viernes, 16 de enero de 2009

Pactogaters: Pere Monterde
Pere Monterde, i brilla!.
  • Músic, pianista, compositor i professor.
  • Nominat als VI Premis Barcelona.
  • Va tenir la impossible tasca de composar a l’estil d’en Frederic Mompou.
Puc dir –i té mèrit que ho digui jo, que sóc fanàtic fundamentalista de Mompou- que en Pere ha aconseguit composicions a l’alçada d’aquest gran mestre català i internacional. Diria "millors" si no em semblés un pecat.

¡Senyors, vet aquí el pecat: "¡¡¡millors!!!". I si no, escolteu la música inicial del clip 16, el de terrats poètics de Gràcia.
Pere Monterde, ¡y brilla!.
  • Músico, pianista, compositor y profesor.
  • Nominado a los VI Premis Barcelona.
  • Le fue encargada la imposible misión de componer al estilo de Frederic Mompou.
Puedo afirmar –y tiene mérito que lo diga yo, que soy fanático fundamentalista de Mompou- que Pere ha conseguido composiciones a la altura de este gran maestro catalán e internacional. Diría "mejores" si no me pareciera un pecado.

¡Señores, voy a pecar: ¡¡¡mejores!!!. Y si no, escuchad la música inicial del clip 16, el de azoteas poéticas de Gràcia.
(PCEG 16) Pactar amb el gat + Gràcia

El seu clip predilecte, per això, és el 14, el del KOP.
Su clip predilecto, sin embargo, es el 14, el del KOP.
(PCEG 14) K.O.P. Kafeta Okupa Prat

La cosa és que la nostra muntadora, María José Gilabert, vinculada a l'ong Africa Viva, que treballa excavant pous a un dels països més pobres del món, Burkina Faso, em va dir que el company de la Rosa, una amiga de l’ong, ens podia resoldre un problema.

El problema era que les cases discogràfiques ens imposaven uns preus prohibitius per a disposar de diversos temes de Frederic Mompou (1893-1987). Vem pagar religiosament per "Pájaro triste" i per la peça 27 de "Música callada" però ja no podíem fer-nos amb dues composicions més que a mi em semblaven absolutament imprescindibles. La María José, que aleshores muntava un documental sobre Africa viva, em va dir que el company de la Rosa, la presidenta de l’ong, tocava el piano i composava molt bé. Carregat d’escepticisme vaig dir que provéssim.

Mesos després, el diumenge 25 de juny del 2006, una audició pianística a la seu d’Africa viva, a Sabadell, va enlluernar els oients. El pianista i compositor era en Pere Monterde.

En Pere va nèixer a Sabadell un dia 11 i va estudiar al conservatori (de Sabadell) amb importantíssims pedagogs. Fins aquí la seva vida és correcta i ordenada. Però vet aquí que es dispara cap el rock’n’roll, amb el grup Black Moon Creeping, composant, arranjant i tocant el piano. Fa concerts per tot el país i guanya fama i diners (o no). Però aquesta vida histèrica i embogida no el desorienta de les seves aspiracions místiques (recordem que estem parlant d’un compositor capaç de mimetitzar –si vol- Frederic Mompou!). Torna a la vida de monjo i continua, des de l’humiltat, estudiant piano, harmonia i contrapunt. Forma part d’un trio de cambra, Tàndem, amb Roger Gich (violí) i Cristina Benítez (violoncel). Volta per Catalunya millorant la vida espiritual dels seus oients. I, atenció, alterna el seu millorament artístic amb incursions a la Xarxa. I avui la Xarxa permet que un músic pugui tenir una orquestra a casa seva. Una visita recent a la seva illa de pau emmig del Sabadell més monumental va concloure amb un concert multitudinari fet per un sol músic: en Pere.

Sambes, cha-cha-chás, rock, brasiler... En Pere dirigeix la seva orquestra de peres monterde de forma aclaparadora.

La cosa es que nuestra montadora, María José Gilabert, vinculada a la ong Africa Viva, que trabaja excavando pozos en uno de los países más pobres del mundo, Burkina Faso, me comentó que el compañero de Rosa, una amiga de la ong, nos podía resolver un problema.

El problema era que las casas discográficas nos imponían unos precios prohibitivos para disponer de diversos temas de Frederic Mompou (1893-1987). Pagamos religiosamente por "Pájaro triste" y por la pieza 27 de "Música callada" pero ya no podíamos contar con dos composiciones más que a mí me parecían absolutamente imprescindibles. María José, que entonces montaba un documental sobre Africa viva, me dijo que el compañero de Rosa, la presidenta de la ong, tocaba el piano y componía muy bien. Cargado de escepticismo dije que lo probáramos.

Meses más tarde, el domingo 25 de junio del 2006, una audición pianística en la sede de Africa viva, en Sabadell, deslumbró a los oyentes. El pianista y compositor era Pere Monterde.

Pere nació en Sabadell un dia 11 y estudió en el conservatorio (de Sabadell) con importantísimos pedagogos. Hasta aquí su vida es correcta y ordenada. Pero hete aquí que se dispara hacia el rock’n’roll, con el grupo Black Moon Creeping, componiendo, arreglando y tocando el piano. Realiza conciertos por todo el país y gana fama y dinero (o no). Pero esta vida histérica y enloquecida no le desorienta de sus aspiraciones místicas (recordemos que estamos hablando de un compositor capaz de mimetizarse –si quiere- con ¡Frederic Mompou!). Vuelve a la vida de monje y continúa, desde la humildad, estudiando piano, armonía y contrapunto. Forma parte de un trío de cámara, Tàndem, con Roger Gich (violín) y Cristina Benítez (violoncelo). Gira por Catalunya mejorando la vida espiritual de sus oyentes. Y, atención, alterna su perfeccionamiento artístico con incursiones en la Red. Y hoy la Red permite que un músico pueda tener una orquesta en su propia casa. Una visita reciente a su isla de paz en medio del torbellino del Sabadell más monumental culminó con un concierto multitudinario hecho por un solo músico: Pere.

Sambas, cha-cha-chás, rock, temas brasileños... Pere dirige su orquesta de peres monterde de forma apabullante.

Pere Monterde:
músic,
compositor,
pianista,
professor...
i brilla!

Per cert, enhorabona, Pere! (molt aviat serà pare).
 
Pere Monterde:
músico,
compositor,
pianista,
profesor...
¡y brilla!

Por cierto ¡enhorabuena, Pere! (muy pronto será padre).
 

No hay comentarios: