jueves, 9 de octubre de 2008

Pactogaters: Aleix Pitarch


Fitxa pel.lícula:
  • Com a músic, és autor de cinc temes de la pel.lícula i de dos clips de promoció, el 13 de publicitat subliminal i el 28-29 de Blade Runner. Creador també del soroll de l’alarma que torna boig als personatges (i a algun espectador).

  • Com a muntador, és autor dels tres primers clips de promoció.

Ficha película:
  • Como músico, es autor de cinco temas de la película y de dos clips de promoción, el 13 de publicidad subliminal y el 28-29 de Blade Runner. Creador también del ruido de la alarma que vuelve loco a los personajes (y a algún espectador).

  • Como montador, es autor de los tres primeros clips de promoción.

Música: Aleix Pitarch
vídeo vídeo vídeo

Aleix Pitarch pertany al futur.

És cert que viu en el present, que un el pot veure i parlar amb ell, però això té sempre un punt d’excepcional perquè en realitat ell pertany al futur. Com Leonardo Da Vinci, que també era del futur. D’un futur que, per cert, no arriba mai, sempre queda allà al davant, una mica lluny.

L’Aleix sap combinar la idea brillant, la simplicitat i un acabat elegant i impecable. Veieu sinó els nostres tres primers clips, que són una de les joies del nostre patrimoni:
Aleix Pitarch pertenece al futuro.

Cierto es que vive en el presente, que se le puede ver y hablar con él, pero esto reviste siempre un punto de excepcionalidad porque en realidad él pertenece al futuro. Como Leonardo Da Vinci, que también era del futuro. De un futuro que, por cierto, no se alcanza nunca, siempre queda allí delante, lejos.

Aleix sabe combinar la idea brillante, la simplicidad y un acabado elegante e impecable. Ved sino nuestros tres primeros clips, que son una de las joyas de nuestro patrimonio:


Montaje: Aleix Pitarch
vídeo vídeo vídeo

Jo el vaig conèixer com a realitzador i muntador. Després em vaig assabentar de l’essencial: és animador, com Tim Burton, com Norman McLaren. Més endavant vaig saber que també era músic (ha tret 11 àlbums des del 2005, i ha fet música per nombrosos curts, com Amaurosis, de Jesús Ramos). Un dia, amb el seu trio Hybrida, on toca el seu germà i també el nostre cartellista graffitero Martí Ruiz, vaig adonar-me amb sorpresa que, a més, canta molt bé. Molt originalment bé, perquè la cosa de l’originalitat és marca de fàbrica en ell. Originalitat, que de vegades és no només estil underground, sinó underground excèntric, que ja és dir. Fosc, rar i lluminós, tot a l’hora.

Un exemple d’això de la raresa: el seu primer cd es diu ashbrg. agn folder.

Un altre: entreu a la seva web només si sabeu llegir a l’inrevés.

Veieu un dels seus clips més celebrats:

Yo le conocí como realizador y montador. Después me enteré de lo esencial: es animador, como Tim Burton, como Norman McLaren. Más tarde supe que también es músico (ha sacado 11 álbumes desde el 2005, y ha hecho música para muchos cortos, como Amaurosis, de Jesús Ramos). Un día, con su trío Hybrida, donde toca su hermano y también nuestro cartelista graffitero Martí Ruiz, me di cuenta con sorpresa que, además, canta muy bien. Muy originalmente bien, porque la cosa de la originalidad es marca de fábrica en él. Originalidad, que puede definirse no solo como estilo underground, sino underground excéntrico, que ya es decir. Oscuro, raro y sin embargo luminoso, todo a la vez.

Un ejemplo de esto de la rareza: su primer cd se llama ashbrg. agn folder.

Otro: entrad en su web sólo si sabéis leer a al revés.
Echad un vistazo a uno de sus clips más celebrados:

Prefuse 73: The End of Biters - International (2004)


Però a mi encara m’agrada tant o més aquest altre, sobre música de 12Twelve:

Pero a mí me gusta todavía más este otro, sobre música de 12Twelve:


12Twelve - Mr Gesus (2006) (low image quality)

L’Aleix està d’acord amb James G. Ballard en que la bogeria pot ser una mena de mutació de la ment humana per adaptar-se al futur. Ell que hi viu -en el futur- ho deu saber del cert.

Aleix, se’t saluda.

Aleix está de acuerdo con James G. Ballard en que la locura puede ser una especie de mutación de la mente humana para adaptarse al futuro. Él que vive allí -en el futuro- lo debe saber con certeza.

Aleix, te saludamos.No hay comentarios: