jueves, 28 de octubre de 2010

Pactar ... el llibre, el libro

http://www.octaedro.com/

Pactar amb el gat (el llibre)

La part introductòria del llibre tracta sobre el guió de construcció clàssica en tres actes.

Es sintetitzen al màxim els passos del protagonista en cadascun dels actes:
 1. Iniciativa: el protagonista es marca un objectiu.
 2. Constància: el protagonista lluita amb totes les seves forces per aconseguir el seu objectiu, tot i que sembla que no ho assolirà.
 3. Transformació: el protagonista venç en l’última gran prova i es transforma en un ésser millor.
S’il.lustra la teoria amb exemples de sis pel.lícules, que van des del més clàssic fins el més experimental:
 • L’Evangeli segons Mateu o el canon del model clàssic.
 • Million Dollar Baby o els objectius superficiales i els profunds dels personatges en el model clàssic.
 • Hierro 3 o el model clàssic en un film no convencional.
 • Mi noche con Maud o les alteracions en el model clàssic.
 • Amarcord o un model alternatiu.
 • Un perro andaluz o la fugida del model en un film d’avantguarda.
Pactar con el gato (el libro)

La parte introductoria del libro trata sobre el guión de construcción clásica en tres actos.

Se sintetizan al máximo los pasos del protagonista en cada uno de los actos:
 1. Iniciativa: el protagonista se marca un objetivo.
 2. Constancia: el protagonista lucha con todas sus fuerzas para conseguir su objetivo, aunque parece que no lo logrará.
 3. Transformación: el protagonista vence en la última gran prueba y se transforma en un ser mejor.
Se ilustra la teoría con ejemplos de seis películas, que van desde lo más clásico hasta lo más experimental:
 • El Evangelio según Mateo o el canon del modelo clásico.
 • Million Dollar Baby o los objetivos superficiales y los profundos de los personajes en el modelo clásico.
 • Hierro 3 o el modelo clásico en un film no convencional.
 • Mi noche con Maud o las alteraciones en el modelo clásico.
 • Amarcord o un modelo alternativo.
 • Un perro andaluz o la huida del modelo en un film vanguardista.

No hay comentarios: