miércoles, 11 de junio de 2008

Pactogaters: Marga Gómez Inglada (I)


 
Fitxa pel.lícula:
  • Ha vist la pel.lícula en l’estrena no oficial del KOP, en l’estrena oficial del Renoir Les Corts, en l’estrena al Prat al cine Capri i una vegada més al Capri, des de la cabina. I a més ha assistit a la festa de pre-estrena al Prat que es va fer al restaurant Rustic. El marit, Pere (important prohom universal), i els seus dos fills, l’han acompanyat en la seva pactegateria. La filla de sis anys és probablement l’espectadora més jove que ha vist la pel.lícula.

  • Ha assistit al rodatge, en els dies del KOP. Ens ha fet una molt bona crítica de la pel.lícula a la revista El Prat.

  • Té dos gats adoptats, un d’ells negre, mig borni, amb la cua trencada que "fa un llamp com la cicatriu del Harry Potter" (es diu Petard), i l’altre blanc (Esquitx).

  • El seu clip predilecte és el 3: "lo bueno, si breve..."


Sembla mentida que una persona que sembla hostatjar dins del seu cap una festa permanent de focs artificials tingui un ofici que demana tanta paciència. Ens expliquem: Marga Gómez és un nervi ambulant, escriu llibres d’història, crítiques de cinema, munta exposicions i dispara els biorritmes de les persones que hi ha en un radi de 50 metres. Li ha donat temps de fer-se doctora (en Història). A més, és esposa i mare. Superwoman, que es diu.

Doncs aquesta persona que va a mil és experta en... ¡arxius!.

La vaig conèixer abans que fos benefactora de la família Marimón (o ja hi va nèixer?), quan preparava la història del cine amateur al Prat. Marga va reivindicar, tot relatant-ne la trajectòria, figures cabdals del nostre cinema com Jordi Bringué, Manel Villanova o Fermín Marimón (el nostre 'producer'). Fa poc ha tret un altre llibre que em té enganxat: "Associacionisme i cultura en una societat en transformació. El Prat de Llobregat 1910-1960", que parla de la mania que té la gent en associar-se i intentar expandir el coneixement. Al Prat, és clar. Però és que El Prat ve a ser com el món sencer. I en el món hi ha terra i fang i camps de cultiu, hi ha repressió després d’una guerra, hi ha ciclisme i fins i tot hi ha cinema. Dedicant-se al Prat la Marga fa la història del món.

Dels seus mil altres llibres de nom breu n’hi ha un que em fascina: "Manual de condicions mínimes per a la instal.lació del servei d’arxiu municipal".

Dins d’aquesta dona hi ha uns quants motors d’explosió en marxa. Esperem d’ella mil coses més...

(El proper article estarà dedicat als gats de la Marga i família)

 
Ficha película:
  • Ha visto la película en el estreno no oficial del KOP, en el estreno oficial del Renoir Les Corts, en el estreno en El Prat en el Cine Capri y una vez más en el Capri, desde la cabina. Y también estuvo en la fiesta de pre-estreno en El Prat que tuvo lugar en el restaurante Rustic. Su marido, Pere (importante prohombre universal), y sus dos hijos la han acompañado en su pactogatería. La hija, de seis años, probablemente sea la espectadorea más joven que ha visto la película.

  • Ha asistido al rodaje, en los días del KOP. Nos ha hecho una muy buena crítica de la película en la revista El Prat.

  • Tiene dos gatos adoptados, uno de ellos negro, medio tuerto, con la cola rota en forma de "relámpago como la cicatriz de Harry Potter"(de nombre Petard), y otro blanco (Esquitx).

  • Su clip predilecto es el 3: "lo bueno, si breve..."


Parece mentira que una persona que parece albergar en su cerebro una fiesta permanente de fuegos artificiales tenga un oficio que exige tanta paciencia. Nos explicamos: Marga Gómez Inglada es un nervio ambulante, escribe libros de historia, críticas de cine, monta exposiciones y dispara los biorritmos de las personas que se encuentran en un radio de 50 metros. Le ha sobrado tiempo para coronarse doctora (en Historia). Además, es esposa y madre. Superwoman, como se suele decir.

Pues esta persona que va a mil es experta en... ¡archivos!.

La conocí antes de que fuera benefactora de la familia Marimón (¿o ya nació como tal?), cuando preparaba la historia del cine amateur en El Prat. Marga reivindicó, a base de relatar su trayectoria, figuras fundamentales de nuestro cine como Jordi Bringué, Manel Villanova o Fermín Marimón (nuestro 'producer'). Hace nada ha sacado otro libro que me tiene pegado a sus páginas: "Associacionisme i cultura en una societat en transformació. El Prat de Llobregat 1910-1960. (Asociacionismo y cultura en una sociedad en transformación. El Prat de Llobregat 1910-1960.)", que habla de la manía que tiene la gente en asociarse e intentar expandir el conocimiento. En El Prat, claro. Pero es que El Prat viene a ser como el mundo entero. Y en el mundo hay tierra y barro y campos de cultivo, hay represión después de una guerra, hay ciclismo e incluso hay cine. Dedicándose al Prat Marga dibuja la historia del mundo.

De sus otros miles de libros de nombre breve hay uno que me fascina: "Manual de condicions mínimes per a la instal.lació del servei d’arxiu municipal (Manual mínimos para la instalación del servicio de archivo municipal)".

En el interior de esta mujer hay unos cuantos motores de explosión en marcha. Esperamos de ella mil cosas más...

¡¡¡Un beso, Marga!!!

 


No hay comentarios: