martes, 29 de diciembre de 2009

Jo Jo en el record

Jo Jo en el record

Com pot ser que una gata tan esquerpa i tan fugissera s’hagi convertit en estrella d’un parell de pel.lícules?

La gata bòrnia i atigrada Josephine va ser protagonista d’un dels episodis del curtmetratge Gracia Exquisita, de Jesús Ramos amb el col.lectiu Hijos de la Locura, i també del nostre llargmetratge, on va tenir un paper estelar.

Crec que la resposta és que Jo-Jo tenia encant.

El fet que s’acostés a tu una gata tan poc sociable, o que simplement es dignés mirar-te, t’omplia de bon humor.

Per a ser exactes, només Elisabeth Prandi (la nostra directora de foto), el seu company Adrià Cillero (el nostre muntador), i els seus nens, Amàlia i Camil, gaudien del favor de Jo-Jo, la seva gata. La resta ens havíem de conformar amb veure-la passar amunt i avall com una fletxa.

La història de Jo-Jo s’explica en bona part a la nostra pel.lícula: salvada in extremis d’un container, carregada de malalties, amb pèrdua d’un ull i visió parcial a l’altre. La van recollir els veterinaris de Badalona, David Prandi i Victòria Bonnin, i es va encarregar d’ella Elisabeth Prandi i la seva família.

La gata va viure feliç durant deu anys. Fa pocs dies ens va deixar. Un trànsit ràpid, inesperat, aprofitant una nit de lluna plena. Una pèrdua que tots els qui coneixíem Jo-Jo hem lamentat.

Camil, el fill petit d’Elisabeth i Adrià, va fer la pregunta clau: on van els gats quan es moren?

Com a mínim, al nostre record.

Jo-Jo estarà per sempre en el record de molta gent.
Jo Jo en el recuerdo

¿Cómo puede ser que una gata tan huraña e huidiza se haya convertido en estrella de un par de películas?

La gata tuerta y atigrada Josephine es protagonista de uno de los episodios del cortometraje Gracia Exquisita, de Jesús Ramos con el colectivo Hijos de la Locura, y de nuestro largometraje, donde tuvo un papel estelar.

Creo que la respuesta es que Jo-Jo tenía encanto.

El simple hecho de que se te acercara una gata tan poco sociable, o que se dignara mirarte, te llenaba de buen humor.

Para ser exactos, sólo Elisabeth Prandi (nuestra directora de foto), su compañero Adrià Cillero (nuestro montador), y sus hijos, Amàlia i Camil, gozaban del favor de Jo-Jo, su gata. El resto nos teníamos que conformar con verla pasar como una flecha.

La historia de Jo-Jo se explica en buena parte en nuestra película: salvada in extremis de un container, cargada de enfermedades, con pérdida de un ojo y visión parcial en el otro. Recogida por los veterinarios de Badalona, David Prandi y Victòria Bonnin, y adoptada por Elisabeth Prandi y su familia.

La gata ha vivido feliz durante diez años. Hace pocos nos ha dejado. Un tránsito rápido, inesperado, aprovechando una noche de luna llena. Una pérdida que todos quienes conocíamos a Jo-Jo hemos lamentado.

Camil, el hijo pequeño de Elisabeth y Adrià, ha hecho la pregunta clave: ¿adónde van los gatos cuando se mueren?

Como mínimo, a nuestro recuerdo.

Jo-Jo estará para siempre en el recuerdo de mucha gente.

jueves, 24 de diciembre de 2009

PERAUSTRINIA 2004, el trailer

Peraustrínia 2004, el tràiler

Molt abans d’"Avatar" ja hi havia a l’audiovisual muntayes volants, com l’imperi de l’Atzar a Peraustrínia 2004.

Ho podeu veure al trailer, posat ara de nou en circulació:
Peraustrinia 2004, el tráiler

Mucho antes de “Avatar” ya había en el audiovisual montañas volantes, como el imperio del Azar en Peraustrinia 2004.

Lo podéis ver en el tráiler, puesto ahora de nuevo en circulación:


<· Peraustrinia 2004 ·>

Peraustrinia 2004 ha complert 20 anys aquest 2009. Es va iniciar la producció cap el 1986, es va acabar tres anys després i es va estrenar en cinemes l’abril del 1990. Va ser el primer film de dibuix animat en versió original catalana. Film produït per Fermín Marimón, dirigit per Àngel García, amb guió de qui subscriu.

Sinopsis:
El que havia estat poderosíssim Imperi de l’Atzar, format per unes criatures en perpètua mutació, els atzarosos, que provoquen deliberadament el caos en la societat dels humans, viu en l’any 2004 una etapa de profunda decadència a causa d’un jove científic, Tristà de Peraustrínia, que sembla control.lar-ho tot.

Peraustrínia és la ciutat de la ciència, en la què els noticiaris prediuen el futur.

L’únic que escapa al control de Tristà és l’amor, la qual cosa li impedeix dominar la voluntat de la bella princesa Priscil.la, que l’odia.

El Gran Ton, emperador dels atzarosos, vol arribar a un acord amb Tristà: si els ajuda, els atzarosos aconseguiran que la princesa s’enamori d’ell.


Peraustrinia 2004 ha cumplido 20 años este 2009. Se inició la producción hacia el 1986, se acabó tres años más tarde y se estrenó en cines en abril de 1990. Fue el primer film de dibujo animado en versión original catalana. Film producido por Fermín Marimón, dirigido por Àngel García, con guión de quien subscribe.

Sinopsis:
El que había sido poderosísimo Imperio del Azar, formado por unas criaturas en perpetua mutación, los azarosos, que provocan deliberadamente el caos en la sociedad de los humanos, vive en el año 2004 una etapa de profunda decadencia a causa de un joven científico, Tristán de Peraustrinia, que parece controlarlo todo.

Peraustrinia es la ciudad de la ciencia, en la que los noticiarios predicen el futuro.

Lo único que escapa al control de Tristán es el amor, lo que le impide dominar la voluntad de la bella princesa Priscila, que le odia.

El Gran Ton, emperador de los azarosos, quiere llegar a un acuerdo con Tristán: si les ayuda, los azarosos conseguirán que la princesa se enamore de él.

sábado, 19 de diciembre de 2009

FAGA GAC


www.fagaweb.org

FAGA i el GAC

El Fòrum d’Associacions de Guionistes Audiovisuals (FAGA), nascut en el 2007, acaba d’estrenar web, on si un busca pot trobar, als blogs de guionistes, un link al nostre. Gràcies!

Aprofitant l’avinentesa m’agradaria comentar el següent...

El dia 14 de desembre del 2004, l’aleshores presidenta del GAC (Guionistes Associats de Catalunya), Anna Fité, i un vocal de la junta –jo mateix- vem dinar amb tres membres d’ALMA, l’associació de guionistes de Madrid, creada en 1989. Els madrilenys eren Agustín Díaz Yanes, encantador president en aquell moment i encara avui, i dos components de la junta, Valentín Fernández-Tubau i José Luis Acosta. El motiu de la reunió? La creació de FAGA.

Sempre he pensat que el GAC ha estat l’associació més activa, creativa i útil de totes les de l’Estat Espanyol. Va iniciar l’assumpte dels barems, en el tema contractes ha estat també capdavantera, i ara la transformació en sindicat. Però ALMA és més antiga, és a Madrid, compta amb un nombre d’associats on hi ha una colla de noms del cinema espanyol, etc. Ells sempre han pensat que són els més importants i es podria dir que no els falten raons.

Jo em vaig desvincular de les juntes del GAC cap el 2005, després d’una colla d’anys. Si no recordo malament, cap el 1992 vaig ser el primer ponent del que en aquell moment es deia Secció de Guionistes de l’AELC (Associació d’Escriptors en Llengua Catalana).

Hi va haver gairebé des del primer moment el somni d’una associació d’associacions de tot l’Estat Espanyol.

Els motors d’aquest somni han estat durant molt de temps el GAC i ALMA.

Avui, enhorabona!, FAGA viu, amb totes les associacions existents (catalans, gallecs i vascos), tret d’una, la dels madrilenys, ALMA, la més nombrosa, la de més nom i pes específic.

M’he perdut cromos importants d’aquesta història. No sé com ha anat l’assumpte i en quin moment ALMA s’ha despenjat. Conec, a la vegada, el com si diguéssim natural complex de superioritat dels guionistes del centre geogràfic peninsular. Però a la vegada crec que FAGA no serà definitivament forta fins que no hi siguem tots.

FAGA y el GAC

El Fórum de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA), nacido en el 2007, acaba de estrenar web, en la que si uno busca puede encontrar, en los blogs de guionistas, un link al nuestro. ¡Gracias!

Aprovechando la cosa me gustaría comentar lo siguiente...

El dia 14 de diciembre del 2004, la entonces presidenta del GAC (Guionistes Asociados de Catalunya), Anna Fité, y un vocal de la junta –yo mismo- comimos con tres miembros de ALMA, la asociación de guionistas de Madrid, creada en 1989. Los madrileños eran Agustín Díaz Yanes, encantador presidente en aquel momento y todavía hoy, y dos componentes de la junta, Valentín Fernández-Tubau y José Luis Acosta. ¿El motivo de la reunión? La creación de FAGA.

Siempre he pensado que el GAC ha sido la asociación más activa, creativa y útil de todas las del Estado Español. Inició el asunto de los baremos, en el tema contratos ha sido también líder, y ahora la transformación en sindicato. Pero ALMA es más antigua, está en Madrid, cuenta con un número de asociados donde hay un montón de nombres del cine español, etc. Ellos siempre han creído que son los más importantes y se puede decir que no les faltan razones.

Yo me desvinculé de la junta del GAC hacia el 2005, después de muchos años. Si no recuerdo mal, hacia el 1992 fui el primer ponente de lo que en aquel momento se llamaba Sección de Guionistas del AELC (Asociación de Escritores en Lengua Catalana).

Hubo casi desde el primer momento el sueño de una asociación de asociaciones de todo el Estado Español.

Los motores de este sueño han sido durante mucho tiempo el GAC y ALMA.

Hoy ¡enhorabuena! FAGA vive, con todas las asociaciones existentes (catalanes, gallegos y vascos), excepto una, la de los madrileños, ALMA, la más numerosa, la de mayor fama y peso específico.

Me he perdido cromos importantes de esta historia. No sé como ha sido la trayectoria y en qué momento ALMA se ha descolgado. Conozco, a la vez, el como si dijéramos natural complejo de superioridad de los guionistas del centro geográfico peninsular. Pero a la vez creo que FAGA no será definitivamente fuerte hasta que no estemos todos.

www.fagaweb.org| Castellano | Català/Valencià | Euskera | Galego | English |

lunes, 14 de diciembre de 2009

Emociona dos

Dues recomanacions de films que m'han emocionat

El camí dels somnis de Joan Soler.

Dues noies, una invident i l’altra amb una visió molt disminuida, viatgen a Anantapur, a la India, per a fer classes d’informàtica a nens invidents. El company de les noies és un gos guia.

La podeu veure al cinema Alexandra.
Dos recomendaciones de films que me han emocionado

El camí dels somnis de Joan Soler.

Dos chicas, una invidente y otra con una visión muy disminuida, viajan a Anantapur, en la India, para dar clases de informática a niños ciegos. El compañero de las chicas es un perro guía.

La podéis ver en el cine Alexandra.

http://camisomnis.wordpress.com/Las dos vidas de Andrés Rabadán de Bonaventura Durall.

El retrat d’un assassí que podria ser qualsevol de nosaltres (en la seva circumstància). I una reflexió sobre la regeneració del ser humà en el codi penal d’ara i avui. Un film poètic i una inesperada història d’amor.

La podeu veure als Icària Yelmo.


Las dos vidas de Andrés Rabadán de Bonaventura Durall.

El retrato de un asesino que podría ser cualquiera de nosotros (en su circunstancia). Y una reflexión sobre la regeneración del ser humano en el código penal de hoy y de ahora. Un film poético y una inesperada historia de amor.

La podéis ver en los Icaria Yelmo.

http://www.las2vidasdeandresrabadan.com/

miércoles, 9 de diciembre de 2009

Mel Martí


Una amiga, Rosa Campmany, que acaba de publicar una excel.lent novel.la negra, Palacios de cristal,
va venir amb la seva jove neta a la performance-presentació del llibre + dvd de Pactar a Cinemascope.

La jove neta es diu Mel Martí i va fer unes quantes fotos (alguna ja l’hem fet servir en articles anteriors) que ara podeu veure tot seguit:

Una amiga, Rosa Campmany, que acaba de publicar una excelente novela negra, Palacios de cristal,
vino con su joven nieta a la performance-presentación del libro+dvd de Pactar en Cinemascope.

La joven nieta se llama Mel Martí e hizo unas cuantas fotos (alguna ya ha aparecido en artículos anteriores) que ahora podéis ver:Mel Martí en Cinemascope


Per cert, la jove àvia
de la jove neta de Mel,
la Rosa Campmany, escriu a un blog que us facilitem:

Por cierto, la joven abuela
de la joven nieta Mel,
Rosa Campmany, escribe en un blog que os facilitamos:


http://www.rosacampmany.blogspot.com/

viernes, 4 de diciembre de 2009

Alberto Jiménez Nexus 6

Clip 4 a la Biblioteca Vila de Gràcia

Si li tinc afecte personal a un dels nostres quasi quaranta clips promocionals, és al d’Alberto Jiménez fent de Nexus 6 a Blade Runner.

És l’únic de tots que va implicar rodar material nou. I la idea de fer la paròdia de "I’ve seen things you people wouldn’t believe..." és tan antiga com la meva amistat amb Alberto Jiménez. De seguida vem coincidir en que la mort de Roy Batty era una de les nostres escenes preferides. Jo, a més, aviat li vaig veure una semblança a l’Alberto amb Rutger Hauer (posem que això sigui cosa meva).

El diumenge 30 de març del 2008, l’endemà de rebre el Prix Demon a Annecy, el somni es va fer realitat. Amb la particularitat que l’equip tècnic el formaven l’actriu principal, Rose Avalon, com a tècnica de so, i la nostra aleshores cap de promoció, Antònia Casado, com a cap d’efectes especials de pluja. A la càmara, un servidor.

Que gran és Alberto Jiménez! Mentre tot l’equip es trencava de riure, ell ho anava clavant tot. En castellà i després amb el final català. Tan genial va estar sota la pluja artificial de la dutxa que al final la cosa va quedar bé. He vist el clip una colla de vegades i sempre acabo aplaudint mentalment la interpretació d’Alberto: tràgic, còmic, poètic, surrealista al final quan toca el corn, tant de bo aviat poguem tornar a treballar junts.
Clip 4 en la Biblioteca Vila de Gràcia

Si le tengo afecto personal a uno de nuestros casi cuarenta clips promocionales, es al de Alberto Jiménez como Nexus 6 en Blade Runner.

Es el único de todos que implicó rodar material nuevo. Y la idea de hacer la parodia de "I’ve seen things you people wouldn’t believe..." es tan antigua como mi amistad con Alberto Jiménez. Pronto coincidimos en que la muerte de Roy Batty era una de nuestras escenas preferidas. Yo le veo, además, una similitud a Alberto con Rutger Hauer (pongamos que eso sea cosa mía).

El domingo 30 de marzo del 2008, el día después de recibir el Prix Demon en Annecy, el sueño se hizo realidad. Con la particularidad de que el equipo técnico lo formaban la actriz principal, Rose Avalon, como técnica de sonido, y nuestra entonces directora de promoción, Antonia Casado, como directora de efectos especiales de lluvia. A la cámara, un servidor.

¡Qué grande es Alberto Jiménez! Mientras todo el equipo es partía de risa, él lo iba clavando todo. En castellano y luego con el final catalán. Tan genial estuvo bajo la lluvia artificial de la ducha que al final la cosa quedó bien. He visto el clip un montón de veces y siempre acabo aplaudiendo mentalmente la interpretación de Alberto: trágico, cómico, poético, surrealista al final cuando toca el cuerno, ojalá pronto podamos volver a trabajar juntos.


<· Blade Runner ·>

Va ser el darrer clip el dia de la presentació de llibre i dvd a la Biblioteca Vila de Gràcia.

Vem tancar l’acte amb el somriure als llavis.

Fue el último clip el día de la presentación de libro y dvd en la Biblioteca Vila de Gràcia.

Cerramos el acto con la sonrisa en los labios.

domingo, 29 de noviembre de 2009

Vicky Peña, caràcter polifacético

Vicky Peña,
Premi Nacional de Teatre


Un dels premis més importants que es poden concedir a un actor o actriu ha estat concedit a Vicky Peña, pel "seu caràcter polifacètic com actriu en diferents gèneres, la seva labor referent de magisteri, el seu compromís vital i actiu amb la professió i la seva capacitat de construir personatges autèntics com ha posat de manifest a tota la seva carrera i recentment, entre altres, a Sweeney Todd".

De cap a l’inici de Sweeney Todd és aquest fragment, "Els pitjors pastissos de Londres". Vicky Peña broda cada paraula, cada síl.laba, cada gest. Un magisteri que enlluerna:
Vicky Peña,
Premio Nacional de Teatro


Uno de los premios más importantes que se pueden conceder a un actor o actriz ha sido concedido a Vicky Peña, por "su carácter polifacético como actriz en diferentes géneros, su labor referente de magisterio, su compromiso vital y activo con la profesión y su capacidad de construir personajes auténticos como ha puesto de manifiesto en toda su carrera y recientemente, entre otros, en Sweeney Todd".

De hacia el principio de Sweeney Todd es este fragmento, "Los peores pasteles de Londres". Vicky Peña brilla en cada palabra, cada sílaba, cada gesto. Un magisterio que asombra:


<·Los peores pasteles de Londres·>


Actualment, Vicky Peña duu una gira amb textos de Damià Barbany, i cançons de Kurt Weill, anomenada De Mahagonny a Youkali, un viatge amb Kurt Weill.

Vegeu un fragment a:


Actualmente, Vicky Peña realiza una gira con textos de Damià Barbany, y canciones de Kurt Weill, llamada De Mahagonny a Youkali, un viatge amb Kurt Weill.

Podéis ver un fragmento en:


<·Je ne t'aime pas·>

Nosaltres la podem recordar al seu parlament al dia de l’estrena del nostre film de gats:

Nosotros la podemos recordar en su parlamento el día del estreno de nuestro film de gatos:


<·(PCEG-11) Estrena a Renoir Les Corts·>


I al clip de Badagats, amb imatges del making off d’Isadora Guardia:


Y en el clip de Badagats, con imágenes del making off de Isadora Guardia:


<·(PCEG-22) Badagats·>


Enhorabona a una de les millors actrius d’Europa.


Enhorabuena a una de las mejores actrices de Europa.


martes, 24 de noviembre de 2009

INVENT, INVENTO

Clip 3 a la Biblioteca Vila de Gràcia

L’única vegada a la vida que he gaudit del goig de participar en un INVENT ha estat en la gènesi del clip:
Pactar con el gato (19)
Estructura Audiovisual QM

Es tracta d’una mena de prototipus en moviment, pensat per a estudiosos de guió, que permet fer-se en un minut una idea de l’estructura d’un llargmetratge. La imatge viatja a velocitat vertiginosa, el so orienta a través de diàlegs i músiques significatives respecte cada seqüència i un cursor assenyala constantment la situació en un esquema dibuixat del llargmetratge.

La idea original va ser de Gabriel Quintela, muntador de diversos clips de la nostra pel.lícula, a partir dels esquemes que surten al Diccionario incompleto del guión audiovisual, de Jesús Ramos i l’infrascrit. Jesús Ramos considera que l’efecte resultant de tot plegat s’assembla força a una videocreació.

Vem aplicar l’invent a l’estructura de la nostra pel.lícula i el resultat ha estat aquest:
Clip 3 en la Biblioteca Vila de Gràcia

La única vez en la vida que he sentido el placer de participar en un INVENTO ha sido en la génesis del clip:
Pactar con el gato (19)
Estructura Audiovisual QM

Se trata de una especie de prototipo en movimiento, pensado para estudiosos de guión, que permite hacerse en un minuto una idea de la estructura de un largometraje. La imagen viaja a velocidad vertiginosa, el sonido orienta a través de diálogos y músicas significativas respecto de cada secuencia y un cursor señala constantemente la situación en un esquema dibujado del largometraje.

La idea original fue de Gabriel Quintela, montador de diversos clips de nuestra película, a partir de los esquemas que aparecen en el Diccionario incompleto del guión audiovisual, de Jesús Ramos y el infrascrito. Jesús Ramos considera que el efecto resultante del clip se parece mucho a una videocreación.

Aplicamos el invento a la estructura de nuestra película y el resultado fue este:


<· Estructura Audiovisual QM ·>

Ho vem projectar el dia de la presentació de llibre i dvd a la Biblioteca Vila de Gràcia. Tothom va fer que sí amb el cap.

Potser l’invent no es popularitzi mai, com tants altres, potser sí, qui sap. Sigui com sigui, haurà estat una de les aportacions més rellevants de la nostra trajectòria.

Lo proyectamos el día de la presentación de libro y dvd en la Biblioteca Vila de Gràcia. Todos los presentes asintieron.

Tal vez el invento no alcance la popularidad, como tantos otros, tal vez sí, vaya usted a saber. Sea como fuere, habrá sido una de las aportaciones más relevantes de nuestra trayectoria.

jueves, 19 de noviembre de 2009

Zen: aquí i ara


Zen: aquí i ara
d'Elisabet Prandi
i Adrià Cillero


Un nou documental de dos dels més distingits membres del nostre equip, Elisabet Prandi (directora de fotografia) i Adrià Cillero (muntador) s’estrenarà dissabte que ve dia 21 de novembre a les 23.15 a La 2, al programa Gran Angular.

Sembla ser que es bat el reccord de silenci en un documental emès en una cadena generalista: dos minuts.

Tota la informació al superblog d’Elisabet, dissenyat per Adrià:

Zen: aquí i ara
de Elisabet Prandi
y Adrià Cillero


Un nuevo documental de dos de los más distinguidos miembros de nuestro equipo, Elisabet Prandi (directora de fotografía) y Adrià Cillero (montador) se estrenará el sábado que viene, día 21 de noviembre, a les 23.15 en La 2, en el programa Gran Angular.

Parece ser que se bate el reccord de silencio en un documental emitido en una cadena generalista: dos minutos.

Toda la información en el superblog de Elisabet, diseñado por Adrià:


http://elisabetprandi.blogspot.com/


Si voleu veure a Elisabet Prandi en persona parlant a BTV del seu documental “Paisatges domèstics” sobre el videoartista príncep de l’underground Jesús Ramos, ho podeu fer a:

Si queréis ver a Elisabet Prandi en persona hablando en BTV de su documental “Paisatges domèstics” sobre el videoartista príncipe del underground Jesús Ramos, lo podéis hacer en:


<·Entrevista a Elisabet Prandi·>

Elisabet Prandi és una artista en trobar solucions. Va obtenir un premi als Millors Efectes Audiovisuals, al Festival Experimental de Madrid, per “El viatger”. Podeu veure aquest curt a:

Elisabet Prandi es una artista en encontrar soluciones. Obtuvo un premio a los Mejores Efectos Audiovisuales, en el Festival Experimental de Madrid, por “El viatger”. Podéis verlo en:


<·El viajero coloreado·>

sábado, 14 de noviembre de 2009

Pactar en Colombia

Adriana Villamizar, que se mueve entre las naturalezas de escritora poética, de guionista, de profesora de guión en la Universidad Javeriana y la de hada, ha organizado un fórum sobre nuestra película de gatos ni más ni menos que en Cali (Colombia).Más sobre Adriana Villamizar en:

azulquitapenas.blogspot.com

lunes, 9 de noviembre de 2009

KOP


<· Pactar con el gato (14) KOP Kasal Okupa Prat ·>

KOP
com la mort d'un amic


El passat dimecres 28 d’octubre del 2009 els Mossos d’Esquadra van desallotjar el Kasal Okupa Prat, un dels focus culturals més importants del Prat de Llobregat, a més de museu viu (la Capella Sixtina del Graffiti), l’indret on vem rodar bona part de la nostra pel.lícula uns quants dies de gener i febrer del 2006 i on vem preestrenar-la l’11 de maig del 2007, quatre mesos abans de l’estrena oficial.

A hores d’ara mig edifici és a terra. Fa uns dies hi vaig passar pel davant. La demolició del KOP em colpeja com la mort d’un amic.

Ha estat un acte estúpid i absurd per part de l’Ajuntament del Prat. També de FECSA, és clar, però d’aquesta empresa acostumada a agredir no esperàvem cap favor. I el procès judicial ha estat una broma de molt mal gust. Penso que l’Ajuntament ha perdut una oportunitat única de manifestar la seva generositat vers un col.lectiu que enriquia veritablement el Prat, generador d’iniciatives com, entre moltes altres, la cooperativa ecològica de consum responsable CalsKarxofa (a la seva web podeu trobar més informació sobre els fets del KOP).

KOP
como la muerte de un amigo


El pasado miércoles 28 de octubre del 2009 los Mossos d’Esquadra desalojaron el Kasal Okupa Prat, uno de los focos culturales más importantes del Prat de Llobregat, además de museo vivo (la Capilla Sixtina del Graffiti), el lugar donde rodamos buena parte de nuestra película unos cuantos días de enero y febrero del 2006 y donde la preestrenamos el 11 de mayo del 2007, cuatro meses antes del estreno oficial.

A día de hoy medio edificio ha sido destruido. Hace poco pasé por allí. La demolición del KOP me hiere como la muerte de un amigo.

Ha sido un acto estúpido y absurdo por parte del Ayuntamiento del Prat. También de FECSA, claro está, pero de esta empresa acostumbrada a agredir no esperábamos ningún favor. Y el proceso judicial ha sido una broma de muy mal gusto. Creo que el Ayuntamiento ha perdido una oportunidad única de manifestar su generosidad respecto de un colectivo que enriquecía verdaderamente el Prat, generador de iniciativas como, entre muchas otras, la cooperativa ecológica de consumo responsable CalsKarxofa (en su web podéis encontrar más información sobre los hechos del KOP).

http://calskarxofa.blogspot.com


Quin paper ha jugat que els membres del KOP sempre hagin estat crítics amb l’Ajuntament? No és precisament l’esquerra qui demana una crítica i una autocrítica permanent? A més, el col.lectiu del KOP és antiviolent, ni tan sols a la manifestació de la tarda del dimecres 28 a la Plaça de l’Ajuntament es va produir un sol incident. Ni contenidors cremats ni llençament d’objectes.

Fotografies del 22 d'octubre, el dia inicialment previst pel desallotjament (ajornat a darrera hora).

¿Qué papel ha jugado que los miembros del KOP siempre hayan sido críticos con el Ayuntamiento? ¿No es precisamente la izquierda quien pide una crítica y una autocrítica permanente? Además, el colectivo del KOP es antiviolento, ni siquiera en la manifestación de la tarde del miércoles 28 en la Plaza del Ayuntamiento se produjo un solo incidente. Ni quema de contenedores ni lanzamiento de objetos.

Fotografías del 22 d’octubre, el dia inicialmente previsto para el desalojo del KOP (pospuesto a última hora).KOP: Como la muerte de un amigo


Avui El Prat de Llobregat és més pobre.

El col.lectiu, però, continua viu. La consigna principal de les manifestacions és un crit de futur: “No s’ensorren / sis anys de KOP”.

Hoy El Prat de Llobregat es más pobre.

El colectivo, sin embargo, continúa vivo. La consigna principal de las manifestaciones es una llamada de futuro: “No s’ensorren / sis anys de KOP” (No se hunden / seis años de golpe –seis años de KOP).miércoles, 4 de noviembre de 2009

Pactar Martorell


Pactar a Martorell

El passat dissabte 24 d’octubre els gats van visitar Martorell, de la mà dels Nous Projectes Audiovisuals. Ens va acompanyar un públic més nombrós de l’habitual, en el què la nostra amiga martorellenca Judith Viladot, la seva família i amics en formaven una de les parts més rellevants. La Judith ha estat una de les nostres benefactores més constants. Judith: gràcies!!!

Pactar en Martorell

El pasado sábado 24 de octubre los gatos visitaron Martorell, de la mano de Nous Projectes Audiovisuals. Nos acompañó un público más numeroso de lo habitual, en el que nuestra amiga martorellense Judith Viladot, su familia y amigos formaban una de las partes más relevantes. Judith ha sido una de nuestras benefactoras más constantes. Judith: ¡¡¡gracias!!!En el fòrum final, presentat per la jove Anna, va pressionar-se al guionista –des de preguntes formulades sempre per dones- per explicar els motius interiors del veterinari David sobre la seva neboda Júlia. Sent alguna cosa per ella? L’estima? Com l’estima?

Els homes de la sala van mostrar-se més comprensius amb l’actitud del veterinari.

Com la majoria de vegades, unanimitat en lloar el treball dels actors. Rose Avalon i Pau Roca van fins i tot motivar un brindis en una jam-session posterior.

Una nena va fer una pregunta també difícil de respondre: com ho fan els actors per a plorar?

En el fórum final, presentado por la joven Anna, el guionista fue presionado –desde preguntas formuladas siempre por mujeres- para explicar los motivos interiores del veterinario David sobre su sobrina Julia. ¿Siente algo por ella? ¿La quiere? ¿Cómo la quiere?

Los hombres de la sala se mostraron más comprensivos con la actitud del veterinario.

Como la mayoría de veces, unanimidad al alabar el trabajo de los actores. Rose Avalon y Pau Roca incluso motivaron un brindis en una jam-session posterior.

Una niña hizo una pregunta también difícil de responder: ¿cómo lo hacen los actores para llorar?Pactar en Martorell


La tarda a Martorell ha estat una de les més belles del nostre final de festa.

La tarde en Martorell ha sido una de las más bellas de nuestro final de fiesta.


viernes, 30 de octubre de 2009

Jesús Ramos en Portal Nou


Sessió sobre el procés de creació del videoartista Jesús Ramos

Dissabte 31 d’octubre a les 20.30 al carrer Portal Nou, 30
(barri del Born), Barcelona.

El documental sobre el
procés de creació de
Jesús Ramos:
Paisatges Domèstics
(23:22)
Dirigit per Elisabet Prandi

I les quatre peces de videoart de Jesús Ramos que formen part d’aquest documental:

Sesión sobre el proceso de creación del videoartista Jesús Ramos

Sábado 31 de octubre a las 20.30 en la calle Portal Nou 30, barrio del Born, Barcelona.

El documental sobre el proceso de creación de
Jesús Ramos:
Paisatges Domèstics
(23:22)
Dirigido por Elisabet Prandi

Y las cuatro piezas de videoarte de Jesús Ramos que forman parte de este documental:

Océano (04:05)
El brebaje del Bosco (06:02)
Sanguis Sandis (04:03)
El agua del castillo rojo (05:11)
Tota la informació és al nou blog d’Elisabet Prandi, la nostra directora de fotografia, experta documentalista i novedosa realitzadora de peces arriscades i inesperades, com ara la d’aquest dissabte, "paisatges domèstics".

Feu un cop d’ull al blog sobre la seva obra edificat per Adrià Cillero (el nostre muntador).

Toda la información está en el nuevo blog de Elisabet Prandi, nuestra directora de fotografía, experta documentalista y novedosa realizadora de piezas arriesgadas e inesperadas, como la de este sábado, "paisatges domèstics".

Echad un vistazo al blog sobre su obra edificado por Adrià Cillero (nuestro montador).


http://elisabetprandi.blogspot.com/


domingo, 25 de octubre de 2009

Miradas a Gràcia

Clip 2 a la Biblioteca Vila de Gràcia

L’únic problema de la festa d’afecte a Gràcia que va significar la darrera presentació de llibre i dvd es va manifestar durant la projecció del clip 2, el del tràiler de mirades. Un tràiler atípic, musical, sense atabalament. A la meitat, en el crit cantat de Júlia, el tràiler es va encallar. El crit va durar inacabables minuts. La silenciosa Biblioteca va maleir-nos a base de bé.

Si vols veure el clip que la nostra audiència gracienca no va poder contemplar a la Biblioteca, si vols gaudir de la molt bona música de Belleville, de Mercedes Pérez, de Pere Monterde, en un tràiler muntat pels muntadors oficials, Adrià Cillero i María José Gilabert, aquí el tens:
Clip 2 en la Biblioteca Vila de Gràcia

El único problema de la fiesta de afecto a Gràcia que significó la última presentación del libro y el dvd se manifestó en la proyección del clip 2, el del tráiler de miradas. Un tráiler atípico, musical, de baja densidad. A la mitad, en el grito cantado de Júlia, el tráiler encalló. El grito duró inacabables minutos. La silenciosa Biblioteca nos maldijo a base de bien.

Si te apetece ver el clip que nuestra audiencia graciense no pudo contemplar en la Biblioteca, si quieres gozar de la muy buena música de Belleville, de Mercedes Pérez, de Pere Monterde, en un tráiler montado por los montadores oficiales, Adrià Cillero y María José Gilabert, aquí lo tienes:


<· Pactar con el gato (4) ·>

martes, 20 de octubre de 2009

Amor a Gràcia

Clip 1 a la Biblioteca Vila de Gràcia

Dins de la declaració d’amor a la Vila de Gràcia en que es va constituir l’acte del nostre darrer acte cultural, celebrat el 8 d’octubre a la Biblioteca més gracienca, es va projectar en primer lloc el clip “+Gràcia”, que va obtenir veus de notable recolzament entre els presents.

És aquest:
Clip 1 en la Biblioteca Vila de Gràcia

Dentro de la declaración de amor a la Vila de Gràcia en que se constituyó el acto de nuestro último acto cultural, celebrado el 8 d’octubre en la Biblioteca más graciense, se proyectó en primer lugar el clip “+Gràcia”, que obtuvo voces de notable apoyo entre los presentes.

Es éste:


<· +Gràcia ·>

jueves, 15 de octubre de 2009

2 de "Marimón"


Un parell de "Marimón" en l'èxtasi i l'arravatament

El cinema experimental espanyol és el tema d’un singular programa audiovisual organitzat pel CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) i la SEACEX (Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior), que es comença a veure aquest mes d’octubre del 2009 per quasi tots els continents al llarg dels propers tres anys.


El nom del programa és:
Del éxtasis al arrebato.
50 años del otro cine español.

43 pel.lícules, la majoria curtmetratges, han estat sel.leccionades d’un total de –diuen- 2400 opcions. Hi ha les obras de dos cineastes extraordinaris: José Valdelomar (“Fuego en Castilla”) i Iván Zulueta (“Arrebato”), pero ens fa gràcia destacar aquí que entre aquesta depuradíssima sel.lecció s’hi poden trobar un parell de curts dels pratencs Fermín Marimón i del seu fill Joan. Es tracta de les peces de dansa: “Ballet Burlón” (1960), de Fermín, i “In Crescendo” (2001), de Jesús Ramos i Joan Marimón.

Tot i que recomanem el visionat en pantalla gran i en 35 mm (donat que s’han tirat, a més, còpies noves), podeu veure-les aquí:

Un par de "Marimón" en el éxtasis y el arrebato

El cine experimental español es el tema de un singular programa audiovisual organizado por el CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) y la SEACEX (Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior), que se empieza a ver este mes de octubre del 2009 por casi todos los continentes a lo largo de los próximos tres años.

El nombre del programa es:
Del éxtasis al arrebato.
50 años del otro cine español.

43 películas, la mayoría cortometrajes, han sido seleccionadas de un total de –dicen- 2400 opciones. Están las obras de dos cineastas extraordinarios: José Valdelomar (“Fuego en Castilla”) e Iván Zulueta (“Arrebato”), pero quisiéramos destacar aquí que entre esta depuradísima selección hay un par de cortos de los pratenses Fermín Marimón y de su hijo Joan. Se trata de las piezas de danza: “Ballet Burlón” (1960), de Fermín, e “In Crescendo” (2001), de Jesús Ramos y Joan Marimón.

Aunque recomendamos su visionado en pantalla grande y en 35 mm (ya que se han tirado, además, copias nuevas), podéis verlas aquí:


<·Ballet burlón·>

L’indiscutiblement històric “Ballet Burlón”, dansa de compassos que, segons ha dit Àngel García, sempre posa de bon humor.

I “In crescendo”, un pas-a-dos en el què els ballarins acaben, després d’un somni romàntic d’ella, baixant a l’infern.

El indiscutiblemente histórico “Ballet Burlón”, danza de compases que, según dijo Àngel García, siempre pone de buen humor.

E “In crescendo”, un paso a dos en el que los bailarines acaban, después de un sueño romántico de ella, bajando al infierno.


<·In Crescendo·>

El programa s’exhibeix a:

El programa se exhibe en:


sábado, 10 de octubre de 2009

Graciosa presentació graciense


Graciosa presentació gracienca de llibre i dvd

Una vetllada carregada de tendresa va tancar els actes públics culturals de la nostra pel.lícula. Va ser a la Biblioteca de la Vila de Gràcia, on diversos personatges rellevants van descriure el caràcter gracienc del film més important d’aquest blog.

Graciosa presentación graciense de libro y dvd

Una velada cargada de ternura cerró los actos públicos culturales de nuestra película. Tuvo lugar en la Biblioteca de la Vila de Gràcia, donde diversos personajes relevantes describieron el carácter graciense del film más importante de este blog.
Juli Cervera, director de la Biblioteca, va introduir-nos en la felicitat de ser graciencs.

Alfredo Castellanos y Núria Megías, els videoartistes lliures que viuen a la torre més alta de l’indret més bell de Barcelona (Torrijos amb Plaça Virreina) van expressar amb brillantor el fet que Pactar amb el gat ha estat –i serà- per ells un regal.

Jesús Ramos, el príncep lliure de l’underground, va recordar alguns dels precedents graciencs literaris i visuals del nostre llibre i el nostre film: el Diccionario Incompleto del Guión Audiovisual i el curtmetratge Gracia Exquisita, que ell va produir.

Amb Laura Battestini vem reviure una feliç trobada: ella recollia signatures per tal que la pel.lícula es fes al Verdi i n’hi va demanar una a un que passava per allà: jo mateix, el director. Feliç forma de conèixer una persona.

Juli Cervera, director de la Biblioteca, nos introdujo en la felicidad de ser gracienses.

Alfredo Castellanos y Núria Megías, los videoartistas libres que viven en la torre más alta del lugar más bello de Barcelona (Torrijos con Plaça Virreina) expresaron con brillantez el hecho de que Pactar con el gato ha sido –y serà- para ellos un regalo.

Jesús Ramos, el príncipe libre del underground, recordó algunos de los precedentes graciences literarios y visuales de nuestro libro y nuestro film: el Diccionario Incompleto del Guión Audiovisual y el cortometraje Gracia Exquisita, que él produjo.

Con Laura Battestini revivimos un feliz encuentro: ella recogía firmas para que la película se proyectara en el Verdi y pidió una a uno que pasaba por allí: yo mismo, el director. Feliz forma de conocer a una persona.Biblioteca Vila de Gràcia


Tothom va coincidir en el fet que Gràcia és el millor indret possible per viure i que amb el temps aquesta pel.lícula podria esdevenir un document social força potable.

Todos coincidimos en el hecho de que Gracia es el millor lugar posible para vivir y que con el tiempo esta película podría convertirse en un documento social más que potable.

lunes, 5 de octubre de 2009

miércoles, 30 de septiembre de 2009

Paloma Soler Espiauba


Paloma Soler Espiauba

Tot va començar a casa d’una amiga, Mar: coneixedora del fet que a la María José Gilabert, muntadora de la pel.lícula, i a mi, ens agraden els animals i acabàvem de fer un llargmetratge amb gats, ens va ensenyar el quadre esplèndid que presideix el seu menjador, un quadre amb un gat, una obra que ens va semblar delicada, carregada de poesia i sensibilitat, colpidora en la seva aparent senzillesa, amb un color suau i evocador, una peça extraordinària. Un quadre que projecta un univers personal. Es diu "Miki en su coche".

Paloma Soler Espiauba

Todo empezó en casa de una amiga, Mar: conocedora de que a María José Gilabert, montadora de la película, y a mí, nos gustan los animales y acabábamos de terminar un largometraje con gatos, nos enseñó el cuadro espléndido que preside su comedor, un cuadro con un gato, una obra que nos pareció delicada, cargada de poesía y sensibilidad, profunda en su aparente sencillez, con un color suave y evocador, una pieza extraordinaria. Un cuadro que proyecta un universo personal. Se llama "Miki en su coche".


· Miki en su coche ·

L’autora era la seva amiga Paloma Soler Espiauba. Ja en aquells dies vem plantejar la possibilitat de dedicar un article a aquesta artista.

Un any més tard, Mar li va regalar el dvd de “Pactar con el gato” a aquella pintora amiga seva nascuda a Madrid un mes de desembre.

Dies després ens arribava un mail que guardarem al nostre cor: Paloma Soler Espiauba expressava la seva opinió, molt satisfactòria, sobre la nostra pel.lícula de gats.

Per la nostra banda, li vem demanar si ens podia fer l’honor que li dediquèssim un article.

El que ve tot seguit és conseqüència d’aquests fets.

La autora era su amiga Paloma Soler Espiauba. Ya en aquellos días nos planteamos la posibilidad de dedicar un artículo a esta artista.

Un año más tarde, Mar le regaló el dvd de “Pactar con el gato” a aquella pintora amiga suya nacida en Madrid un mes de diciembre.

Días después nos llegaba un mail que guardaremos en nuestro corazón: Paloma Soler Espiauba expresaba su opinión, muy satisfactoria, sobre nuestra película de gatos.

Por nuestra parte, le pedimos si nos podía hacer el honor de que le dedicáramos un artículo.

Lo que viene a continuación es consecuencia de estos hechos.


Paloma Soler Espiauba

Paloma Soler Espiauba ha rebut molts premis, ha estat protagonista de moltes exposicions individuals, la seva obra ha estat subhastada, repartida en museus de tot l’Estat Espanyol, però més que fer un llistat de guardons potser sigui més il.lustratiu llegir unes línies que ens ha escrit expressament per a aquesta ocasió (i veure, és clar, alguns dels seus quadres).

Diu Paloma:

Paloma Soler Espiauba ha recibido muchos premios, ha sido protagonista de muchas exposiciones individuales, su obra ha sido subastada, repartida en museos de todo el Estado Español, pero más que hacer un listado de galardones quizá sea más ilustrativo leer unas líneas que nos ha escrito expresamente para esta ocasión (y ver, claro está, algunos de sus cuadros).

Dice Paloma:
La pintura es para mí el medio de expresión idóneo, una forma onírica de plasmar los estados de ánimo y los deseos... Al llegar al espectador, que cada cual entienda lo que quiera, no hay explicación, no se recibe con la parte lógica de nuestro ser, sino allí donde habita la fantasía. La mitad de mis cuadros están dedicados a los gatos, eternos y fieles compañeros de viaje. Son seres mágicos y de exquisita sensibilidad. Es hora de echar abajo su mala fama tan inmerecida y descubrir el oro de su corazón.

Si voleu saber més d’aquesta artista i també activa militant en la defensa d'animals a Internet hi ha prou informació sobre la seva obra:

Si queréis saber más de esta artista y también activa militante en la defensa de animales en Internet hay información sobre su obra:

www.palomasolerespiauba.com

 

viernes, 25 de septiembre de 2009

Ramon Duch


Ramon Duch

Tot va començar a la botiga de col.leccionisme cinematogràfic Cinemascope (La Perla, 29, Barcelona). Joan Vall, l’home que sap més de cine al barri de Gràcia, li va fer un bon article de la nostra pel.lícula a un client i amic seu, Jaume Duch, que va comprar el dvd.

Dies més tard, el 10 de juny, la tarda de la performance de perfeccionament amb els actors principals, Jaume Duch em tenia preparada una de les sorpreses més agradables de la nostra trajectòria, un regal.

Dos gats de fusta amb dedicatòria.

Ramon Duch

Todo empezó en la tienda de coleccionismo cinematográfico Cinemascope (La Perla, 29, Barcelona). Joan Vall, el hombre que más sabe de cine en el barrio de Gràcia, habló maravillas de nuestra película a un cliente y amigo, Jaume Duch, que compró el dvd.

Días más tarde, el 10 de junio, la tarde de la performance de perfeccionamiento con los actores principales, Jaume Duch me tenía preparada una de las sorpresas más agradables de toda nuestra trayectoria, un regalo.

Dos gatos de madera con dedicatoria.


Mentre escric aquestes ratlles, els gats, a la meva taula de treball, em miren des de la dreta i l’esquerra del teclat.

Són obra del pare de Jaume Duch, el senyor Ramon.

Em vaig comprometre a fer-li una visita al senyor Ramon, per tal que m’ensenyés part de la seva obra escultòrica.

El senyor Ramon és un dels principals artífexs de l’empresa “Lejías Pons”, del Poble Nou. La visita a l’empresa de la família Duch, al carrer Tànger, va ser millor que una excursió al parc d’atraccions del Tibidabo.

Ramon i el seu fill Jaume em van fer de cicerones per la planta baixa i els pisos 1 i 2 de l’empresa, embotida de tots els productes que els més neuròtics de la neteja puguin imaginar. Només aquesta secció ja valdria un documental. Però la sorpresa és a dalt de tot: un altell que és un museu d’escultura, secret i desconegut, extraordinari, privilegi dels seus amics, del que us oferim tot seguit algunes mostres.

Mientras escribo estas líneas, los gatos, en mi mesa de trabajo, me miran desde la derecha y la izquierda del teclado.

Son obra del padre de Jaume Duch, el señor Ramón.

Me comprometí a visitar al señor Ramon Duch, para que me mostrara parte de su obra escultórica.

El señor Ramón es uno de los principales artífices de la empresa “Lejías Pons”, de Poble Nou. La visita a la empresa de la familia Duch, en la calle Tànger, fue mejor que una excursión al parque de atracciones del Tibidabo.

Ramon y su hijo Jaume hicieron las veces de cicerones por la planta baja y los pisos 1 y 2 de la empresa, repleta de todos los productos que los más neuróticos de la limpieza puedan imaginar. Sólo esta sección merecería un documental. Pero la sorpresa está en la parte de arriba: un altillo que es un museo de escultura, secreto y desconocido, extraordinario, privilegio de sus amigos, del que os ofrecemos a continuación algunas muestras.


Ramon Duch


Ramon Duch podria ser un dels personatges de Los espigadores y la espigadora d’Agnes Varda. És un artista que només treballa amb material reciclat. Fustes recollides pel carrer, a les quals ell dóna forma. I moviment, perquè a casa seva té un pessebre gegantí d’escultures mòbils que fa empal.lidir el Museu d’Autòmates del Tibidabo.

Ramon Duch podría ser uno de los personajes de Los espigadores y la espigadora (2000) de Agnes Varda: es un artista que sólo trabaja con material reciclado. Maderas recogidas por la calle, a las que él da forma. Y movimiento, porque en su casa guarda un pesebre gigantesco de esculturas móviles que hace palidecer al Museo de Autómatas del Tibidabo.


Ramon Duch ens ha promès assistir a la propera presentació del llibre i el dvd el dia 8 d’octubre a la Biblioteca Vila de Gràcia

Ramon Duch nos ha prometido asistir a la próxima presentación del libro y el dvd el día 8 de octubre en la Biblioteca Vila de Gràcia.

domingo, 20 de septiembre de 2009

La Torre de l'Espanyol


El gat a La Torre de l'Espanyol

Vem celebrar el segon aniversari de l’estrena amb la pel.lícula totalment viva. El passat dilluns 7 de setembre, l’empresa Nous Projectes Audiovisuals va projectar Pactar amb el gat a La Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre), dins de la Setmana Cultural d’aquesta localitat.

Van presentar l’acte el regidor de cultura, Jaume Miquel Aleu, i els dos factòtums de NPA (Nous Projectes Audiovisuals), el director i cineasta Ignasi Ferré i la poeta i editora Maria Lluïsa Pazos.

Al final, un fòrum, on es van tocar alguns dels temes que van ser centrals a la darrera performance de perfeccionament: què passa amb Sara? Júlia es queda amb Aparissi? En realitat, a David li agrada Júlia, oi? Sí, va admetre qui subscriu. Un senyor va trobar a faltar més música durant els moments culminants. Hi va haver acord sobre el bon nivell actoral. Després del fórum, conversa llarga, com en els vells temps.

El gato en La Torre de l'Espanyol

Celebramos el segundo aniversario del estreno con la película totalmente viva. El pasado lunes 7 de septiembre, la empresa Nous Projectes Audiovisuals proyectó Pactar amb el gat en La Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre), dentro de la Setmana Cultural de esta localidad.

Presentaron el acto el regidor de cultura, Jaume Miquel Aleu, y los dos factótums de NPA (Nous Projectes Audiovisuals), el director y cineasta Ignasi Ferré y la poeta y editora Maria Lluïsa Pazos.

Al final, un fórum, donde se tocaron algunos de los temas que fueron centrales en la última performance de perfeccionamiento: ¿qué pasa con Sara? ¿Julia se queda con Aparissi? En realidad, a David le gusta Julia ¿verdad que sí? Sí, admitió quien suscribe. Un señor echó de menos más música durante los momentos culminantes. Hubo acuerdo sobre el buen nivel actoral. Después del fórum, conversación larga, como en los viejos tiempos.


martes, 15 de septiembre de 2009

Xapa habemus Chapa


Clic

Xapa definitiva

El poble ha triat la xapa del Gat del Kop. Aquí la teniu.

Aquest gat, encara al KOP, avui seriosament amenaçat de desallotjament i demolició, és obra de Esteban Jiménez Sanz, àlies “Gorilo”, autor d’alguns dels graffitis més reeixits de la Capella Sixtina del Graffiti.

Properament li dedicarem un article.

Si algú vol una xapa, a “Cinemascope” (La Perla, 29, barri de Gràcia,
Barcelona), en tenen unes quantes.

El Gat del KOP

Chapa definitiva

El pueblo ha escogido la chapa del Gat del Kop. Aquí la tenéis.

Este gato, todavía en el KOP, hoy seriamente amenazado de desalojo y demolición, es obra de Esteban Jiménez Sanz, alias “Gorilo”, autor de varios de los graffitis más atractivos de la Capilla Sixtina del Graffiti.

Próximamente le dedicaremos un artículo.

Si alguien quiere una chapa, en “Cinemascope” (La Perla, 29, barrio de Gràcia, Barcelona), tienen unas cuantas.

El Gato del KOP