jueves, 4 de marzo de 2010

Discurs de Fermín Marimón

Discurs de Fermín Marimón

Fermín comença per agrair a Josep Vilella i Anglada el seu discurs de presentació. Comenta que a diferència seva –en Vilella ha estat empressari de cinema a Gavà i Castelldefels- ell no s’ha mogut mai del Prat. Fa una referència afectuosa a un altre dels premiats de la nit, en Giralt, que en una època li va venir a fer la competència al Prat, portant el cinema Modern. Recorda aleshores l’únic periode en el què com a exhibidor va sortir del Prat, quan va portar el cinema Cinc d’Oros a les cases barates de Can Tunis, un barri molt humil i modest poblat exclusivament per immigrants que no parlaven català. Els carrers estaven batejats amb noms de pobles de Tarragona. El Cinc d’Oros es situava entre el carrer Ulldecona i el carrer Ascó, que els de Can Tunis anomenaven “urdecona” i “asco”. Recorda alguns dels personatges que venien al cine, com el Perchas o el Picha de Oro. Diu que tot i la reputació de delinqüents que tenia la gent d’aquell barri ells mai no van tenir cap problema. A la nit, la seva esposa Mari Carme i ell agafàvem la recaptació i anaven amb moto al Prat i mai cap problema.Recorda també que el Pepito Vilella va fer de Rei Mag, és a dir, d’actor, al film “Cuento de reyes”, una pel.lícula en 9,5 mm que va dirigir. Finalment, Fermín Marimón agraeix la presència entre el públic de Tomàs Mallol, un cineasta amateur del qual ha estat un gran admirador.
Discurso de Fermín Marimón

Fermín comienza por agradecer a Josep Vilella i Anglada su discurso de presentación. Comenta que a diferencia suya de Vilella –que ha sido empresario de cine en Gavà y Castelldefels- él no se ha movido nunca del Prat. Se refiere afectuosamente a otro de los premiados de la noche, el senyor Giralt, que en una época le hizo la competencia en El Prat, llevando el cine Moderno. Recuerda entonces el único período en el que como exhibidor salió del Prat, cuando llevó el cine Cinco de Oros en las casas baratas de Can Tunis, un barrio muy humilde y modesto poblado por immigrantes que no hablaban catalán. Las calles estaban bautizadas con nombres de pueblos de Tarragona. El Cinc de Oros se situaba entre la calle Ulldecona y la calle Ascó, que los de Can Tunis llamaban “urdecona” y “asco”. Recuerda algunos de los personajes que iban al cine, como el Porchas o el Picha de Oro. Dice que a pesar de la reputación de delincuentes que tenía la gente de ese barrio ellos nunca tuvieron el menor problema. Por la noche, su esposa Mari Carme y él tomaban la recaudación y se marchaban con moto hasta el Prat y nunca hubo problema.Recuerda también que Pepito Vilella hizo de Rey Mago, es decir, de actor, en el film “Cuento de reyes”, una película en 9,5 mm que dirigió. Finalmente, Fermín Marimón agradece la presencia entre el público de Tomàs Mallol, un cineasta amateur de quien ha sido un gran admirador.


No hay comentarios: