jueves, 23 de abril de 2015

Clip: El libro de montaje y la quema recomendada
LibroWEB Universitat de Barcelona

CLIP PRESENTACIÓ “EL MONTAJE CINEMATOGRÁFICO. DEL GUIÓN A LA PANTALLA” AL CCC

Joaquim Martí i Marquès, muntador català format a l’Escac i un dels millors professionals de l’actual panorama audiovisual mexicà, aconsella cremar el llibre “El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla” en la seva presentació al CCC (Centro de Capacitación Cinematográfica, México DF) el 4 de juliol del 2014.
 CLIP PRESENTACIÓN “EL MONTAJE CINEMATOGRÁFICO. DEL GUIÓN A LA PANTALLA” EN EL CCC

Joaquim Martí i Marquès, montador catalan formado en la Escac y uno de los mejores profesionales del actual panorama audiovisual mexicano, aconseja quemar el libro “El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla” en su presentación en el CCC (Centro de Capacitación Cinematográfica, México DF) el 4 de julio del 2014.

El montaje cinematográfico en el CCCEl montaje cinematográfico: del guión a la pantalla

 

miércoles, 22 de abril de 2015

Clip: El libro y el montaje cinematográfico en la Acadèmia de Cinemawww.facebook.com/El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla

CLIP PRESENTACIÓ “EL MONTAJE CINEMATOGRÁFICO. DEL GUIÓN A LA PANTALLA” A L’ACADÈMIA DE CINEMA

6 de novembre del 2014 a la sala de cinema de Sgae-Barcelona: esdeveniment històric amb una foto-finish que inclou 39 muntadors mentre la resta de públic aplaudeix. Presència activa de muntadors que ens van explicar la seva feina com Anastasi Rinos, Joan Manel Vilaseca, Jaume Martí, Pau Atienza, Lluís de la Madrid i Marc Capdevila. Miquel Àngel Raió i Aleix Pitarch van comentar els seus films visionats. Presentació a càrrec de la presidenta de l'Acadèmia, Montse Majench, d'Aritz Lekuona de l'Escac, de Jordi Homs, de l'editorial UB, i d’Adria Guadagnoli, que va criticar el llibre a base de bé.
 CLIP PRESENTACIÓN “EL MONTAJE CINEMATOGRÁFICO. DEL GUIÓN A LA PANTALLA” EN LA ACADÈMIA DE CINEMA

6 de noviembre del 2014 en la sala de cine de Sgae-Barcelona: acontecimiento histórico con una foto-finish que incluye a 39 montadores mientras el resto de público aplaude. Presencia activa de montadores que nos contaron su trabajo como Anastasi Rinos, Joan Manel Vilaseca, Jaume Martí, Pau Atienza, Lluís de la Madrid y Marc Capdevila. Miquel Àngel Raió y Aleix Pitarch comentaron sus films visionados. Presentación a cargo de la presidenta de la Academia, Montse Majench, de Aritz Lekuona de Escac, de Jordi Homs, de editorial UBe y de Adria Guadagnoli, que criticó el libro a fondo.

El montaje cinematográfico en la Acadèmia de CinemaEl montaje cinematográfico: del guión a la pantalla

 

martes, 21 de abril de 2015

Pau Atienza o deixar que la vida i el cine puedan convivir


www.pauatienza.com

PAU ATIENZA,
MUNTADOR I ESCRIPTOR SOBRE MUNTATGE


Pau Atienza estudia al Centre Calassanç-Escac de Barcelona i s’orienta aviat cap el muntatge, reflexionant sobre ell en publicar diversos textos sobre el futur d’aquesta disciplina. Dirigeix curtmetratges -“Cuando nadie nos mira” (2004)-, munta llargs de ficció -“Automàtics” (2008), dirigit per Iván Domínguez-, i documentals -“Barcelona era una fiesta (Underground 1970-1983)” (2010), dirigit per Morrosko Vila Sanjuán, “Jacques Leonard, el payo Chac” (2011) de Yago Leonard- i és professor de teoria i tecnologia del muntatge. En el 2013 publica un llibre, “Historia y evolución del montaje audiovisual. De la moviola al youtube”, que és dels textos amb els que qui subscriu ha après més (sens dubte una elecció interessant per a aquest Sant Jordi), objectivament un dels millors llibres de muntatge dels darrers temps.
 PAU ATIENZA,
MONTADOR Y ESCRITOR SOBRE MONTAJE


Pau Atienza estudia en el Centre Calassanç-Escac de Barcelona y se orienta pronto hacia el montaje, reflexionando sobre él al publicar diversos textos sobre el futuro de esta disciplina. Dirige cortometrajes -“Cuando nadie nos mira” (2004)-, monta largos de ficción -“Automàtics” (2008), dirigido por Iván Domínguez-, y documentales -“Barcelona era una fiesta (Underground 1970-1983)” (2010), dirigido por Morrosko Vila Sanjuán, “Jacques Leonard, el payo Chac” (2011) de Yago Leonard- y es profesor de teoría y tecnología del montaje. En el 2013 publica un libro, “Historia y evolución del montaje audiovisual. De la moviola al youtube”, que es de los textos con los que quien suscribe ha aprendido más (sin duda una elección interesante para este Sant Jordi), objetivamente uno de los mejores libros de montaje de los últimos tiempos.
Fes clic / Haz clic

www.facebook.com/el-montaje-cinematográfico-del-guion-a-la-pantalla

En el capítol “La veu dels muntadors” d’“El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla”, Pau Atienza recomana el següent al muntador per a mantenir la mirada fresca davant del material en el que ha treballat durant dies, setmanes o mesos:
 
En el capítulo “La voz de los montadores” de “El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla”, Pau Atienza recomienda lo siguiente al montador para mantener la mirada fresca ante el material en el que ha trabajado durante días, semanas o meses:
  • La concepció d’allunyar-se del material per a recuperar la claredat mental i distingir un raccord bo d’un dolent, saber si la seqüència funciona o el ritme és l’adequat passa per caminar, passejar, badar, beure, viure, veure altres pel·lícules, deixar que les idees i les emocions es posin a lloc sense pensar-hi gaire. Que el subconscient i la intuïció et puguin sorprendre amb idees noves i fresques per al muntatge. Deixar que la vida i el cinema puguin conviure.
 
  • La concepción de alejarse del material para recuperar la claridad mental y distinguir un raccord bueno de uno malo, saber si la secuencia funciona o el ritmo es el adecuado pasa por caminar, pasear, perderse, beber, vivir, ver otras películas, dejar que las ideas y las emociones se pongan en su lugar sin pensar demasiado en ello. Que el subconsciente y la intuición te puedan sorprender con ideas nuevas y frescas para el montaje. Dejar que la vida y el cine puedan convivir.
Pau Atienza, lluitador incansable i difusor del coneixement, activista atent a cada novetat, ha creat un grup de facebook, AMPCAT, Associació de Muntadors i Postproductors de Catalunya, que és o pot ser que sigui la llavor d’un futur sindicat o un grup unit de professionals d’aquest ofici que treballi per a millorar condicions, contractes, salaris i escala de barems.   Pau Atienza, luchador incansable y difusor del conocimiento, activista atento a la novedad, ha creado un grupo de facebook, AMPCAT, Associació de Muntadors i Postproductors de Catalunya, que es o puede que sea el embrión de un futuro sindicato o un grupo unido de profesionales de este oficio que trabaje para mejorar condiciones, contratos, salarios y escala de baremos.

AMPCAT: Associació de Muntadors i Postproductors de Catalunya

 

lunes, 20 de abril de 2015

Guía secreta del cine en Gràcia


“PACTAR CON EL GATO” a la “GUÍA SECRETA DEL CINE EN GRÀCIA”

Comptem amb un capítol dedicat a diverses situacions i anècdotes del rodatge, “Desde otro punto de vista”, pàgines 36 a 38, a la “Guía Secreta del Cine en Gràcia” de Jordi Izquierdo Berbel, que es va presentar dissabte 18 d’abril a la Galeria Mezzanine, de Gràcia. Es parla de terrats, de gats, de les tormentes persistents durant el rodatge, dels actors, i de sorolls estranys i inspiradors. Llarga vida al llibre i als molts nombrosos rodatges al barri de Gràcia!
 “PACTAR CON EL GATO” en la “GUÍA SECRETA DEL CINE EN GRÀCIA”

Contamos con un capítulo dedicado a diversas situaciones y anécdotas del rodaje, “Desde otro punto de vista”, páginas 36 a 38, en la “Guía Secreta del Cine en Gràcia” de Jordi Izquierdo Berbel, que se presentó el sábado 18 de abril en la Galería Mezzanine, de Gràcia. Se habla de azoteas, de gatos, de las tormentas persistentes durante el rodaje, de los actores, y de ruidos extraños e inspiradores. ¡Larga vida al libro y a los muy numerosos rodajes del barrio de Gràcia!

Es parla a un altre capítol, “En las bambalinas de Cinemascope” del llargmetratge “Lentejas con espinacas” (2013) de Joan Vall Karsunke, protagonitzat per Jesús Ramos fent de sí mateix, és a dir, de curtmetratgista underground.
 
Se habla en otro capítulo, “En las bambalinas de Cinemascope” del largometraje “Lentejas con espinacas” (2013) de Joan Vall Karsunke, protagonizado por Jesús Ramos haciendo de sí mismo, es decir, de cortometrajista underground.

“Cinemascope” és la bella botiga de cinema de Joan Vall, ubicada al barri de Gràcia, on el 10 de juny del 2009 vem realitzar amb els nostres actors principals, Rose Avalon, Pau Roca, Alberto Jiménez i Belén Fabra, la Performance de Perfeccionament de “Pactar con el gato”, única experiència fins a la data de millorament teatralitzat d’un film.

 
 
“Cinemascope” es la bella tienda de cine de Joan Vall, ubicada en el barrio de Gràcia, donde el 10 de junio del 2009 llevamos a cabo con nuestros actores principales, Rose Avalon, Pau Roca, Alberto Jiménez y Belén Fabra, la Performance de Perfeccionamiento de “Pactar con el gato”, única experiencia hasta la fecha de mejoramiento teatralizado de un film.

 

www.facebook.com/JordiIzquierdoBerbel

sábado, 18 de abril de 2015

Cristina Otero o la frescura del montador

Cristina Otero Roth, montadora de ficción y de documental, habla de "LA FRESCURA DEL MONTADOR"

Cristina Otero Roth estudia dirección y montaje en el IDHEC de París. Monta el largometraje de Chano Piñeiro “Sempre Xonxa” (1989) y poco después diversos cortos y largometrajes de La Cuadrilla –Santiago Aguilar y Luis Guridi- como la trilogía “Justino, un asesino de la tercera edad” (1994), “Matías, juez de línea” (1996) y “Atilano, presidente” (1998). “Novo” (2002) de Jean Pierre Limosin; el largo documental “El viaje de Susu” (2003) de Nicolás Muñoz; “Lifting de corazón” (2006) de Eliseo Subiela; el largo documental “Siempre días azules” (2005) de Israel Sánchez; el largo documental “Tres instantes, un grito” (2013) de Cecilia Barriga, etc. Guionista, directora de cortos de ficción -“El amor es siempre joven” (1992)- y de documentales -“Europe on the fast track” (1992), “Sforzando” (2015)-. Profesora de montaje en escuelas de Madrid, Santander, Bilbao y en la ICTV de San Antonio de los Baños.
Haz clic
sobre la foto

para ver el álbum fotográfico en Facebook
,
sin necesidad de tener cuenta de usuario.

El siguiente texto, “La frescura del montador”, es obra de la misma Cristina Otero Roth y ha sido escrito para el libro “El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla” (no puedo sino agradecérselo):

LA FRESCURA DEL MONTADOR
Pensemos que el film que estamos montando es un bosque. El montador tiene dos ojos, uno dentro del bosque y otro en un helicóptero que lo sobrevuela. El ojo del bosque observa cada árbol, tan distinto uno de otro. El ojo del helicóptero ve el bosque como un ser único, un ente dotado de vida y sentido.

El proceso de montaje es un ir y venir de lo pequeño a lo grande, de lo grande a lo pequeño. Sabe el montador que un fotograma de más o de menos redunda en toda la obra, y que sólo la visión global da la lucidez para dar o quitar esa partícula de tiempo.

El montador es espectador y actor al mismo tiempo. Maneja dos fuerzas que dialogan sin cesar a lo largo de todo el proceso de montaje. Una fuerza es activa: construye, pone cada pieza en su sitio. La otra es pasiva: es la mirada que calibra. Es cierto que a lo largo de las semanas o meses que dura el trabajo, la mirada se gasta, y puede perder esa frescura del espectador que mira por primera vez. Cada montador tiene sus técnicas, aunque imagino que son todas similares. Yo puedo contar las mías, sin que se entiendan como normas o consejos, sólo como herramientas que he adquirido a lo largo de los años:
  • Procuro no asistir nunca al rodaje. No quiero ver los espacios, porque el espacio lo vamos a construir con imágenes y sonidos, no quiero saber lo que costó hacer una toma, porque a lo mejor hay que sacrificarla, no quiero ver a los actores en su piel humana, porque sólo quiero ver a los personajes. No tener referencias reales es una de mis ventajas sobre el director, y tengo que preservarla para ayudarle luego.
  • Intento mantener vivas mis impresiones cuando visiono el material por primera vez. No son definitivas ni mucho menos, pero sí muy útiles más adelante, cuando tenga tanta confianza con ese material que me haya inmunizado contra él.
  • Nunca insisto hasta la saciedad trabajando una secuencia. Hago un primer boceto, la archivo, me despreocupo, paso a otra cosa. Dejo que otras partes de mi cerebro trabajen mientras hago mi vida cotidiana o trabajo en otras secuencias. Ese tiempo de descanso me da la distancia necesaria para hacer un diagnóstico inmediato cuando vuelvo a verla.
  • Hablo mucho con el director. Con algunos, la discusión es larga y apasionada. Pero lo importante es escuchar. No hablo para tener razón, sino para encontrar a través del diálogo la mejor solución.
  • Cuando se hacen los primeros visionados de trabajo con público, no rebato las opiniones, no defiendo el montaje, sino que escucho. Hago un esfuerzo para mirar a través de los ojos de ese espectador. Los comentarios me sirven para detectar problemas de los que yo no era consciente o para confirmar otros que intuía. A veces lo que no funciona no tiene remedio, porque el material no es perfecto.
  • Es importante distinguir entre la incomodidad de un espectador ante fallos en el relato y la diferencia de gusto. El montaje puede ser impecable pero eso no quiere decir que la película vaya a conectar con todos los públicos.
Pero lo más importante de todo es no perder de vista el objetivo: el corazón de la historia.

Después de leer el guión y de hablar lo que sea necesario con el director, me hago la pregunta: ¿qué queremos contar?. La respuesta a esa pregunta me acompaña a lo largo de todo el tiempo de trabajo, y es mi faro en cada corte, en cada selección de toma, en la estructura general, y sobre todo, cada vez que tengo la impresión de haber perdido la distancia, la necesaria frescura.El montaje cinematográfico: del guión a la pantalla