viernes, 21 de noviembre de 2014

Sed de CINE

Eva Fontanals (Areavisual.cat) entrevista a Joan Marimón:

Podcast del programa

jueves, 13 de noviembre de 2014

València, Valencia: Foto finish


Llibre de muntatge
a València


Tot el meu agraïment per a dos amics que van il.luminar la presentació d’ "El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla" a València: Rafa Ferrero i Guadalupe Sáez. Ella, guionista i dramaturga, va dur a terme una performance extraordinària que la llença al món com a actriu de caràcter. Va transmetre emoció a tots els assistents amb la força que qualsevol muntador busca i torna a buscar en els actors del material en el que treballa. Rafa Ferrero, guionista, assagista, activista i professor, va analitzar generosament el text, va encomanar entusiasme als presents amb la seva habitual energia intel.lectual i va entrevistar l’autor amb el diàleg més relaxat, espurnejant i instructiu que recordo. Gràcies a Rafa i a Guada els assistents no oblidaran el dia d’ahir.
 Libro de montaje
en Valencia


Todo mi agradecimiento para dos amigos que iluminaron la presentación de "El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla" en Valencia: Rafa Ferrero y Guadalupe Sáez. Ella, guionista y dramaturga, llevó a cabo una 'performance' extraordinaria que la lanza al mundo como actriz de carácter. Transmitió emoción a todos los asistentes con la fuerza que cualquier montador busca y vuelve a buscar en los actores del material en el que trabaja. Rafa Ferrero, guionista, ensayista, activista y profesor, analizó generosamente el texto, contagió entusiasmo a los presentes con su habitual energía intelectual y entrevistó al autor con el diálogo más relajado, chispeante e instructivo que recuerdo. Gracias a Rafa y a Guada los asistentes no olvidarán el día de ayer.


www.facebook.com/El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla

domingo, 9 de noviembre de 2014

València, Valencia


www.facebook.com/eventos
Presentació del llibre de muntatge a València

Esteu tots convidats dimecres que ve, dia 12 de novembre a les 19.00, a la presentación a la Sala Sgae Centre Cultural (carrer Blanqueries, 6) d’ "El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla". Amb la participació estelar de Rafa Ferrero (membre d’EDAV, l’associació de guionistes), i de Guadalupe Sáez, també cineasta.

L’acte es clourà amb unes paraules sobre la història del videoclip i una projecció de clips entorn del tema "Beatles contra Rolling Stones".
 Presentación del libro de montaje en Valencia

Estáis todos invitados miércoles que viene, dia 12 de noviembre a las 19.00, a la presentación en la Sala Sgae Centre Cultural (calle Blanquerías, 6) de "El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla". Con la participación estelar de Rafa Ferrero (miembro de EDAV, la asociación de guionistas), y de Guadalupe Sáez, también cineasta.

El acto se cerrará con unas palabras sobre la historia del videoclip y una proyección de clips sobre el tema "Beatles contra Rolling Stones".

www.facebook.com/eventos

sábado, 8 de noviembre de 2014

Alquimistes d'emocions, Alquimistas de emociones: Foto finish


Dijous 6 de novembre a les 19.00 presentació a l’Acadèmia de Cinema de Catalunya d’ "El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla"

Foto finish històrica amb 38 muntadors juniors, seniors, estudiants i algun professor, cloenda d’un acte feliç, bastant multitudinari, amb un horitzó clar: una associació sòlida de professionals del muntatge. La vetllada va ser útil per a afegir visibilitat als cineastes més desconeguts del procès de producció, els muntadors, habitualment aïllats a les seves sales obscures. Van presentar la sessió Montse Majench, directora de l’Acadèmia de Cinema, Aritz Lekuona de l’Escac i Jordi Homs de la UBe. El meu agraïment per ells, jo estava nerviós i escoltant-los em vaig tranquil.litzar. Els curtmetratges que venien a continuació van ser presentats pels seus autors, Aleix Pitarch (Mr Gesus, clip amb música de 12Twelve) i Miquel Àngel Raió (el videodansa Variacions en una recta, muntat per Francesc Sitges, a Nova York aquests dies). El tercer film (el videodansa Divadlo), dirigit per Guillem Morales (a Anglaterra), va ser posteriorment comentat pel seu muntador Joan Manel Vilaseca.
 Jueves 6 de noviembre a las 19.00 presentación en la Acadèmia de Cinema de Catalunya de "El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla"

Foto finish histórica con 38 montadores juniors, seniors, estudiantes y algún profesor, cierre de un acto feliz, razonablemente multitudinario, marcado por un horizonte claro: una asociación sólida de profesionales del montaje. La velada fue útil para añadir visibilidad a los cineastas más desconocidos del proceso de producción, los montadores, habitualmente aislados en sus salas oscuras. Presentaron la sesión Montse Majench, directora de la Academia de Cine, Aritz Lekuona de la Escac y Jordi Homs de la UBe. Cuentan con mi agradecimiento, yo andaba nervioso y escuchándoles me tranquilicé. Los cortometrajes que venían a continuación fueron presentados por sus autores, Aleix Pitarch (Mr Gesus, clip con música de 12Twelve) y Miquel Àngel Raió (el videodanza Variacions en una recta, montado por Francesc Sitges, en Nueva York estos días). El tercer film (el videodanza Divadlo), dirigido por Guillem Morales (en Inglaterra), fue luego comentado por su montador Joan Manel Vilaseca.


El públic, més de 12.000 persones segons els organitzadors, 14 segons la guàrdia urbana, omplia a vessar una sala de més de 100 localitats. Els visionats van ser seguits amb un enorme respecte. Magnífics films, un honor i un orgull haver comptat amb ells.

Adria Guadagnoli, de l’Escac, va efectuar una performance elevant el biorritme del respectable fins a conseguir un dels moments climàtics més importants de la nit. Aplaudiments de gala per a Adria. Em continuen felicitant per la seva actuació.
 
El público, más de 12.000 personas según los organizadores, 14 según la guardia urbana, llenaba a rebosar una sala de más de 100 localidades. Los visionados fueron seguidos con enorme respeto. Films magníficos, un honor y un orgullo haber contado con ellos.

Adria Guadagnoli, de la Escac, efectuó una performance elevando el biorritmo del respetable hasta conseguir uno de los momentos climáticos más importantes de la noche. Aplausos de gala para Adria. Me continúan felicitando por su actuación.


Les estrelles de la nit eren els muntadors: Jaume Martí, que ens va parlar de la nova figura de supervisor de postproducció, que ell està desenvolupant en el present. Joan Manel Vilaseca va reflexionar sobre la relativa facilitat de muntar gènere de terror i l’enorme complexitat de la comèdia. Anastasi Rinos va recordar l’instintiu procés d’elaboració del muntatge de Bilbao, dirigit per Bigas Luna i va introduir el tema dels documentals que avui acoloreixen el panorama audiovisual. Marc Capdevila va seguir amb el fil del documental, també del muntatge de reportatges televisius en el que treballa, i va considerar la creativitat dels muntadors. Josep Lluís de la Madrid, que s’ha estrenat com a productor amb L’altra frontera, va explicar-nos el seu sistema per a mantenir la mirada innocent i verge, après en els darrers temps del muntatge analògic amb moviola. Pau Atienza, un home sense por, va convidar l’autor del llibre a confessar-se creient o no creient i va plantejar probablement un dels temes més rellevants de la vetllada: la conveniència d’una associació de muntadors.
 
Las estrellas de la noche eran los montadores: Jaume Martí, que nos habló de la nueva figura del supervisor de postproducción, que él está desempeñando en el presente. Joan Manel Vilaseca reflexionó sobre la relativa facilidad de montar género de terror y la enorme complejidad de la comedia. Anastasi Rinos recordó el proceso, muy instintivo, de elaboración del montaje de Bilbao, dirigido por Bigas Luna, e introdujo el tema de los documentales que hoy tiñen el panorama audiovisual. Marc Capdevila siguió el hilo del documental, el del montaje de reportajes televisivos en el que trabaja, y consideró la creatividad de los montadores. Josep Lluís de la Madrid, que se ha estrenado como productor con L’altra frontera, nos contó su sistema para mantener la mirada inocente y virgen, aprendido en los últimos tiempos del montaje analógico con moviola. Pau Atienza, un hombre sin miedo, invitó al autor a confesarse creyente o no creyente y planteó uno de los temas más relevantes de la velada: la conveniencia de una asociación de montadores.

