miércoles, 25 de marzo de 2009

A n i m a b a s a u r i


Homenatge a
Fermín Marimón II


Fermín Marimón ha anat recollint multitud de peces de cinema al llarg de més de 50 anys. Avui constitueixen un fons que està permanentment exposat a l’antic estudi de dibuix animat del Prat de Llobregat on es va realitzar “Peraustrínia 2004”, que aquests dies s’està projectant al Festival d’Animació Animabasauri. La darrera peça del museu és la placa d’homenatge d’aquest Festival.Altres objectes del Museu, com els compassos originals del curtmetratge “Ballet Burlón” o diverses càmares o projectors, són aquests:
Homenaje a
Fermín Marimón II


Fermín Marimón ha ido recopilando multitud de objetos de cine a lo largo de más de 50 años. Hoy constituyen un fondo que está permanentemente expuesto en el antiguo estudio de dibujo animado del Prat de Llobregat donde se realizó “Peraustrinia 2004”, que estos días se está proyectando en el Festival de Animación de Animabasauri. La última pieza del museo es la placa de homenaje de este festival.Otros objetos del Museo, como los compases originales del cortometraje “Ballet Burlón” o diversas cámaras y proyectores, son estos:Museu Fermín Marimón.

Museo Fermín Marimón.

No hay comentarios: