jueves, 30 de octubre de 2014

Alquimistes d'emocions: Alquimistas de emociones


Dijous 6 de novembre a les 19.00 presentació a l’Acadèmia de Cinema de Catalunya d’ "El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla"

"La invisibilitat del muntatge clàssic va fer invisibles els muntadors", es diu al documental La magia del montaje (The cutting edge, The magic of movie editing, 2004) de Wendy Apple amb muntatge de Tim Tobin. La frase es una variació de la que es coneix com la gran paradoxa de l’ofici de muntador: és l’únic professional que es dedica a ocultar el seu treball.
 Jueves 6 de noviembre a las 19.00 presentación en la Acadèmia de Cinema de Catalunya de "El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla"

"La invisibilidad del montaje clásico hizo invisibles a los montadores", se dice en el documental La magia del montaje (The cutting edge, The magic of movie editing, 2004) de Wendy Apple con montaje de Tim Tobin. La frase es una variación de la que se conoce como la gran paradoja del oficio de montador: es el único profesional que se dedica a ocultar su trabajo.

La invisibilitat del professional de la postproducció tendeix a mantenir-se malgrat les propostes de muntatge visible de Jean Luc Godard a A bout de souffle (1960), malgrat els errors de continuitat que editors moderns fan servir com a recursos, malgrat formats com ara el videoclip o com els documentals (que acostumen a ser productes "de muntatge") o dels nombrosos programes de continuitats-collage de l’actual panorama televisiu.
 
La invisibilidad del profesional de la postproducción ha tendido a mantenerse a pesar de las propuestas de montaje visible de Jean Luc Godard en A bout de souffle (1960), a pesar de los errores de continuidad que editores modernos utilizan como recursos, a pesar de formatos como el videoclip o como los documentales (que suelen ser productos "de montaje") o de los numerosos programas de continuidades-collage del actual panorama televisivo.

A la presentació del llibre El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla del dijous dia 6 de novembre en la Acadèmia de Cinema de Catalunya prendran la paraula diversos muntadors catalans (uns quants d’ells ex alumnes de l’Escac) responsables d’alguns dels millors documentals i llargs de ficció catalans i espanyols dels darrers temps. Entre la invisibilitat que continua manant a la majoria de pel.lícules i la condició sovint de monjo a una sala més aviat obscura, aïllat del món, del muntador, aquest col.lectiu de professionals de l’audiovisual segueix configurant-se com un enigma. La presentació del dia 6 pot ser una ocasió de visibilizar uns quants muntadors i de reivindicar així, en una petita mesura, una de les millors professions, la de l’alquimista de les emocions que s’amaga en tot muntador.
 
En la presentación del libro El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla del jueves día 6 de noviembre en la Acadèmia de Cinema de Catalunya tomarán la palabra diversos montadores catalanes (bastantes de ellos ex alumnos de la Escac) responsables de algunos de los mejores documentales y largos de ficción catalanes y españoles de los últimos tiempos. Entre la invisibilidad que sigue mandando en la mayoría de películas y la condición a menudo de monje en una sala más bien oscura, aislado del mundo, del montador, este colectivo de profesionales del audiovisual sigue configurándose como un enigma. La presentación del día 6 puede ser una ocasión de visibilizar a unos cuantos montadores y de reivindicar así, en una pequeña medida, una de las mejores profesiones posibles, la del alquimista de las emociones que se esconde en todo montador.

A un capítol del text, "La veu dels muntadors", 26 professionals responen a una pregunta clau en la seva rutina diària: Com aconseguir veure amb ulls innocents una transició de dos plans, una seqüència, un curt o un llargmetratge en el que s’ha estat treballant dies, setmanes o mesos? Com poder tornar a veure aquest material amb els ulls de l’espectador que ho visionarà una sola vegada?   En un capítulo del texto, “La voz de los montadores”, 26 profesionales responden a una pregunta clave en su rutina diaria: ¿Cómo conseguir ver con ojos inocentes una transición de dos planos, una secuencia, un corto o un largometraje en el que se ha estado trabajando días, semanas o meses? ¿Cómo poder volver a ver ese material con los ojos del espectador que lo visionará una sola vez?

Aquests són alguns dels editors que ens ofereixen la seva valuosa opinió.
 
Estos son algunos de los editores que nos ofrecen su valiosa opinión.


Acadèmia del Cinema Català

No hay comentarios: