miércoles, 17 de febrero de 2010

La cultura no es pot imposar, no se puede imponer

Us trameto una carta de la taquillera número 1 de Catalunya, la de del Cine Capri del Prat de Llobregat.
La cultura
ha d’agradar,
no es pot imposar


Benvolguts senyors,

Els volia comentar un incident que m’ha fet reflexionar sobre com es desenvolupa la política lingüística a Catalunya. Sóc taquillera del Cine Capri d’El Prat de Llobregat. Aquest cap de setmana teniem a disposició del públic uns flyers amb l’eslògan “Català i feina sí, quotes i atur no”. En dues ocasions uns clients van fer una lectura transversal del fulletó i van preguntar: “¿no será en catalán la película?”. La conversa que vam mantenir amb ells em va fer veure que el sentiment anticatalanista dins de Catalunya va en augment, que els qui es posicionen d’aquesta manera entenen que les imposicions i quotes que s’estan aplicant per a fomentar l’ús del català estan a l’alςada de la prohibició del català en la época franquista. I jo em pregunto, còm és possible que els nostres polítics no se n’adonin del rebuig social que estan generant? Penso que en aquesta vida s’ha de seduir als altres per a convèncer, no imposar, les imposicions generen rebuig i discordia i als que ens estimem Catalunya, la nostra historia i la nostra cultura, això ens fa molt de mal.


Os transcribo una carta de la taquillera número 1 de Catalunya, la del cine Capri del Prat de Llobregat.
La cultura
tiene que gustar,
no se puede imponer


Muy señores míos,

Quisiera comentarles un incidente que me ha hecho reflexionar sobre cómo se desarrolla la política lingüística en Catalunya. Soy taquillera del Cine Capri de El Prat de Llobregat. Este fin de semana teníamos a disposición del público unos flyers con el eslogan “Catalán y trabajo sí, cuotas y paro no”. En dos ocasiones unos clientes hicieron una lectura transversal de la hoja y preguntaron: “¿no será en catalán la película?”. La conversación que mantuvimos con ellos nos hizo ver que el sentimiento anticatalanista dentro de Catalunya va en aumento, que quienes se posicionan de esta manera entienden que las imposiciones y cuotas que se están aplicando para fomentar el uso del catalán están a la altura de la prohibición del catalán en la época franquista. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que nuestros políticos no se den cuenta del rechazo social que están generando? Pienso que en esta vida hay que seducir a los otros para convencer, no imponer, las imposiciones generan rechazo y discordia y quienes amamos Catalunya, nuestra historia y nuestra cultura, esto nos hace mucho daño.


1 comentario:

greips dijo...

la cultura no és l'idioma en què es dobla una película, no fotem!