jueves, 24 de diciembre de 2009

PERAUSTRINIA 2004, el trailer

Peraustrínia 2004, el tràiler

Molt abans d’"Avatar" ja hi havia a l’audiovisual muntayes volants, com l’imperi de l’Atzar a Peraustrínia 2004.

Ho podeu veure al trailer, posat ara de nou en circulació:
Peraustrinia 2004, el tráiler

Mucho antes de “Avatar” ya había en el audiovisual montañas volantes, como el imperio del Azar en Peraustrinia 2004.

Lo podéis ver en el tráiler, puesto ahora de nuevo en circulación:


<· Peraustrinia 2004 ·>

Peraustrinia 2004 ha complert 20 anys aquest 2009. Es va iniciar la producció cap el 1986, es va acabar tres anys després i es va estrenar en cinemes l’abril del 1990. Va ser el primer film de dibuix animat en versió original catalana. Film produït per Fermín Marimón, dirigit per Àngel García, amb guió de qui subscriu.

Sinopsis:
El que havia estat poderosíssim Imperi de l’Atzar, format per unes criatures en perpètua mutació, els atzarosos, que provoquen deliberadament el caos en la societat dels humans, viu en l’any 2004 una etapa de profunda decadència a causa d’un jove científic, Tristà de Peraustrínia, que sembla control.lar-ho tot.

Peraustrínia és la ciutat de la ciència, en la què els noticiaris prediuen el futur.

L’únic que escapa al control de Tristà és l’amor, la qual cosa li impedeix dominar la voluntat de la bella princesa Priscil.la, que l’odia.

El Gran Ton, emperador dels atzarosos, vol arribar a un acord amb Tristà: si els ajuda, els atzarosos aconseguiran que la princesa s’enamori d’ell.


Peraustrinia 2004 ha cumplido 20 años este 2009. Se inició la producción hacia el 1986, se acabó tres años más tarde y se estrenó en cines en abril de 1990. Fue el primer film de dibujo animado en versión original catalana. Film producido por Fermín Marimón, dirigido por Àngel García, con guión de quien subscribe.

Sinopsis:
El que había sido poderosísimo Imperio del Azar, formado por unas criaturas en perpetua mutación, los azarosos, que provocan deliberadamente el caos en la sociedad de los humanos, vive en el año 2004 una etapa de profunda decadencia a causa de un joven científico, Tristán de Peraustrinia, que parece controlarlo todo.

Peraustrinia es la ciudad de la ciencia, en la que los noticiarios predicen el futuro.

Lo único que escapa al control de Tristán es el amor, lo que le impide dominar la voluntad de la bella princesa Priscila, que le odia.

El Gran Ton, emperador de los azarosos, quiere llegar a un acuerdo con Tristán: si les ayuda, los azarosos conseguirán que la princesa se enamore de él.

No hay comentarios: