martes, 18 de mayo de 2010

Ballet burlón et al.


Ballet burlón al CCCB

Dijous passat dia 13 de maig del 2010 es va projectar el “Ballet burlón” al CCCB en la tercera sessió –esplèndida- del cicle “Del éxtasis al arrebato”, al costat de 12 curtmetratges més, que anaven des de “Exp 1/II” (1958) de Joaquim Puigvert, un venerable senyor de 82 anys present a la sala, fins a “La 72.024 mil.lèssima part d’un any” (2008) del jove Marcel Pié Barba, també present, igual com Jordi Artigas, incansable dinamitzador de l’animació i el cinema experimental a Catalunya, del qual es va projectar “Ritmes cromàtics” (1978), una peça que per cert em va agradar molt. Molta influència en general de Norman MacLaren. Però MacLaren va tenir, a més de talent, els diners del National Film Board del Canadà. El gironí Joaquim Puigvert, no pas menys talentòs, va dir que totes les seves pel.lícules se les havia pagat sempre de la seva butxaca i que els primers diners que ha guanyat amb el cine han estat els que li han vingut ara del CCCB, més de 50 anys més tard d’haver començat. Així han anat les coses amb diverses generacions de cineastes independents a Catalunya i a Espanya.

Del “Ballet Burlon” diu el programa de mà: “Cada pla de Ballet Burlón busca crear la seva pròpia composició formal i, en el moment àlgid, aquell en què tots els compassos i totes les tiralínies estan en acció, arriba a convertir-se en un trencaclosques mil.limètricament calculat i en què cada objecte exerceix la seva pròpia funció en l’entramat estètic de la composició visual. És un cinema d’animació experimental que defuig teories i postulats, però que aflora en la simplicitat de cada moviment, en la facilitat simulada de cada pas, que ha estat executat en hores de curós treball artesanal” (De la Rosa, E.; Martos, E. Cine de animación exprimental en Cataluña y Valencia. La curiosidad de la experimentación. Semana de Cine Experimental de Madrid, 1999).

Carolina López, directora de l’acte, va fer parlar uns quants autors. També a mi, en qualitat de fill de Fermín Marimón (que no va poder assistir a causa d’un episodi de tos residual). El públic es va sorprendre del fet que Fermín fos també autor de la música de la pel.lícula, que interpreta Francesc Burrull i el seu Latin Combo. Carolina López va destacar un detall que ens enorgulleix: la família Marimón té dues peces entre les 40 d’aquest cicle del millor de la història del cinema experimental. Diumenge que ve dia 23 de maig es projecta “In crescendo”, de Jesús Ramos i Joan Marimón.

Pels qui desitgin veure “Ballet burlón”, tot i que no és el mateix la pantalla petita de l’ordinador que la gran de cinema en còpia nova i colors vius i al punt, aquí el teniu:
 Ballet burlón y otros

El jueves pasado día 13 de mayo del 2010 se proyectó el “Ballet burlón” en el CCCB en la tercera sesión –espléndida- del ciclo “Del éxtasis al arrebato”, junto a 12 cortometrajes más, que iban desde “Exp 1/II” (1958) de Joaquim Puigvert, un venerable caballero de 82 años presente en la sala, hasta “La 72.024 mil.lèssima part d’un any” (2008) del joven Marcel Pié Barba, también presente, al igual que Jordi Artigas, incansable dinamizador de la animación y el cine experimental en Catalunya, de quien se proyectó “Ritmes cromàtics” (1978), una pieza que por cierto me gustó mucho. Se notó la influencia, en general, de Norman MacLaren. Pero MacLaren tuvo, además de talento, el dinero del National Film Board del Canadà. El gerundense Joaquim Puigvert, no menos talentoso, confesó que todas sus películas se las había pagado siempre de su bolsillo y que el primer dinero que ha ganado con el cine ha sido lo que le ha llegado ahora del CCCB, más de 50 años después de haber empezado. Así han ido las cosas con diversas generaciones de cineastas independientes en Catalunya y en España.

Del “Ballet Burlón” dice el programa de mano: “Cada plano de Ballet Burlón busca crear su propia composición formal y, en el momento álgido, aquel en el que todos los compases y todos los tiralíneas están en acción, llega a convertirse en un rompecabezas milimétricamente calculado y en que cada objeto ejerce su propia función en el entramado estético de la composición visual. Es un cine de animación experimental que rehuye teorías y postulados, pero que aflora en la simplicidad de cada movimiento, en la facilidad simulada de cada paso, que ha sido ejecutado en horas de preciso trabajo artesanal” (De la Rosa, E.; Martos, E. Cine de animación exprimental en Cataluña y Valencia. La curiosidad de la experimentación. Semana de Cine Experimental de Madrid, 1999).

Carolina López, directora del acto, hizo hablar a unos cuantos autores. También a mí, en calidad de hijo de Fermín Marimón (que no pudo asistir a causa de un episodio de tos residual). El público se sorprendió del hecho de que Fermín fuera también autor de la música de la película, que interpreta Francesc Burrull y su Latin Combo. Carolina López destacó un detalle que nos enorgullece: la familia Marimón tiene dos piezas entre las 40 de este ciclo de lo mejor de la historia del cine experimental. Domingo que viene día 23 de mayo se proyecta “In crescendo”, de Jesús Ramos y Joan Marimón.

Para los que deseéis echar un vistazo al “Ballet burlón”, a pesar de que no es lo mismo la pantalla minúscula del ordenador que la grande del cine en copia nueva y colores vivos y al punto, aquí lo tenéis:


<· Ballet burlón ·>

No hay comentarios: