lunes, 29 de junio de 2009

Performance 1: anticipació surrealista, anticipación surrealista.A la presentació de llibre i dvd els actors principals van efectuar una performance de perfeccionament de la pel.lícula, a partir dels comentaris de la gent. Van representar 6 moments nous, inexistents a la pel.lícula.

El número 1 va ser:
Anticipació de registre surrealiste

Un dels comentaris de notable quantitat d’espectadors ha estat el de que amb l’entrada del Detectiu que busca un soroll, cap el minut 33, la pel.lícula agafa un excessiu to surreal que no ha estat anticipat. A partir d’aquest instant no hi ha problema perquè el nou to es manté fins el final. La solució més clàssica passa per introduir aquest registre humorístic-absurd en el primer acte, a l’inici del film, per equilibrar el surrealisme en cadascun dels tres actes. Tot i que la pel.lícula comença amb una imatge del detectiu als terrats, no n’hi ha prou. Abans de tota l’escena a la cafeta, podria aparèixer una nova escena del Detectiu, neuròtic pel soroll agut que el turmenta i que ell atribueix a una colònia de grills, probablement mutants.

Se sent un constant “Ri-ri-ri-ri-ri-riii!” molt agut. Sembla venir de tot arreu.

El Detectiu es concentra per sentir-lo millor.

Detectiu (per a sí mateix): Semblen... ¡grills!

Detectiu: Sí, una colònia de grills, els grills es mouen, això ho explicaria tot.

Detectiu: Ah, no, per què de dia?

Detectiu: És clar: grills mutants!!!

Detectiu: No, no, no pot ser... passo!


Es tracta d’una escena que, per cert, tenim efectivament filmada i es va amputar. És aquesta:


En la presentación de libro y dvd los actores principales efectuaron una performance de perfeccionamiento del film, a partir de los comentarios de la gente. Representaron 6 momentos nuevos, inexistentes en la película.

El número 1 fue:
Anticipación de registro surrealista

Uno de los comentarios de notable cantidad de espectadores ha sido el de que con la entrada del Detective que busca un ruido, hacia el minuto 33, la película toma un excesivo tono surreal que no ha sido anticipado. A partir de este instante no hay problema porque el nuevo tono se mantiene hasta el final. La solución más clásica pasa por introducir este registro humorístico-absurdo en el primer acto, al inicio del film, para equilibrar el surrealismo en cada uno de los tres actos. Aunque la película comienza con una imagen del Detective en las azoteas, no es suficiente. Antes de la escena en la cafeta, podría aparecer una nueva escena del Detective, neurótico por el ruido agudo que lo atormenta y que él atribuye a una colonia de grillos, probablemente mutantes.

Se oye un constante “¡Ri-ri-ri-ri-ri-riii!” muy agudo. Parece venir de todas partes.

El Detective se concentra para oírlo mejor.

Detective (para sí mismo): Parecen… ¡grillos!

Detective: Sí, una colonia de grillos, los grillos se mueven, eso lo explicaría todo.

Detective: Ah, no… ¿por qué de día?

Detective: Claro ¡¡¡grillos mutantes!!!

Detective: No, no, no puede ser... ¡paso!


Se trata de una escena que, por cierto, tenemos efectivamente filmada y se amputó. Es ésta:

Es tractaria de recol.locar-la en el minut 10, just abans de la llarga escena de la cafeta, i l’element surrealista quedaria així equilibrat.
Se trataría de recolocarla en el minuto 10, justo antes de la larga escena de la cafeta, y el elemento surrealista quedaría así equilibrado.


No hay comentarios: