sábado, 27 de febrero de 2010

Fermín Marimón x Josep Vilella
Discurs de Josep Vilella sobre Fermín Marimón

Neix el 15 d’octubre de 1932 al Prat de Llobregat, en una casa en forma de “L”, fill de Joaquim Marimón i Elvira Marimón. El seu pare, Quim, va inaugurar el cine Monmari, el 1946.

Fermín és cineasta en totes les seves vessants: director, productor, guionista, muntador, exhibidor i escriptor de llibres de cinema. També ha fet d’actor.Seguint els passos del seu pare, i juntament amb el seu amic Jordi Bringué, s’encarrega durant tretze anys del cinema “El Cinco de Oros”al barri de gitanos de Can Tunis. El 1967 inaugura l’aleshores quart cinema del Prat, el Cine Capri, avui l’únic en actiu, una de les poques sales grans, a l’estil de les dels anys 60, que no ha cedit a la temptació de transformar-se en multisala, i on es continuen projectant films comercials i de cine-club.

El cine Capri és un cine cinèfil que, a més de projectar periòdicament els films del moment, ha estat un indret de projeccions de cinema amateur, d’estrena de curtmetratges i espai fílmic on s’han filmat curts, sèries (El cor de la ciutat) i llargmetratges (Anita no perd el tren).

Paral.lelament al seu treball com a exhibidor, Fermín des de ben jove va iniciar-se en el cinema, primer amb curtmetratges i posteriorment amb llargmetratges.

Fermín Marimón forma part del grup de pioners de la producció de cinema al Prat de Llobregat, que a inicis dels anys 50, sota la direcció de Jordi Bringué, van filmar l’avui històric “Prat documental”. Produeix i realitza des d’aleshores desenes de curtmetratges, com “Okay, Mercurio”, “Pel camí de Proust”, “Darrera la porta”, “Un paraíso perdido” o “Flashamlet”. Reuneix el col.lectiu de cineistes amateurs del Prat i realitza amb actors del poble “L’exhibidor” (1978), llargmetratge sobre les desventures d’un aspirant a empressari de cinema. Produeix més llargmetratges, com el film de dibuix animat “Peraustrínia 2004” (1989) que dirigeix el seu amic Àngel García i “Pactar con el gato” (2007), que dirigeix el seu fill Joan Marimón.

El 2009 s’ha complert el 50è aniversari del seu curtmetratge “El ballet burlón”, un film d’animació de 7 minuts present a tots els llibres d’història i encara avui en moviment perquè ha estat sel.leccionat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) per formar part de les 40 obres audiovisuals de tota la història del cine experimental espanyol al cicle “Del éxtasis al arrebato”, que viatja per tot el món durant 2009 a 2011. En el mes de març del 2009 al Festival d’Animació de Bilbao “AnimaBasauri” rep un homenatge en el que es projecten “El ballet burlón” i el llargmetratge fet al Prat i produït per ell “Peraustrínia 2004”. Una mica abans, el setembre del 2008, l’Ajuntament del Prat dedica una exposició a tota la seva trajectòria i a la del seu amic Àngel García.El 24 d’abril del 2009 és guardonat amb el Premi Ciutat del Prat en la seva vessant cultural. I el 26 de gener del 2010, en el marc dels Premis Gaudí, l’Acadèmia de Cinema de Catalunya l’anomena Acadèmic d’Honor.

Fermín Marimón està produint actualment, amb els seus fills, el llargmetratge i mini-sèrie “Quim”, basat en les memòries del seu pare, Joaquim Marimón, que reconstruirà el Prat i La Fuliola (Urgell) durant el periode 1907-1930. Això significa entre altres coses reproduir els interiors de les seves cases, les festes, els oficis o les orquestres de música a l’Artesà, la sala de cinema, teatre i ball del Prat de Llobregat avui tancada.

Finalment, cal esmentar que el seu amor pel cinema fa que l’any 2003, Fermín renunciï a que el vell local del cine Monmari es converteixi en bloc de pisos i el cedeix per tal que esdevingui espai cultural per al poble, conservant així la seva estructura. També ha reconvertit el vell estudi de dibuix animat clàssic del carrer de Ferran Puig, 31, en un –petit- Museu de Cinema, que podria ser considerat un dels atractius del Prat de Llobregat.
Discurso de Josep Vilella sobre Fermín Marimón

Nace el 15 de octubre de 1932 en El Prat de Llobregat, en una casa en forma de “L”, hijo de Joaquim Marimón y Elvira Marimón. Su padre, Quim, inauguró el cine Monmari, el 1946.

Fermín es cineasta en todas sus vertientes: director, productor, guionista, montador, exhibidor y escritor de libros de cine. También ha hecho de actor.Siguiendo los pasos de su padre, y juntamente con su amigo Jordi Bringué, se encarga durante trece años del cine “El Cinco de Oros” en el barrio de Can Tunis. El 1967 inaugura el entonces cuarto cine de El Prat, el Cine Capri, hoy el único en activo, una de las pocas salas grandes, al estilo de las de los años 60, que no ha cedido a la tentación de transformarse en multisala, y donse se continúan proyectando films comerciales y de cine-club.

El cine Capri es un cine cinéfilo que, además de proyectar periódicamente los films del momento, ha sido un espacio de proyecciones de cine amateur, de estreno de cortometrajes y lugar fílmico donde se han filmado cortos, series (El cor de la ciutat) y largometrajes (Anita no pierde el tren).

Paralelamente a su trabajo como exhibidor, Fermín se inicia en el cine, primero a través de cortometrajes y posteriormente con largometrajes.

Forma parte del grupo de pioneros de la producción de cine en El Prat de Llobregat, que a comienzos de los años 50, bajo la dirección de Jordi Bringué, filmaron el hoy histórico “Prat documental”. Produce y realiza desde entonces decenas de cortometrajes, como “Okay, Mercurio”, “Pel camí de Proust”, “Darrera la porta”, “Un paraíso perdido” o “Flashamlet”. Reune el colectivo de cineístas amateurs del Prat y realiza con actores del pueblo “L’exhibidor” (El exhibidor, 1978), largometraje sobre las desventuras de un aspirante a empresario de cine. Produce más largometrajes, como el film de dibujo animado “Peraustrinia 2004” (1989) que dirige su amigo Àngel García y “Pactar con el gato” (2007), que dirige su hijo Joan Marimón.

El 2009 se cumple el 50 aniversario de su cortometraje “El ballet burlón”, un film de animació de 7 minutos presente en todos los libros de historia y todavía hoy en movimiento porque ha sido seleccionado por el CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) para formar parte de las 40 obras audiovisuales de toda la historia del cine experimental español en el ciclo “Del éxtasis al arrebato”, que viaja por todo el mundo de 2009 a 2011. En el mes de marzo del 2009 en el Festival de animación de Bilbao “AnimaBasauri” recibe un homenaje en el que se proyectan “El ballet burlón” y el largo realizado en el Prat y producido por él “Peraustrínia 2004”. Un poco antes, el septiembre del 2008, el Ayuntamiento del Prat dedica una exposición a toda su trayectoria y la de su amigo Àngel García.El 24 de abril del 2009 es galardonado con el Premi Ciutat del Prat en su vertiente cultural. Y el 26 de enero del 2010, en el marco de los Premis Gaudí, la Academia de Cinema de Catalunya le nombra Académico de Honor.

Fermín Marimón está produciendo actualmente, con sus hijos, el largometraje "Quim", basado en las memorias de su padre, Joaquim Marimón, que reconstruirá el Prat y La Fuliola (Urgell) durante el período 1907-1930. Eso significa entre otras cosas reproducir los interiores de las casas, las fiestas, los oficios o las orquestas de música en el Centro Artesano, la sala de cine, teatre y baile del Prat de Llobregat hoy cerrada.

Finalmente, vale la pena comentar que su amor por el cine comporta que, en el año 2003, Fermín renuncie a que el viejo local del cine Monmari se convierta en bloque de pisos y lo cede para que se transforme en espacio cultural para el pueblo, conservando así su estructura. También ha reconvertido el viejo estudio de dibujo animado clásico de la calle de Ferran Puig, 31, en un pequeño Museo de Cine, que podría ser considerado uno de los atractivos del Prat de Llobregat.


No hay comentarios: