domingo, 27 de diciembre de 2015

Mister Aleix Pitarch: master, mestre, maestro.


ALEIX PITARCH,
MESTRE
DEL CONTRAPUNT


Aleix Pitarch, guionista, director, muntador, animador i músic, és capaç d’aprendre qualsevol nou software de muntatge digital en molt poc temps. Últimament edita en el ja històric Lightworks. Va començar empalmant pel.lícula de 16 y de 35 mm en els seus estudis a l’ESCAC. Pertany a aquest grup de cineastes-artistes que a la seva manera contribueixen com ningú a que l’audiovisual avanci.

Aleix és mestre del contrapunt, tal com s’ha pogut comprobar en peces como ara el videoclip “Mr Gesus” (2004) amb música de 12Twelve –una obra mestra capaç d’arrencar aplaudiments entre els espectadors més exigents- o en el seu migmetratge en producció “Orders”, que quan estigui acabat s’haurà de citar entre les obres més ambicioses quant a la suma coherent de les dimensions d’àudio i d’imatge.
 ALEIX PITARCH,
MAESTRO
DEL CONTRAPUNTO


Aleix Pitarch, guionista, director, montador, animador y músico, es capaz de aprenderse cualquier nuevo software de montaje digital en muy poco tiempo. Últimamente edita en el ya histórico Lightworks. Empezó empalmando película de 16 y de 35 mm en sus estudios en la ESCAC. Pertenece a ese grupo de cineastas-artistas que a su manera contribuyen como nadie a que el audiovisual avance.

Aleix es maestro del contrapunto, como se ha podido comprobar en piezas como el videoclip “Mr Gesus” (2006) con música de 12Twelve –una obra maestra capaz de arrancar aplausos entre los espectadores más exigentes- o en su mediometraje en producción “Orders”, que cuando termine habrá que citar entre las obras más ambiciosas en cuanto a la suma coherente de las dimensiones de audio y de imagen.

ORDERS - teaser trailer


O en el premiat curt “Dreamland” (2006), on no només el so contrapunteja la imatge sinó blocs d’imatge respecte de sí mateixos i el to lúgubre dels diàlegs respecte de les accions de les actrius.
 O en el premiado corto “Dreamland” (2006), donde no solo el sonido contrapuntea la imagen sino bloques de imagen respecto de sí mismos y el tono lúgubre de los diálogos respecto de las acciones de las actrices.

Dreamland


O en l’explosiu, contundent i admirat videoclip d’animació “Prefuse 73. The End of bitters – International” (un èxit a la xarxa, per cert).
 O en el explosivo, contundente y admirado videoclip de animación “Prefuse 73. The End of bitters – International” (éxito en la red, por cierto).

Prefuse 73: The End of Biters - International


Aleix és també músico i vocalista. Simultaneja la seva labor com a autor de bandes sonores (en films propis i de Jesús Ramos, Elisabet Prandi i Joan Marimón entre altres) amb el seu treball en solitari i també amb les agrupacions “Hamsterloco
 Aleix es también músico y vocalista. Simultanea su labor como autor de bandas sonoras (en films propios y de Jesús Ramos, Elisabet Prandi y Joan Marimón entre otros) con su trabajo en solitario y también con las agrupaciones “Hamsterloco

www.hamsterloco.com


i “Híbrida, Nen i Cavall” (al costat de Marc Pitarch i Martí Ruiz). El seu penúltim treball, “Permafrost”, és una mostra de l’estil d’aquest trio, definit com “indie ambient-electrònic paisatgístic-drone-shoegaze-post rock”. Nota de l'Aleix: "I, ja que hi som, aprofito per recordar que fa poquíssims dies que hem publicat Focs d'artifici, un EP de 5 cançons"
 e “Híbrida, Nen i Cavall” (junto a Marc Pitarch y Martí Ruiz). Su penúltimo trabajo, “Permafrost”, es una muestra del estilo de este trío, definido como “indie ambiente-electrónico paisajístico-drone-shoegaze-post rock”. Nota del propio Aleix: "Y, ya en harina, aprovecho para deciros que hace poquísimos días que hemos publicado Focs d'artifici (Fuegos artificiales), un EP de 5 canciones"


www.nenicavall.cat

A “El muntatge cinematogràfic. Del guió a la pantalla” es parla vàries vegades d’Aleix Pitarch. Una d’elles es aquesta:
  • Mr. Gesus (2006) de 12Twelve realitzat per Aleix Pitarch:
    La classificació de videoclips segons un arc que vagi de la narració a la no narració pot incloure determinades peces híbrides que tendeixen a situar-se al marge, per exemple el del tema jazzístic Mr. Gesus, del grup 12Twelve, que d’acord a les imatges en blanc i negre creades per Aleix Pitarch és una mena d’informe d’empresa que analitza la figura de Jesucrist en vies a una possible promoció del personatge de cara a una nova vinguda en el present.
 En “El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla” se habla varias veces de Aleix Pitarch. Una de ellas es esta:
  • Mr. Gesus (2006) de 12Twelve realizado por Aleix Pitarch:
    La clasificación de videoclips según un arco que vaya de la narración a la no narración puede incluir determinadas piezas híbridas que tiendan a situarse al margen de cualquier opción, por ejemplo el del tema jazzístico Mr Gesus del grupo 12Twelve que de acuerdo con las imágenes en blanco y negro creadas por Aleix Pitarch se configura como una especie de informe de empresa que analiza la figura de Jesucristo en vías a una posible promoción del personaje de cara a una nueva venida en el presente.

Mr. Gesus
  • La naturalesa fronterera del clip, fonamentalment un treball d’animació i postproducció, condueix a no enquadrar-lo tampoc dins l’abstracte o el figuratiu. Mancat de figura humana realista en tot moment, comença amb abundant informació escrita i grafismes figuratius per anar a poc a poc fins a un episodi abstracte, que esclata en formes psicodèlico-calidoscòpiques en què podria considerar-se el clímax de la peça. Recupera tot seguit els missatges escrits i els grafismes figuratius en un desenllaç amb el final en corba emocional ascendent. L’estructura de la seqüència clàssica té totes les seves parts a Mr. Gesus. La sincronia de la música amb la imatge és absoluta, en la tradició dels estudis d’Oskar Fischinger dels anys vint i trenta, Len Lye (A colour box, 1935), Norman McLaren (Begone dull care, 1949) o videoclips d’Autechre com Second Bad Vilbel (1995) de Chris Cunningham. El ritme és ràpid i la quantitat d’informació molt alta, la densitat és per tant considerable. Els miniepisodis amb gags o col·lisions tendents a la ironia intel·lectualitzada culminen en el mateix final del clip, amb la proposta d’un nou «logo corporatiu», força postmodern, de la «llegenda urbana de dos mil anys», una creu amb un rostre no torturat sinó amb un smiley o cara somrient.
 
  • La naturaleza fronteriza del clip, fundamentalmente un trabajo de animación y postproducción, conduce a no poder encuadrarlo siquiera dentro de lo abstracto o lo figurativo. Carente de figura humana realista en todo momento, comienza con abundante información escrita y grafismos figurativos para avanzar poco a poco hasta un episodio abstracto que estalla en formas psicodélico-calidoscópicas en lo que podría considerarse el clímax de la pieza. Recupera acto seguido los mensajes escritos y los grafismos figurativos en un desenlace con el final en curva emocional ascendente. La estructura de la secuencia clásica tiene todas sus partes en Mr Gesus. La sincronía de la música con la imagen es absoluta en la tradición de los estudios de Oskar Fischinger de los años 20 y 30, de Len Lye (Colour Box, 1935), Norman McLaren (Begone Dull Care, 1947) o videoclips de Autechre como Second Bad Vilbel (1995) de Chris Cunningham. El ritmo es rápido y la cantidad de información muy alta, la densidad es por tanto considerable. Los mini-episodios con gags o colisiones tendentes a la ironía intelectualizada culminan en el mismo final del clip, con la propuesta de un nuevo “logo corporativo”, notablemente postmoderno, de la “leyenda urbana de 2000 años”, una cruz con un rostro no torturado sino con un smiley o cara sonriente.
  • Mr. Gesus, inesperat i creatiu contrapunt visual complementari del tema musical, dóna a entendre les vies obertes d’evolució que ofereix el videoclip híbrid-experimental.
 
  • Mr. Gesus, inesperado y creativo contrapunto visual complementario del tema musical, plasma las vías abiertas de evolución que ofrece el videoclip híbrido-experimental. 

No hay comentarios: