sábado, 19 de diciembre de 2009

FAGA GAC


www.fagaweb.org

FAGA i el GAC

El Fòrum d’Associacions de Guionistes Audiovisuals (FAGA), nascut en el 2007, acaba d’estrenar web, on si un busca pot trobar, als blogs de guionistes, un link al nostre. Gràcies!

Aprofitant l’avinentesa m’agradaria comentar el següent...

El dia 14 de desembre del 2004, l’aleshores presidenta del GAC (Guionistes Associats de Catalunya), Anna Fité, i un vocal de la junta –jo mateix- vem dinar amb tres membres d’ALMA, l’associació de guionistes de Madrid, creada en 1989. Els madrilenys eren Agustín Díaz Yanes, encantador president en aquell moment i encara avui, i dos components de la junta, Valentín Fernández-Tubau i José Luis Acosta. El motiu de la reunió? La creació de FAGA.

Sempre he pensat que el GAC ha estat l’associació més activa, creativa i útil de totes les de l’Estat Espanyol. Va iniciar l’assumpte dels barems, en el tema contractes ha estat també capdavantera, i ara la transformació en sindicat. Però ALMA és més antiga, és a Madrid, compta amb un nombre d’associats on hi ha una colla de noms del cinema espanyol, etc. Ells sempre han pensat que són els més importants i es podria dir que no els falten raons.

Jo em vaig desvincular de les juntes del GAC cap el 2005, després d’una colla d’anys. Si no recordo malament, cap el 1992 vaig ser el primer ponent del que en aquell moment es deia Secció de Guionistes de l’AELC (Associació d’Escriptors en Llengua Catalana).

Hi va haver gairebé des del primer moment el somni d’una associació d’associacions de tot l’Estat Espanyol.

Els motors d’aquest somni han estat durant molt de temps el GAC i ALMA.

Avui, enhorabona!, FAGA viu, amb totes les associacions existents (catalans, gallecs i vascos), tret d’una, la dels madrilenys, ALMA, la més nombrosa, la de més nom i pes específic.

M’he perdut cromos importants d’aquesta història. No sé com ha anat l’assumpte i en quin moment ALMA s’ha despenjat. Conec, a la vegada, el com si diguéssim natural complex de superioritat dels guionistes del centre geogràfic peninsular. Però a la vegada crec que FAGA no serà definitivament forta fins que no hi siguem tots.

FAGA y el GAC

El Fórum de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA), nacido en el 2007, acaba de estrenar web, en la que si uno busca puede encontrar, en los blogs de guionistas, un link al nuestro. ¡Gracias!

Aprovechando la cosa me gustaría comentar lo siguiente...

El dia 14 de diciembre del 2004, la entonces presidenta del GAC (Guionistes Asociados de Catalunya), Anna Fité, y un vocal de la junta –yo mismo- comimos con tres miembros de ALMA, la asociación de guionistas de Madrid, creada en 1989. Los madrileños eran Agustín Díaz Yanes, encantador presidente en aquel momento y todavía hoy, y dos componentes de la junta, Valentín Fernández-Tubau y José Luis Acosta. ¿El motivo de la reunión? La creación de FAGA.

Siempre he pensado que el GAC ha sido la asociación más activa, creativa y útil de todas las del Estado Español. Inició el asunto de los baremos, en el tema contratos ha sido también líder, y ahora la transformación en sindicato. Pero ALMA es más antigua, está en Madrid, cuenta con un número de asociados donde hay un montón de nombres del cine español, etc. Ellos siempre han creído que son los más importantes y se puede decir que no les faltan razones.

Yo me desvinculé de la junta del GAC hacia el 2005, después de muchos años. Si no recuerdo mal, hacia el 1992 fui el primer ponente de lo que en aquel momento se llamaba Sección de Guionistas del AELC (Asociación de Escritores en Lengua Catalana).

Hubo casi desde el primer momento el sueño de una asociación de asociaciones de todo el Estado Español.

Los motores de este sueño han sido durante mucho tiempo el GAC y ALMA.

Hoy ¡enhorabuena! FAGA vive, con todas las asociaciones existentes (catalanes, gallegos y vascos), excepto una, la de los madrileños, ALMA, la más numerosa, la de mayor fama y peso específico.

Me he perdido cromos importantes de esta historia. No sé como ha sido la trayectoria y en qué momento ALMA se ha descolgado. Conozco, a la vez, el como si dijéramos natural complejo de superioridad de los guionistas del centro geográfico peninsular. Pero a la vez creo que FAGA no será definitivamente fuerte hasta que no estemos todos.

www.fagaweb.org| Castellano | Català/Valencià | Euskera | Galego | English |

No hay comentarios: