i també amb les agrupacions “Hamsterloco
 Aleix es también músico y vocalista. Simultanea su labor como autor de bandas sonoras (en films propios y de Jesús Ramos, Elisabet Prandi y Joan Marimón entre otros) con su trabajo en solitario y también con las agrupaciones “Hamsterloco

www.hamsterloco.com


i “Híbrida, Nen i Cavall” (al costat de Marc Pitarch i Martí Ruiz). El seu penúltim treball, “Permafrost”, és una mostra de l’estil d’aquest trio, definit com “indie ambient-electrònic paisatgístic-drone-shoegaze-post rock”. Nota de l'Aleix: "I, ja que hi som, aprofito per recordar que fa poquíssims dies que hem publicat Focs d'artifici, un EP de 5 cançons"
 e “Híbrida, Nen i Cavall” (junto a Marc Pitarch y Martí Ruiz). Su penúltimo trabajo, “Permafrost”, es una muestra del estilo de este trío, definido como “indie ambiente-electrónico paisajístico-drone-shoegaze-post rock”. Nota del propio Aleix: "Y, ya en harina, aprovecho para deciros que hace poquísimos días que hemos publicado Focs d'artifici (Fuegos artificiales), un EP de 5 canciones"


www.nenicavall.cat

A “El muntatge cinematogràfic. Del guió a la pantalla” es parla vàries vegades d’Aleix Pitarch. Una d’elles es aquesta:
 • Mr. Gesus (2006) de 12Twelve realitzat per Aleix Pitarch:
  La classificació de videoclips segons un arc que vagi de la narració a la no narració pot incloure determinades peces híbrides que tendeixen a situar-se al marge, per exemple el del tema jazzístic Mr. Gesus, del grup 12Twelve, que d’acord a les imatges en blanc i negre creades per Aleix Pitarch és una mena d’informe d’empresa que analitza la figura de Jesucrist en vies a una possible promoció del personatge de cara a una nova vinguda en el present.
 En “El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla” se habla varias veces de Aleix Pitarch. Una de ellas es esta:
 • Mr. Gesus (2006) de 12Twelve realizado por Aleix Pitarch:
  La clasificación de videoclips según un arco que vaya de la narración a la no narración puede incluir determinadas piezas híbridas que tiendan a situarse al margen de cualquier opción, por ejemplo el del tema jazzístico Mr Gesus del grupo 12Twelve que de acuerdo con las imágenes en blanco y negro creadas por Aleix Pitarch se configura como una especie de informe de empresa que analiza la figura de Jesucristo en vías a una posible promoción del personaje de cara a una nueva venida en el presente.

Mr. Gesus
 • La naturalesa fronterera del clip, fonamentalment un treball d’animació i postproducció, condueix a no enquadrar-lo tampoc dins l’abstracte o el figuratiu. Mancat de figura humana realista en tot moment, comença amb abundant informació escrita i grafismes figuratius per anar a poc a poc fins a un episodi abstracte, que esclata en formes psicodèlico-calidoscòpiques en què podria considerar-se el clímax de la peça. Recupera tot seguit els missatges escrits i els grafismes figuratius en un desenllaç amb el final en corba emocional ascendent. L’estructura de la seqüència clàssica té totes les seves parts a Mr. Gesus. La sincronia de la música amb la imatge és absoluta, en la tradició dels estudis d’Oskar Fischinger dels anys vint i trenta, Len Lye (A colour box, 1935), Norman McLaren (Begone dull care, 1949) o videoclips d’Autechre com Second Bad Vilbel (1995) de Chris Cunningham. El ritme és ràpid i la quantitat d’informació molt alta, la densitat és per tant considerable. Els miniepisodis amb gags o col·lisions tendents a la ironia intel·lectualitzada culminen en el mateix final del clip, amb la proposta d’un nou «logo corporatiu», força postmodern, de la «llegenda urbana de dos mil anys», una creu amb un rostre no torturat sinó amb un smiley o cara somrient.
 
 • La naturaleza fronteriza del clip, fundamentalmente un trabajo de animación y postproducción, conduce a no poder encuadrarlo siquiera dentro de lo abstracto o lo figurativo. Carente de figura humana realista en todo momento, comienza con abundante información escrita y grafismos figurativos para avanzar poco a poco hasta un episodio abstracto que estalla en formas psicodélico-calidoscópicas en lo que podría considerarse el clímax de la pieza. Recupera acto seguido los mensajes escritos y los grafismos figurativos en un desenlace con el final en curva emocional ascendente. La estructura de la secuencia clásica tiene todas sus partes en Mr Gesus. La sincronía de la música con la imagen es absoluta en la tradición de los estudios de Oskar Fischinger de los años 20 y 30, de Len Lye (Colour Box, 1935), Norman McLaren (Begone Dull Care, 1947) o videoclips de Autechre como Second Bad Vilbel (1995) de Chris Cunningham. El ritmo es rápido y la cantidad de información muy alta, la densidad es por tanto considerable. Los mini-episodios con gags o colisiones tendentes a la ironía intelectualizada culminan en el mismo final del clip, con la propuesta de un nuevo “logo corporativo”, notablemente postmoderno, de la “leyenda urbana de 2000 años”, una cruz con un rostro no torturado sino con un smiley o cara sonriente.
 • Mr. Gesus, inesperat i creatiu contrapunt visual complementari del tema musical, dóna a entendre les vies obertes d’evolució que ofereix el videoclip híbrid-experimental.
 
 • Mr. Gesus, inesperado y creativo contrapunto visual complementario del tema musical, plasma las vías abiertas de evolución que ofrece el videoclip híbrido-experimental. 

miércoles, 23 de diciembre de 2015

Projection

martes, 15 de diciembre de 2015

El gest perdut. El gesto perdido.


El gest perdut

Homenatge als cineastes primitius que van crear el llenguatge audiovisual a través del gest avui perdut de "mirada al cel.luloide" realitzat en diverses performances durant les presentacions a Bogotá i a Barcelona del llibre EL MUNTATGE CINEMATOGRÀFIC. DEL GUIÓ A LA PANTALLA.

Atenció a la música: d'Aleix Pitarch ("Machina", "Interagn8") i d’Augusto Serrano i Ícar Toset ("La bailarina"). Aquests temes musicals per cert formen part de la banda sonora del film “Pactar amb el gat”.

Amb agraïment a Andrés Ardila per les fotografies i filmacions a la llibreria Arteletra de Bogotá.

I a tots els participants de les performances.

 El gesto perdido

Homenaje a los cineastas pioneros que crearon el lenguaje audiovisual a través del gesto hoy perdido de “mirada al celuloide” realizado en diversas performances durante las presentaciones en Bogotá y Barcelona del libro “EL MONTAJE CINEMATOGRÁFICO. DEL GUIÓN A LA PANTALLA”.

Atención a la música: de Aleix Pitarch ("Machina", "Interagn8") y de Augusto Serrano e Ícar Toset ("La bailarina"). Estos temas musicales forman parte de la banda sonora del film “Pactar con el gato”.

Con agradecimiento a Andrés Ardila por las fotografías y filmaciones en la librería Arteletra de Bogotá.

Y a todos los participantes en las performances.


El gesto perdidoEl montaje cinematográfico: del guión a la pantalla

 

lunes, 14 de diciembre de 2015

Fotos desde el tesoro: homenaje al montaje y a los montadores

CALENDARIO ENERO 2016 DE FOTOS DESDE EL TESORO(Regalo de Navidad al lector de "El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla")31 fotos de homenaje al montaje y a los montadores

Posted by El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla on viernes, 11 de diciembre de 2015

sábado, 5 de diciembre de 2015

Ranking de cineastas

De los 1914 cineastas mencionados en “El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla”, los primeros 122 son:
 • Nota 1: Tanto el ranking de cineastas como de films –véase artículo anterior: Canon de films- puede ofrecer al lector una idea del carácter y el registro del libro.
   
 • Nota 2: En los 122 iniciales cabría considerar 3 que no son cineastas de oficio: Jesucristo, Hitler y Shakespeare; sin embargo, por la cantidad de veces que son citados a causa de su relevancia en el audiovisual han sido igualmente incluidos en la lista en el lugar que les corresponde.
 1. Welles, Orson. 53 citaciones + 5 artículos.
 2. Hitchcock, Alfred. 53 + 2 artículos.
 3. Scorsese, Martin. 42 + 3 artículos.
 4. Eisenstein, Sergei M. 34 + 1 capítulo.
 5. Spielberg, Steven. 34 + 3 artículos.
 6. Kubrick, Stanley. 29 + 2 artículos.
 7. Vertov, Dziga. 28 + 1 artículo.
 8. Scott, Ridley. 26 + 2 artículos.
 9. Godard, Jean Luc. 22 + 1 capítulo + 1 artículo.
 10. Riefenstahl, Leni. 22 + 2 artículos.
 11. Fincher, David. 22 + 1 artículo.
 12. Fellini, Federico. 21 + 2 artículos.
 13. Schoonmaker, Thelma. 20 + 3 artículos
 14. Lynch, David. 20 + 2 artículos.
 15. Tomasini, George. 18 + 2 artículos.
 16. McLaren, Norman. 18 + 1 artículo.
 17. Rawlings, Terry. 18 + 1 artículo.
 18. Valdelomar, José. 18 + 1 artículo.
 19. Bergman, Ingmar. 17 + 2 artículos.
 20. Antonioni, Miquelangelo. 17 + 1 artículo.
 21. Allen, Woody. 17 + 1 artículo.
 22. Wise, Robert. 16 + 2 artículos.
 23. Truffaut, François. 16 + 1 artículo.
 24. Griffith, David Wark. 16.
 25. Cameron, James. 15.
 26. Buñuel, Luis. 14 + 1 artículo.
 27. Coppola, Francis Ford. 14 + 1 artículo.
 28. Guerín, José Luis. 14 + 1 artículo.
 29. Peckinpah, Sam. 14 + 1 artículo
 30. Rybczyński, Zbigniew. 14 + 1 artículo.
 31. Ford, John. 14.
 32. Aronovsky, Darren. 13.
 33. Haneke, Michael. 13 + 1 artículo.
 34. Polanski, Roman. 13 + 1 artículo.
 35. Lucas, George. 13 + 1 artículo.
 36. Wachovsky, Lana y Wachovsky, Andy. 13 + 1 artículo.
 37. Beatles, The. 13.
 38. Ford, John. 13
 39. O’Steen, Sam. 12 + 2 artículos.
 40. Cunningham, Chris. 12 + 1 artículo.
 41. De Palma, Brian. 12 + 1 artículo.
 42. Jackson, Michael. 12 + 1 artículo.
 43. Tarantino, Quentin. 12 + 1 artículo.
 44. Tarkovsky, Andrei. 12 + 1 artículo.
 45. Kuleshov, Lev. 12
 46. Wilder, Billy. 12.
 47. Decugis, Cécile. 11 + 3 artículos.
 48. Deren, Maya. 11 + 2 artículos.
 49. Fosse, Bob. 11 + 1 artículo.
 50. Hirsch, Paul. 11 + 1 artículo.
 51. Pudovkin, Vsevolod. 11.
 52. Lovejoy, Ray. 10 + 3 artículos.
 53. Erice, Víctor. 10 + 2 artículos.
 54. Resnais, Alain. 10 + 2 artículos.
 55. Trier, Lars von. 10 + 2 artículos.
 56. Guerra, Tonino. 10 + 1 artículo.
 57. Gondry, Michel. 10.
 58. Lumiere, Louis y Auguste. 10.
 59. Murch, Walter. 10.
 60. Nakashima, Marsha. 10.
 61. Stone, Oliver. 10.
 62. Lang, Fritz. 9 + 2 artículos.
 63. Almiñana, Manel. 9 + 1 artículo.
 64. Almodóvar, Pedro. 9 + 1 artículo.
 65. Bertolucci, Bernardo. 9 + 1 artículo.
 66. Kahn, Michael. 9 + 1 artículo.
 67. Landis, John. 9 + 1 artículo.
 68. Mastroianni, Ruggero. 9 + 1 artículo.
 69. Rohmer, Éric. 9 + 1 artículo.
 70. Spottiswoode, Roger. 9 + 1 artículo.v
 71. Zulueta, Iván. 9 + 1 artículo.
 72. Pasolini, Pier Paolo. 9.
 73. Balagueró, Jaume. 9.
 74. Jesucristo. 9.
 75. Warhol, Andy. 9.
 76. Ziegler, William. 9.
 77. Colpi, Henri. 8 + 1 artículo.
 78. Lucas, Marcia. 8 + 1 artículo.
 79. Morse, Susan E. 8 + 1 artículo.
 80. Nichols, Mike. 8 + 1 artículo.
 81. Parra, Domi. 8 + 1 artículo.
 82. Shakespeare, William. 8 + 1 artículo.
 83. Aleksandrov, Grigori. 8.
 84. Alfredson, Thomas. 8.
 85. Bowie, David. 8.
 86. Jonze, Spike. 8.
 87. Lee, Ang. 8.
 88. Marks, Owen. 8.
 89. Méliès, Georges. 8.
 90. Rolling Stones, The. 8.
 91. Tykwer, Tom. 8.
 92. Duras, Marguerite. 7 + 2 artículos.
 93. Schrader, Paul. 7 + 2 artículos.
 94. Vilaplana, Bernat. 7 + 2 artículos.
 95. Bayona, J. A. 7 + 1 artículo.
 96. Cassavettes, John. 7 + 1 artículo.
 97. Dylan, Bob. 7 + 1 artículo.
 98. Friedkin, William. 7 + 1 artículo.
 99. Greenberg, Gerald B. 7 + 1 artículo.
 100. Lacuesta, Isaki. 7 + 1 artículo.
 101. Lester, Richard. 7 + 1 artículo.
 102. Luna, Bigas. 7 + 1 artículo.
 103. Lye, Len. 7 + 1 artículo.
 104. Shusett, Ronald. 7 + 1 artículo.
 105. Shelley, Mary. 7 + 1 artículo.
 106. Svilova, Elizabeta. 7 + 1 artículo.
 107. Van Sant, Gus. 7 + 1 artículo.
 108. Viola, Bill. 7 + 1 artículo.
 109. Weatherley, Peter. 7 + 1 artículo.
 110. Whale, James. 7 + 1 artículo.
 111. Zapponi, Bernardino. 7 + 1 artículo.
 112. Berkeley, Busby. 7.
 113. Bonnefoy, Mathilde. 7.
 114. Chew, Richard. 7.
 115. Disney, Walt. 7.
 116. Gance, Abel. 7.
 117. Gast, Leon. 7.
 118. Herzog, Werner. 7.
 119. Hitler, Adolf. 7.
 120. Kelly, Gene. 7.
 121. Kurosawa, Akira. 7.
 122. Léger, Fernand. 7.


El montaje cinematográfico: del guión a la pantalla

 

sábado, 28 de noviembre de 2015

Canon de films

En “El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla” se mencionan un total de 1081 películas y 1914 cineastas. Más cineastas que films puesto que de cada corto o largometraje se cita tres cineastas: el guionista, el director y el montador, los tres profesionales que trabajan desde el “criterio de montaje”. Tanto el ránking de cineastas como el de films puede ofrecer al lector una idea del carácter y el registro del libro. Los 29 films más citados son:

filmaffinity.com

 1 El hombre de la cámara (Cielovik Kinoaparaton, 1929)

Guión y dirección de Dziga Vertov y montaje de Elizabeta Svilova y Dziga Vertov. (22 citaciones + 1 artículo)

filmaffinity.com

 2 Psicosis (Psycho, 1960)

Guión de Joseph Stephano según la novela de Robert Bloch, dirección de Alfred Hitchcock y montaje de George Tomasini. (19 citaciones + 2 artículos)

filmaffinity.com

 3 2001. Una odisea del espacio (2001: A Space Odissey, 1968)

Guión de Stanley Kubrick y de Arthur C. Clarke, dirección de Stanley Kubrick y montaje de Ray Lovejoy. (18 citaciones + 2 artículos)

filmaffinity.com

 4 Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941)

Guión de Orson Welles y Herman Mankiewicz, dirección de Orson Welles y montaje de Robert Wise. (17 citaciones + 1 capítulo + 1 artículo)

filmaffinity.com

 5 Toro Salvaje (Raging Bull, 1980)

Guión de Paul Schrader y Mardik Martin basado en el libro de Jake La Motta, dirección de Martin Scorsese y montaje de Thelma Schoonmaker. (17 citaciones + 1 artículo)

filmaffinity.com

 6 Alien, el octavo pasajero (Alien, 1979)

Guión de Dan O’Bannon y Ronald Shusett, dirección de Ridley Scott y montaje de Terry Rawlings y Peter Weatherley. (17 citaciones + 1 artículo)

filmaffinity.com

 7 Matrix (The Matrix, 1999)

Guión y dirección de los hermanos Wachovski con montaje de Zach Staenberg. (17 citaciones + 1 artículo)

filmaffinity.com

 8 Blade Runner (1982)

Guión de David Webb Peoples y Hampton Fancher según la novela de Philip K. Dick, dirección de Ridley Scott y montaje de Terry Rawlings y Marsha Nakashima. (17 citaciones)

filmaffinity.com

 9 Casablanca (1942)

Guión de Julius y Philip Epstein y Howard Koch, dirección de Michael Curtiz y montaje de Owen Marks. (17 citaciones)

filmaffinity.com

10 Fraude (F for Fake, 1973)

Guión y dirección de Orson Welles y montaje de Marie-Sophie Dubus y Dominique Engerer. (13 citaciones + 1 artículo)

filmaffinity.com

11 El triunfo de la voluntad (Der Triumph Des Willens, 1935)

Guión de Leni Riefenstahl y Walter Ruttmann, dirección y montaje de Leni Riefenstahl. (13 citaciones + 1 artículo)

filmaffinity.com

12 Al final de la escapada (À bout de souffle, 1960)

Guión de François Truffaut y Jean Luc Godard, dirección de Jean Luc Godard y montaje de Cécile Decugis. (12 citaciones + 1 capítulo + 1 artículo)

filmaffinity.com

13 Campanadas a medianoche (Chimes at midnight, 1965)

Guión de Orson Welles basado en diversas obras de William Shakespeare, dirección de Orson Welles y montaje de Fritz Müller y Elena Jaumandreu. (11 citaciones + 1 artículo)

filmaffinity.com

14 Olimpiada (Olympia, 1938)

Guión, dirección y montaje de Leni Riefenstahl. (11 citaciones + 1 artículo)

filmaffinity.com

15 Tiburón (Jaws, 1975)

Guión de Peter Benchley y Carl Gottlieb, dirección de Steven Spielberg y montaje de Verna Fields. (11 citaciones + 1 artículo)

filmaffinity.com

16 Tren de sombras (1997)

Guión y dirección de José Luis Guerín con montaje de Manel Almiñana. (11 citaciones + 1 artículo)

filmaffinity.com

17 Un perro andaluz (Un chien andalou, 1929)

Guión de Salvador Dalí y Luis Buñuel, dirección y montaje de Luis Buñuel, (11 citaciones + 1 artículo)

filmaffinity.com

18 La guerra de las galaxias (Star Wars, 1977)

Guión y dirección de George Lucas y montaje de Paul Hirsch, Marcia Lucas y Richard Chew. (11 citaciones)

filmaffinity.com

19 Los pájaros (The birds, 1963)

Guión de Evan Hunter sobre la novela de Daphne Du Maurier, dirección de Alfred Hitchcock y montaje de George Tomasini. (11 citaciones)

filmaffinity.com

20 El acorazado Potemkin (Bronenosets Potemkin, 1925)

Guión de Sergei M. Eisenstein y Nina Agadzhanova, dirección y montaje de Sergei M. Eisenstein. (10 citaciones + 1 capítulo)

filmaffinity.com

21 Corre, Lola, corre (Lola rennt, 1998)

Guión y dirección de Tom Tykwer y montaje de Mathilde Bonnefoy. (10 citaciones)

filmaffinity.com

22 Blow up (Deseo de una mañana de verano) (Blow up, 1965)

Guión de Tonino Guerra y Miquelangelo Antonioni a partir de un relato de Julio Cortázar, dirección de Miquelangelo Antonioni y montaje de Frank Clarke. (9 citaciones + 1 capítulo)

filmaffinity.com

23 Arrebato (1979)

Guión y dirección de Iván Zulueta y montaje de José Luis Peláez. (9 citaciones + 1 artículo)

filmaffinity.com

24 El sol del membrillo (1992)

Guión de Víctor Erice y Antonio López, dirección de Víctor Erice y montaje de Juan Ignacio San Mateo. (9 citaciones + 1 artículo)

filmaffinity.com

25 Aguaespejo granadino (1955)

Guión, dirección y montaje de José Val del Omar. (9 citaciones)

filmaffinity.com

26 Bullitt (1968)

Guión de Alan R. Trustman y Harry Kleiner adaptando la novela de Robert L. Pike, dirección de Peter Yates y montaje de Frank P. Keller. (9 citaciones)

filmaffinity.com

27 El club de la lucha (Fight Club, 1999)

Guión de Jim Uhls sobre la novela de Chuck Palahniuk, dirección de David Fincher y montaje de James Heygood. (9 citaciones)

filmaffinity.com

28 Cuando fuimos reyes (When We Were Kings, 1996)

Guión y dirección de Leon Gast con montaje de Taylor Hackford, Jeffrey Levi-Hinte y Keith Robinson. (9 citaciones)

filmaffinity.com

29 Titanic (1997)

Guión y dirección de James Cameron, y montaje de Conrad Buff, Richard A. Harris y James Cameron. (9 citaciones)
Nota:
 • Estos films no constituyen una lista de las preferencias personales del autor sino de las obras más útiles para entender los conceptos explicados en el texto de “El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla”. En una hipotética relación de mejores films del autor habría títulos de Andrei Tarkovsky, David Lynch, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Woody Allen y Norman McLaren, todos ellos representados con la cantidad de “0” películas en esta lista de 29 títulos.


El montaje cinematográfico: del guión a la pantalla

 

lunes, 23 de noviembre de 2015

El Punt Avui: La sintaxi de les imatges

Extraordinari reportatge a dues pàgines sobre "EL MUNTATGE CINEMATOGRÀFIC. DEL GUIÓ A LA PANTALLA" al diari "EL PUNT AVUI" ahir diumenge 22 de novembre del 2015.

Signat per Bernat Salvà, i anomenat "La sintaxi de les imatges", s'afirma en el titular que el llibre "recull les claus d'un dels oficis menys visibles i més creatius del cine".

(Fes clic sobre cada foto per veure-la en gran)Veure-les com a álbum (dues fotos)


 

martes, 3 de noviembre de 2015

Antitráiler presentación montaje cinematográficoLibroWEB Universitat de Barcelona

ANTITRÀILER D’“EL MUNTATGE CINEMATOGRÀFIC. DEL GUIÓ A LA PANTALLA”

Clip per a reflexionar a partir de raonaments sumament convincents d’importantíssimes autoritats del món sencer per a no comprar el llibre “El muntatge cinematogràfic. Del guió a la pantalla” de Joan Marimón. Publicat per Editorial UBe i ESCAC. Amb la presència estelar de Guada Sáez (Valencia), Enrique Gámez (CCC, México DF), Adria Guadagnoli (Escac, Acadèmia de Cinema de Catalunya, Barcelona), Marga Gómez Inglada (Cèntric, El Prat de Llobregat) i Joaquim Martí i Marquès (México DF). També de Joan Marimón (Cine Capri), que assisteix pàl.lid a la turmenta de qualificatius destructius contra els quals no ha pogut defensar-se.

Amb agraïment pels camarògrafs i equips de grabació del CCC (Centro de Capacitación Cinematográfica de México DF), Ángel “Shackleton” Bereje (València), Fermín Marimón (El Prat) i ESCAC (Acadèmia de Cinema de Barcelona).
 ANTITRÁILER DE “EL MONTAJE CINEMATOGRÁFICO. DEL GUIÓN A LA PANTALLA”

Clip para reflexionar a partir de razonamientos sumamente convincentes de importantísimas autoridades del mundo entero para no comprar el libro "El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla" de Joan Marimón. Publicado por Editorial UBe y ESCAC. Con la presencia estelar de Guada Sáez (Valencia), Enrique Gámez (CCC, México DF), Adria Guadagnoli (Escac, Academia de Cinema de Catalunya, Barcelona), Marga Gómez Inglada (Cèntric, El Prat de Llobregat) y Joaquim Martí i Marquès (México DF). También de Joan Marimón (Cine Capri), que asiste impávido a la tormenta de calificativos destructivos contra la que no ha podido defenderse.

Agradecimiento a los camarógrafos y equipos de grabación del CCC (Centro de Capacitación Cinematográfica de México DF), Ángel “Shackleton” Bereje (Valencia), Fermín Marimón (El Prat) y ESCAC (Acadèmia de Cinema de Barcelona).

Antitráiler "El montaje cinematográfico"


“El muntatge cinematogràfic. Del guió a la pantalla”. 600 pàginas. 30 esquemes. A la venda en llibreries.
 
“El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla”. 600 páginas. 30 esquemas. A la venta en librerías.

El montaje cinematográfico: del guión a la pantalla

 

viernes, 9 de octubre de 2015

El quinto impulso del cine de terror

Hoy, 9 de octubre del 2015, empieza el Festival de Sitges de Cine Fantástico Obscuro y Terror. Buena ocasión para preguntarse cuál será el quinto impulso de este tipo de cine.

Pero para saber cuál será el quinto, será conveniente repasar los cuatro anteriores.

El ser humano cambia continuamente. El audiovisual debe adaptarse a ello para seguir seduciendo al espectador. En el cine de terror se juegan habitualmente las cartas de la entrada en la oscuridad, la víctima vulnerable amenazada por un monstruo psicopático y la estética expresionista. Pero las modas se suceden sin pausa. La entrada en la oscuridad no parece fácilmente sustituible. Veamos cuatro de los impulsos principales y tratemos de anticipar el quinto:
 • I. Terror clásico: la secuencia del acecho y ataque a la víctima contiene una estructura de planteamiento-desarrollo y clímax, y concluye con la agresión del monstruo/asesino.
  Período: Desde el inicio del cine hasta el presente.
  Ejemplos: “Frankenstein” (1931), “The leopard man” (1943), “Tiburón” (1975), “Alien, el octavo pasajero” (1979), “Mamá” (2013) -el largometraje-.
 • II. Slasher-gore-body horror: la secuencia no termina con la agresión sino que se prolonga con tortura sobre el cuerpo, ya sea brevemente o durante todo el film.
  Período: desde el “giallo” italiano (1969-1975), con el antecedente del asesinato en la ducha de “Psicosis” (1960), en el que las cuchilladas sobre el cuerpo de la víctima se prolongan casi medio minuto, hasta el presente.
  Ejemplos: “Psicosis” (1960), “El pájaro de las plumas de cristal” (1969), “La matanza de Texas” (1979), “Audition” (1999), “Saw” (2004).
 • III. Video doméstico-found footage: el espectador es incorporado a la narración al observar desde el punto de vista de la cámara.
  Período: desde The Blair Witch Project (1999) hasta el presente, con el antecedente de Holocausto Caníbal (1980).
  Ejemplos: Holocausto Caníbal (1980), The Blair Witch Project (1999), Rec (2007), Paranormal Activity (2007), Afflicted (2013).
 • IV. Cortometrajes y series: los cortometrajes de terror y los festivales de cortometrajes de este género se extienden por el globo. También las series de diversas temporadas. Lo muy breve, y lo muy extenso.
  Período: de mediados de los años 2000 hasta el presente.
  Ejemplos: Cortometrajes: Mamá (2008), Lights out (2013). Series: American Horror Story (2011-).
Otras tendencias que podrían llegar a constituir moda:
 • Films de terror de autor, como “Only lovers left alive” (2013) de Jim Jarmusch.
 • Series de animación de terror, japonesas, como el anime “Hellsing” (Herushingu, 2006-2012).
¿Cuál será el quinto impulso, que ya va tocando? ¿Surgirá este año en Sitges? ¿Tal vez ya está entre nosotros, y no nos hemos dado cuenta?

viernes, 25 de septiembre de 2015

sábado, 12 de septiembre de 2015

Performance ARTELETRA (Bogotá)


Performance de mirada al cel·luloide a ARTELETRA (Bogotá)

Per culminar la nostra trobada a Arteletra del dia 16 de juliol del 2015 vem efectuar una performance d'homenatge als cineastes pre-digitals del passat mirant el cel.luloide de 35 mm a ull.
 Performance de mirada al celuloide en la librería ARTELETRA (Bogotá)

Para culminar nuestro encuentro en Arteletra del día 16 de julio del 2015 efectuamos una performance de homenaje a los cineastas predigitales del pasado observando el celuloide de 35 mm al trasluz.

El meu agraïment a tots els assistents, absolutament concentrats en l'acció.
  Mi agradecimiento a todos los asistentes, absolutamente concentrados en la acción.
El montaje cinematográfico: del guión a la pantalla


 

miércoles, 2 de septiembre de 2015

El clip de "EL MONTAJE CINEMATOGRÁFICO" en Arteletra


ESTRENA DEL CLIP D’“EL MONTAJE CINEMATOGRÁFICO” A LA LLIBRERIA ARTELETRA, DE BOGOTÁ, AMB LA PARTICIPACIÓ DE LUIS OSPINA, SERGIO CABRERA, LIBIA STELLA GÓMEZ, TOMÁS CORREDOR I FERNANDO LÓPEZ

El dijous 16 de juliol del 2015 a la cinèfila llibreria bogotana “Arteletra” es va presentar de la mà de la seva oficiant Adriana Laganis el llibre “El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla”. Andrés Ardila, de Mamá Producciones, ha realitzat i editat aquest clip-curtmetratge de 19:44 minuts que resumeix l’acte.

Conté parlaments de grans cineastes colombians –a qui agraïm la seva presència- com ara el documentalista Luis Ospina (“Agarrando pueblo”, “Todo comenzó por el fin”), Sergio Cabrera (“La estrategia del caracol”, “Ylona llega con la lluvia”), Libia Stella Gómez (“El baúl rosado”, “Ella”), Tomás Corredor (director de spots publicitaris i del projecte de llarg “Miércoles de Ceniza”) i Fernando López (director de spots publicitaris i del projecte de llarg “Siameses”).
 ESTRENO DEL CLIP DE “EL MONTAJE CINEMATOGRÁFICO” EN LA LIBRERÍA ARTELETRA, DE BOGOTÁ, CON LA PARTICIPACIÓN DE LUIS OSPINA, SERGIO CABRERA, LIBIA STELLA GÓMEZ, TOMÁS CORREDOR Y FERNANDO LÓPEZ

El jueves 16 de julio del 2015 en la cinéfila librería bogotana “Arteletra” se presentó de la mano de su oficiante Adriana Laganis el libro “El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla”. Andrés Ardila, de Mamá Producciones, ha realizado y editado este clip-cortometraje de 19:44 minutos que resume el acto.

Contiene parlamentos de grandes cineastas colombianos –a quienes agradecemos su presencia- como el documentalista Luis Ospina (“Agarrando pueblo”, “Todo comenzó por el fin”), Sergio Cabrera (“La estrategia del caracol”, “Ylona llega con la lluvia”), Libia Stella Gómez (“El baúl rosado”, “Ella”), Tomás Corredor (director de comerciales y del proyecto de largometraje “Miércoles de Ceniza”) y Fernando López (director de comerciales y del proyecto de largometraje “Siameses”).

El montaje cinematográfico en ArteletraEl montaje cinematográfico: del guión a la pantalla

 

viernes, 17 de julio de 2015

"EL MONTAJE" EN ARTELETRA DE BOGOTÁ


A falta de las fotografías oficiales, que llegarán pronto, permitidme expresar mi agradecimiento a quienes participaron en el acto de ayer jueves, entre ellos algunos de los mejores cineastas colombianos (un honor para quien suscribe).


ADRIANA LAGANIS, artífice de Arteletra, abrió el acto con elegancia.


LUIS OSPINA, patriarca del documental, cineasta del grupo de Cali, habló de montaje en el documental y de su último largometraje, "Todo comenzó por el fin" (2015), uno de sus trabajos más ambiciosos, de tres horas de duración, proyectado el día anterior en el BAM (Bogotá Audiovisual Market)


SERGIO CABRERA, uno de los directores más representativos del cine en Colombia, director de "La estrategia del caracol" (1993), la primera película colombiana que quien suscribe visionó, habló de sus montajistas, de su último film, "Los que se van" (2015), y contó una anécdota enormemente significativa sobre su trabajo con Ruggero Mastroianni (colaborador regular de Fellini y Visconti), que montó su film "Ylona llega con la lluvia".


LIBIA STELLA GÓMEZ, que acaba de estrenar en los cines de Colombia "Ella" (2015) su segundo largometraje, nos contó su método de trabajo elaborando un pre-montaje antes del rodaje y su labor con la montajista Ximena Franco. Por cierto, "Ella" sigue proyectándose en los cines Tonalá (los más cómodos que nunca he visto) durante el mes de julio.

TOMÁS CORREDOR, director de comerciales y guionista, habló del montaje en spots publicitarios y alabó la pericia de los montajistas de comerciales capaces de afinar al máximo hasta conseguir la duración apropiada.

FERNANDO LÓPEZ CARDONA, director de comerciales, de ficción y guionista, consideró el criterio de montaje que rige desde la elaboración del guión, continúa con la dirección y termina con la edición.


JOAN MARIMÓN recomendó el capítulo de "La voz de los montadores" del libro y acto seguido empezó la performance prometida: las multitudes congregadas tomaron una tira de película de 35 mm y la miraron muy seriamente al trasluz.

Una fiesta que agradezco a Arteletra, a la editorial UBe, y a la administración (Proimágenes, Ministerio), que me ha permitido conectar con los cineastas colombianos.

Ah, quien desee ejemplares del libro quedan todavía algunos en ARTELETRA.


El montaje cinematográfico: del guión a la pantalla