La foto-finish va culminar la nit abans de la gran festa de la cervesa, potser massa breu. Esperem que properes reunions de muntadors tinguin en compte la part líquida i també la sòlida, i sobretot avancin cap a acords que beneficiïn aquest importantíssim col.lectiu.
 
La foto-finish culminó la noche antes de la gran fiesta de la cerveza, tal vez demasiado breve. Esperemos que próximas reuniones de montadores tengan en cuenta la parte líquida y también la sólida, y sobre todo avancen hacia acuerdos que beneficien a este importantísimo colectivo.

www.facebook.com/El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla

jueves, 30 de octubre de 2014

Alquimistes d'emocions: Alquimistas de emociones


Dijous 6 de novembre a les 19.00 presentació a l’Acadèmia de Cinema de Catalunya d’ "El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla"

"La invisibilitat del muntatge clàssic va fer invisibles els muntadors", es diu al documental La magia del montaje (The cutting edge, The magic of movie editing, 2004) de Wendy Apple amb muntatge de Tim Tobin. La frase es una variació de la que es coneix com la gran paradoxa de l’ofici de muntador: és l’únic professional que es dedica a ocultar el seu treball.
 Jueves 6 de noviembre a las 19.00 presentación en la Acadèmia de Cinema de Catalunya de "El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla"

"La invisibilidad del montaje clásico hizo invisibles a los montadores", se dice en el documental La magia del montaje (The cutting edge, The magic of movie editing, 2004) de Wendy Apple con montaje de Tim Tobin. La frase es una variación de la que se conoce como la gran paradoja del oficio de montador: es el único profesional que se dedica a ocultar su trabajo.

La invisibilitat del professional de la postproducció tendeix a mantenir-se malgrat les propostes de muntatge visible de Jean Luc Godard a A bout de souffle (1960), malgrat els errors de continuitat que editors moderns fan servir com a recursos, malgrat formats com ara el videoclip o com els documentals (que acostumen a ser productes "de muntatge") o dels nombrosos programes de continuitats-collage de l’actual panorama televisiu.
 
La invisibilidad del profesional de la postproducción ha tendido a mantenerse a pesar de las propuestas de montaje visible de Jean Luc Godard en A bout de souffle (1960), a pesar de los errores de continuidad que editores modernos utilizan como recursos, a pesar de formatos como el videoclip o como los documentales (que suelen ser productos "de montaje") o de los numerosos programas de continuidades-collage del actual panorama televisivo.

A la presentació del llibre El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla del dijous dia 6 de novembre en la Acadèmia de Cinema de Catalunya prendran la paraula diversos muntadors catalans (uns quants d’ells ex alumnes de l’Escac) responsables d’alguns dels millors documentals i llargs de ficció catalans i espanyols dels darrers temps. Entre la invisibilitat que continua manant a la majoria de pel.lícules i la condició sovint de monjo a una sala més aviat obscura, aïllat del món, del muntador, aquest col.lectiu de professionals de l’audiovisual segueix configurant-se com un enigma. La presentació del dia 6 pot ser una ocasió de visibilizar uns quants muntadors i de reivindicar així, en una petita mesura, una de les millors professions, la de l’alquimista de les emocions que s’amaga en tot muntador.
 
En la presentación del libro El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla del jueves día 6 de noviembre en la Acadèmia de Cinema de Catalunya tomarán la palabra diversos montadores catalanes (bastantes de ellos ex alumnos de la Escac) responsables de algunos de los mejores documentales y largos de ficción catalanes y españoles de los últimos tiempos. Entre la invisibilidad que sigue mandando en la mayoría de películas y la condición a menudo de monje en una sala más bien oscura, aislado del mundo, del montador, este colectivo de profesionales del audiovisual sigue configurándose como un enigma. La presentación del día 6 puede ser una ocasión de visibilizar a unos cuantos montadores y de reivindicar así, en una pequeña medida, una de las mejores profesiones posibles, la del alquimista de las emociones que se esconde en todo montador.

A un capítol del text, "La veu dels muntadors", 26 professionals responen a una pregunta clau en la seva rutina diària: Com aconseguir veure amb ulls innocents una transició de dos plans, una seqüència, un curt o un llargmetratge en el que s’ha estat treballant dies, setmanes o mesos? Com poder tornar a veure aquest material amb els ulls de l’espectador que ho visionarà una sola vegada?   En un capítulo del texto, “La voz de los montadores”, 26 profesionales responden a una pregunta clave en su rutina diaria: ¿Cómo conseguir ver con ojos inocentes una transición de dos planos, una secuencia, un corto o un largometraje en el que se ha estado trabajando días, semanas o meses? ¿Cómo poder volver a ver ese material con los ojos del espectador que lo visionará una sola vez?

Aquests són alguns dels editors que ens ofereixen la seva valuosa opinió.
 
Estos son algunos de los editores que nos ofrecen su valiosa opinión.


Acadèmia del Cinema Català

lunes, 20 de octubre de 2014

"Pactar amb el gat" al C-33"PACTAR AMB EL GAT"
a la "SALA 33"
dissabte 25 d’octubre
a les 22 hores


El gat, set anys més tard, neix a una nova vida. Dissabte que ve, dia 25 d’octubre (una estona després del clàssic de fútbol) s’emet a Sala 33 del Canal 33, tot gaudint de l’afecte que ens ha dedicat Àlex Gorina, director i presentador. Fa uns dies ell i el seu equip, comandat per la realitzadora Mai Balaguer, van instal.lar les seves càmares als jardins de l’antic cinema Monmari. Davant del cartell del film i dels títols en graffiti creats per Martí Ruiz, visibles encara després de tots aquests anys, Àlex Gorina, que ha demostrat saber-se la pel.lícula de memòria, presenta i clou el programa, incloent una entrevista amb Joan Marimón i també Rose Avalon.
  "PACTAR AMB EL GAT"
en "SALA 33"
el sábado 25 de octubre
a las 22 horas


El gato, siete años más tarde, nace a una nueva vida. El sábado próximo, día 25 de octubre (un poco después del clásico de fútbol) se emite en la Sala 33 del Canal 33, tamizado por el afecto que nos ha dedicado Àlex Gorina, director y presentador. Hace unos días él y su equipo, comandado por la realizadora Mai Balaguer, instalaron sus cámaras en los jardines del antiguo cine Monmari. Ante el cartel del film y de los títulos en graffiti creados por Martí Ruiz, visibles todavía después de todos estos años, Àlex Gorina, que ha demostrado saberse la película de memoria, presenta y cierra el programa, incluyendo una entrevista con Joan Marimón y también con Rose Avalon.Àlex Gorina ha qualificat "Pactar amb el gat" d’"extraordinari" (no pensem pas dur-li la contrària).   Àlex Gorina ha calificado "Pactar amb el gat" de "extraordinario" (no pensamos llevarle la contraria).sábado, 4 de octubre de 2014

Sitges 2014: "El montaje cinematográfico: del guión a la pantalla"


Aquest dimarts que ve, el 7 d'octubre a les 16.00 al Festival de Sitges (Saló Tramuntana) es celebrarà una presentació del llibre "El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla".

Parlarem del creixement de la crueltat al cinema de terror, aprofitant les pel.lícules que es va veient al mateix festival.

Hi esteu tots convidats.
  Este martes que viene, el 7 de octubre a las 16.00 en el Festival de Sitges (Saló Tramuntana) se celebrará una presentación del libro "El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla".

Hablaremos del crecimiento de la crueldad en el cine de terror, aprovechando las películas que se van sucediendo en el mismo festival.

Estáis todos invitados.

jueves, 17 de julio de 2014

FANTOSFREAK 2014


FANTOSFREAK.COM


Joan Marimón a FANTOSFREAK 2014 

Joan Marimón parlarà de cinema fantàstic i de terror, extenent-se al terror amb personatges freaks i focalitzant-se en curtmetratges, al MAC (Museu d'Art de Cerdanyola), divendres 18 de juliol a les 18.30, en el marc del Festival FANTOSFREAK.
  Joan Marimón en FANTOSFREAK 2014

Joan Marimón hablará de cine fantástico y de terror, extendiéndose hacia el terror con personajes freaks y focalizándose en cortometrajes, en el MAC (Museu d'Art de Cerdanyola), el viernes 18 de julio a las 18.30, en el marco del Festival FANTOSFREAK.

FANTOSFREAK.COM