martes, 15 de diciembre de 2015

El gest perdut. El gesto perdido.


El gest perdut

Homenatge als cineastes primitius que van crear el llenguatge audiovisual a través del gest avui perdut de "mirada al cel.luloide" realitzat en diverses performances durant les presentacions a Bogotá i a Barcelona del llibre EL MUNTATGE CINEMATOGRÀFIC. DEL GUIÓ A LA PANTALLA.

Atenció a la música: d'Aleix Pitarch ("Machina", "Interagn8") i d’Augusto Serrano i Ícar Toset ("La bailarina"). Aquests temes musicals per cert formen part de la banda sonora del film “Pactar amb el gat”.

Amb agraïment a Andrés Ardila per les fotografies i filmacions a la llibreria Arteletra de Bogotá.

I a tots els participants de les performances.

 El gesto perdido

Homenaje a los cineastas pioneros que crearon el lenguaje audiovisual a través del gesto hoy perdido de “mirada al celuloide” realizado en diversas performances durante las presentaciones en Bogotá y Barcelona del libro “EL MONTAJE CINEMATOGRÁFICO. DEL GUIÓN A LA PANTALLA”.

Atención a la música: de Aleix Pitarch ("Machina", "Interagn8") y de Augusto Serrano e Ícar Toset ("La bailarina"). Estos temas musicales forman parte de la banda sonora del film “Pactar con el gato”.

Con agradecimiento a Andrés Ardila por las fotografías y filmaciones en la librería Arteletra de Bogotá.

Y a todos los participantes en las performances.


El gesto perdidoEl montaje cinematográfico: del guión a la pantalla

 

No hay comentarios: