domingo, 7 de febrero de 2010

Rose Avalon y Eurovisión

Rose Avalon i Eurovisió

Per una raó discutible sobre el caràcter inèdit de la cançó que presentava, Rose Avalon ha estat apartada de la carrera cap a Eurovisió. Per a nosaltres, no cal dir-ho, no cal que participi en aquest concurs per a saber que és una de les millors veus del panorama internacional.

Aquesta és la cançó amb la que Rose es presentava a Eurovisió: “Burn”, que ara, amb tot l’escàndol, publicat a diversos diaris, s’està escoltant força:
Rose Avalon y Eurovisión

Por una razón discutible sobre el carácter inédito de la canción que presentaba, Rose Avalon ha sido apartada de la carrera hacia Eurovisión. Para nosotros, huelga decir que no es necesario que participe en este concurso para saber que posee una de las mejores voces del panorama internacional.

Esta es la canción con la que Rose se presentaba en Eurovisión: “Burn”, que ahora, con todo el escándalo, publicado en diversos diarios, se está oyendo mucho:

<· Burn ·>

Rose Avalon canta ni més i menys que l’ària de la “Mort de Dido” de l’òpera “Dido i Enees” de Henry Purcell:

Rose Avalon canta ni más ni menos que el aria de la “Muerte de Dido” de la ópera “Dido y Eneas” de Henry Purcell:

<· La muerte de Dido ·>

Altres mostres de la potència, finura i riquesa de matisos de Rose Avalon són: “Conflicte” de Mercedes Pérez, que Rose canta a la nostra pel.lícula.

Otras muestras de la potencia, finura y riqueza de matices de Rose Avalon son: “Conflicte” (Conflicto) de Mercedes Pérez, que Rose canta en nuestra película.

<· Pactar con el gato(6) Conflicte ·>

Rose Avalon canta en euskera “Parlem-ne” amb Mercedes Pérez, també a Pactar con el gato:

Rose Avalon canta en euskera “Parlem-ne” (Hablemos) con Mercedes Pérez, también en Pactar con el gato:

<· Pactar con el gato(7) Parlem-ne ·>

No hay comentarios: