lunes, 6 de julio de 2015

Hettie Gray Baker

HETTIE GRAY BAKER, UNA FIGURA ENCARA DESCONEGUDA:
GUIONISTA i MUNTADORA i… ESCRIPTORA DE LLIBRES SOBRE GATS!


Hettie Gray Baker, nascuda a Conneticut en 1880, és una pionera en el camp del guió i del muntatge. Guionista des de 1903, va ser una de les fundadores del Photoplay Authors League, precursor del Screen Writers Guild, la primera organització de guionistes. Col.labora en el guió d’“Intolerància” (Intolerance, 1915) de David Wark Griffith. Comença a muntar en 1916, i aquest mateix any obté un crèdit com a “edited by” en muntar “The daughter of Gods”, de Herbert Brenan (per cert, un dels primers films amb un integral femení), la qual cosa va ser de gran importància per a la història dels professionals del muntatge ja que mai o quasi mai fins a aquest momento s’havia acreditat a un muntador en els títols.
 HETTIE GRAY BAKER, UNA FIGURA TODAVÍA DESCONOCIDA:
GUIONISTA Y MONTADORA Y… ¡ESCRITORA DE LIBROS SOBRE GATOS!


Hettie Gray Baker, nacida en Conneticut en 1880, es una pionera en el campo del guión y del montaje. Guionista desde 1903, fue una de las fundadoras del Photoplay Authors League, precursor del Screen Writers Guild, la primera organización de guionistas. Colabora en el guión de “Intolerancia” (Intolerance, 1915) de David Wark Griffith. Empieza a montar en 1916, y ese mismo año obtiene un crédito como “edited by” al montar “The daughter of Gods”, de Herbert Brenan (por cierto, uno de los primeros films con desnudo integral femenino), lo que fue de gran importancia para la historia de los profesionales del montaje ya que nunca o casi nunca hasta ese momento se había acreditado a un montador en los títulos.
Munta un dels primers films de John Ford, “The Iron Horse” (1924). Més tard, esdevé una executiva –a la Fox- encarregada de presentar i defensar els films de la companyia davant dels censors, el que implicava retocs o afegits al guió i al muntatge. Lluny del que es pugui suposar, es va enfrontar amb coratge als censores i va rebutjar amb energia l’acusació d’influència negativa del cinema sobre el comportament de l’espectador.   Monta uno de los primeros films de John Ford, “The Iron Horse” (1924). Más tarde, se convierte en una ejecutiva –en la Fox- encargada de presentar y defender los films de la compañía ante los censores, lo que implicaba retoques o añadidos al guión y al montaje. Lejos de lo que se pueda suponer, se enfrentó con valentía a los censores y rechazó con energía la acusación de influencia negativa del cine sobre el comportamiento del espectador.
Amant dels gats i dotada de fina ironia, Hettie Gray Baker va escriure, cap el final de la seva vida, diversos llibres sobre gats. Va morir en 1957

Article de Marsha Gordon sobre Hettie Gray Baker:
  Amante de los gatos y dotada de una fina ironía, Hettie Gray Baker escribió, hacia el final de su vida, diversos libros sobre gatos. Murió en 1957.

Artículo de Marsha Gordon sobre Hettie Gray Baker:

El montaje cinematográfico: del guión a la pantalla

 

No hay comentarios: