jueves, 21 de mayo de 2009

KOP cultural

Al Kasal Okupa Prat s’hi han fet i s’hi fan tallers i cursos d’interpretació de signes per a sord-muts, d’electricitat, de malabars, d’artesania, de ferro, de percusió o de serigrafia. Concerts de música alternativa, espectacles de teatre, màgia, foc, accions com ara pintades de murals. Hi ha biblioteca i “sopador” setmanal.

Des del KOP s’ha combatut el feixisme, recolzant la recuperació de la memòria històrica, s’ha lluitat des de la consciència ecològica per denunciar delictes que afecten el delta.

Una de les activitats més interessants és la cooperativa de consum ecològic i responsable anomenada Cals Carxofa, un autèntic avenç del futur. Podeu trobar tota la informació a:
En el Kasal Okupa Prat se han llevado y se llevan a cabo talleres y cursos de interpretación de signos para sordomudos, de electricidad, de malabares, de artesanía, de hierro, de percusión o de serigrafía. Conciertos de música alternativa, espectáculos de teatro, magia, fuego, acciones como pintadas de murales. Hay biblioteca y “cenador” semanal.

Desde el KOP se ha combatido el fascismo, apoyando la recuperación de la memoria histórica, se ha luchado desde la conciencia ecológica para denunciar delitos que afectan al delta.

Una de les actividades más interesantes es la cooperativa de consumo ecológico y responsable llamada Cals Carxofa, un auténtico avance del futuro. Podéis encontrar toda la información en:
http://calskarxofa.blogspot.com


Sí, és cert que la crítica a l’Ajuntament ha estat una constant. Però cal pensar que un Ajuntament d’esquerres com el del Prat podria encaixar com a correcta una crítica que ve des de més a l’esquerra realitzada al marge de la recerca de vots. Més encara: no és cert que a un poder d’esquerra li convé la crítica per exercir una tasca constant de regeneració?

Demano a l’Ajuntament, en especial a l’equip de cultura, que es vinculi al salvament del KOP. Seria un acte de generositat sense gaire precedent.

El dissabte 13 de juny a les 19 hores hi ha convocada una manifestació per aturar el desallotjament.
Sí, es cierto que la crítica al Ayuntamiento ha sido una constante. Pero cabe pensar que un Ayuntamiento de izquierdas como el del Prat podria encajar como correcta una crítica que procede desde más a la izquierda realizada al margen de la búsqueda de votos. Más todavía: ¿no es cierto que a un poder de izquierda le conviene la crítica para ejercer una labor constante de regeneración?

Pido al Ayuntamiento, en especial al equipo de cultura, que se vincule a la salvación del KOP. Sería un acto de generosidad sin demasiado precedente.

El sábado 13 de junio a las 19 horas ha sido convocada una manifestación para detener el desalojo.KOP cultural

No hay comentarios: