viernes, 23 de julio de 2010

Cine CAPRI (IV)


La cultura

El Capri és un bé cultural en si mateix. Expandeix cultura com un ventilador perquè el cinema és un art. Però de tant en tant ha afegit plusos culturals.

En els primers anys després de la inauguració al Capri es van fer nombroses sessions de cinema amateur, com la dedicada a Manel Villanova, destacat cineista i pintor de professió que s’havia accidentat durant la construcció del local. El 27 de març del 1968 se li dedica una sessió d’homenatge que inclou els films “La guerra gran”, “Primer idilio”, “Sonata”, “Una magnífica levita”, “La receta”, “La carraca”, “La conciencia”.
El 17 de desembre del 1969 el Capri és amfitrió de la sessió antològica de cinema amateur local. Es projecten films com ara “Prat 1950-1956” de Josep Rosell, "Euterpe" i “Uno entre tantos” de l’Agrupació Cervantes, “Cocktail” d’Àngel Garcia, “Primer idilio” i “La carraca” de Manel Villanova”, “Rafafà y el guante negro” i “La colilla” de Jordi Bringué, “Okay, Mercurio”, “Ballet burlón” i “La prioridad” de Fermín Marimón. En el 1971, Josep Monés Sinyol contacta amb els cineistes amateurs del Prat, es refunda la Secció de Cine Amateur de la Cervantes i s’organitzen durant anys sessions de cine-club amb fòrums al Cine Capri.

El juny del 2002 els Amics de la Unesco del Prat comencen les seves sessions culturals amb la pel.lícula “Last resort”. I el març del 2004 s’inicien les sessions de Cine Club programades per l’Ajuntament del Prat.

Al Capri també s’hi han presentat llibres. El dijous 18 de desembre del 2003 es presenta, amb la col.laboració de diversos actors pratencs, el “Diccionario incompleto del guión audiovisual” de Jesús Ramos i Joan Marimón.
 La cultura

El Capri es un bien cultural en sí mismo. Expande cultura como un ventilador porque el cine es un arte. Pero de vez en cuando ha añadido pluses culturales.

En los primeros años tras la inauguración en el Capri se llevan a cabo numerosas sesiones de cine amateur, como la dedicada a Manel Villanova, destacado cineísta y pintor de profesión que se había accidentado durante la construcción del local. El 27 de marzo de 1968 se le dedica una sesión de homenaje que incluye los films “La guerra gran”, “Primer idilio”, “Sonata”, “Una magnífica levita”, “La receta”, “La carraca”, “La conciencia”.
El 17 de diciembre de 1969 el Capri es anfitrión de la sesión antológica de cine amateur local. Se proyectan films como “Prat 1950-1956” de Josep Rosell, “Euterpe” y “Uno entre tantos” de la Agrupación Cervantes, “Cocktail” de Àngel Garcia, “Primer idilio” y “La carraca” de Manel Villanova”, “Rafafà y el guante negro” y “La colilla” de Jordi Bringué, “Okay, Mercurio”, “Ballet burlón” y “La prioridad” de Fermín Marimón. En el 1971, Josep Monés Sinyol contacta con los cineístas amateurs del Prat, se refunda la Sección de Cine Amateur de la Cervantes y se organizan durante años sesiones de cine-club con fòrums en el Cine Capri.

En junio del 2002 los Amigos de la Unesco del Prat comienzan sus sesiones culturales con la película “Last resort”. Y en marzo del 2004 se inician las sesiones de Cine Club programadas por el Ayuntamiento del Prat.

En el Capri también se han presentado libros. El jueves 18 de diciembre del 2003 se presenta, con la colaboración de diversos actores pratenses, el “Diccionario incompleto del guión audiovisual” de Jesús Ramos y Joan Marimón.


www.diccionariodelguion.com


El divendres 7 de gener del 2005 es presenta el llibre “Eta i Catalunya” de Daniel Gómez Amat –que havia treballat al Capri-. Durant la presentació, Merche Pérez canta un tema seu, “Parlem-ne”, amb les paraules del pròleg del llibre, acompanyada de Rose Avalon, una cançó que fa futur a la nostra pel.lícula. És aquesta:
 
El viernes 7 de enero del 2005 se presenta el libro “Eta i Catalunya” de Daniel Gómez Amat –que había trabajado en el Capri-. Durante la presentación, Merche Pérez canta un tema suyo, “Parlem-ne” (Hablemos), con palabras del prólogo, acompañada de Rose Avalon, una canción que hace futuro en nuestra película. Es éste:


<· Parlem-ne (Hablemos) ·>

El Capri ha estat receptacle d’obres d’art, com el Gall 94110 de “Charito Calambre” (Olga i Esther Merchant), que ha estat al vestíbul durant uns quants mesos d’aquest 2010.
 
El Capri ha sido receptáculo de obras de arte, como el Gallo 94110 de “Charito Calambre” (Olga y Esther Merchant), que ha permanecido en el vestíbulo durante unos cuantos meses de este 2010.
<· Gallo 94110 de 'Charito Calambre' ·>


Com a curiosíssima anècdota, destacar que existeixen a facebook dos grups vinculats al Capri. Un d’ells amb ni més ni menys que 1121 amics de...
 
Como anécdota curiosa, destacar que en facebook existen dos grupos vinculados al Capri. Uno de ellos con ni más ni menos que 1121 amigos de...
Los entrañables anuncios pratenses de antes de la peli del Capri
(Grupo Facebook)L’altre, més recent, més cinèfil, amb més de 250 amics, es diu “Cine Capri (Prat de Llobregat)”
 
El segundo, más reciente, más cinéfilo, con más de 250 amigos, se llama “Cine Capri (El Prat de Llobregat)”

cine Capri (El Prat de Llobregat)
(Grupo Facebook)No hay comentarios: