martes, 21 de abril de 2015

Pau Atienza o deixar que la vida i el cine puedan convivir


www.pauatienza.com

PAU ATIENZA,
MUNTADOR I ESCRIPTOR SOBRE MUNTATGE


Pau Atienza estudia al Centre Calassanç-Escac de Barcelona i s’orienta aviat cap el muntatge, reflexionant sobre ell en publicar diversos textos sobre el futur d’aquesta disciplina. Dirigeix curtmetratges -“Cuando nadie nos mira” (2004)-, munta llargs de ficció -“Automàtics” (2008), dirigit per Iván Domínguez-, i documentals -“Barcelona era una fiesta (Underground 1970-1983)” (2010), dirigit per Morrosko Vila Sanjuán, “Jacques Leonard, el payo Chac” (2011) de Yago Leonard- i és professor de teoria i tecnologia del muntatge. En el 2013 publica un llibre, “Historia y evolución del montaje audiovisual. De la moviola al youtube”, que és dels textos amb els que qui subscriu ha après més (sens dubte una elecció interessant per a aquest Sant Jordi), objectivament un dels millors llibres de muntatge dels darrers temps.
 PAU ATIENZA,
MONTADOR Y ESCRITOR SOBRE MONTAJE


Pau Atienza estudia en el Centre Calassanç-Escac de Barcelona y se orienta pronto hacia el montaje, reflexionando sobre él al publicar diversos textos sobre el futuro de esta disciplina. Dirige cortometrajes -“Cuando nadie nos mira” (2004)-, monta largos de ficción -“Automàtics” (2008), dirigido por Iván Domínguez-, y documentales -“Barcelona era una fiesta (Underground 1970-1983)” (2010), dirigido por Morrosko Vila Sanjuán, “Jacques Leonard, el payo Chac” (2011) de Yago Leonard- y es profesor de teoría y tecnología del montaje. En el 2013 publica un libro, “Historia y evolución del montaje audiovisual. De la moviola al youtube”, que es de los textos con los que quien suscribe ha aprendido más (sin duda una elección interesante para este Sant Jordi), objetivamente uno de los mejores libros de montaje de los últimos tiempos.
Fes clic / Haz clic

www.facebook.com/el-montaje-cinematográfico-del-guion-a-la-pantalla

En el capítol “La veu dels muntadors” d’“El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla”, Pau Atienza recomana el següent al muntador per a mantenir la mirada fresca davant del material en el que ha treballat durant dies, setmanes o mesos:
 
En el capítulo “La voz de los montadores” de “El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla”, Pau Atienza recomienda lo siguiente al montador para mantener la mirada fresca ante el material en el que ha trabajado durante días, semanas o meses:
  • La concepció d’allunyar-se del material per a recuperar la claredat mental i distingir un raccord bo d’un dolent, saber si la seqüència funciona o el ritme és l’adequat passa per caminar, passejar, badar, beure, viure, veure altres pel·lícules, deixar que les idees i les emocions es posin a lloc sense pensar-hi gaire. Que el subconscient i la intuïció et puguin sorprendre amb idees noves i fresques per al muntatge. Deixar que la vida i el cinema puguin conviure.
 
  • La concepción de alejarse del material para recuperar la claridad mental y distinguir un raccord bueno de uno malo, saber si la secuencia funciona o el ritmo es el adecuado pasa por caminar, pasear, perderse, beber, vivir, ver otras películas, dejar que las ideas y las emociones se pongan en su lugar sin pensar demasiado en ello. Que el subconsciente y la intuición te puedan sorprender con ideas nuevas y frescas para el montaje. Dejar que la vida y el cine puedan convivir.
Pau Atienza, lluitador incansable i difusor del coneixement, activista atent a cada novetat, ha creat un grup de facebook, AMPCAT, Associació de Muntadors i Postproductors de Catalunya, que és o pot ser que sigui la llavor d’un futur sindicat o un grup unit de professionals d’aquest ofici que treballi per a millorar condicions, contractes, salaris i escala de barems.   Pau Atienza, luchador incansable y difusor del conocimiento, activista atento a la novedad, ha creado un grupo de facebook, AMPCAT, Associació de Muntadors i Postproductors de Catalunya, que es o puede que sea el embrión de un futuro sindicato o un grupo unido de profesionales de este oficio que trabaje para mejorar condiciones, contratos, salarios y escala de baremos.

AMPCAT: Associació de Muntadors i Postproductors de Catalunya

 

No hay comentarios: