domingo, 20 de julio de 2008

Pactogaters: Martí Ruiz


 
Fitxa pel.lícula:
  • Conviu amb dos gossos, Paco (negre, arreplegat del carrer) i Pocho (blanc i el seu guia espiritual), tres tortugues, i una colla d’instruments musicals. Els dóna menjar a tots.

  • Un dels seus grups de música, a més, es diu "Hamsterloco".

  • Autor del graffiti inicial amb el títol de la pel.lícula, dels graffitis dels títols de crèdit del final i del cartell oficial.

  • Va elaborar la vitrina de "Pactar..." al cine Verdi.

  • La seva obra gràfica pel nostre film, que inclou la creació d’un nou tipus de lletra (batejada com a "pacter hamster"), ha estat motiu d’un dels clips, el 18, dedicat formalment a un altre artista de la imatge com ell, Stan Brahkage.
 
Ficha película:
  • Convive con dos perros, Paco (negro, recogido de la calle) y Pocho (blanco, y su guía espiritual), tres tortugas, y un montón de instrumentos musicales. Les da de comer a todos.

  • Uno de sus grupos de música, además, atiende al nombre de "Hamsterloco".

  • Autor del graffiti inicial con el título de la película, de los graffitis de los títulos de crédito del final y del cartel oficial.

  • Montó la vitrina de "Pactar..." en el cine Verdi.

  • Su obra gráfica para nuestro film, que incluye la creación de un nuevo tipo de letra (bautizada como "pacter hamster"), ha sido motivo de uno de los clips, el 18, dedicado formalmente a otro artista de la imagen como él, Stan Brahkage.
 
Clip 18

 
La pel.lícula no ha obtingut la unanimitat que sí que ha guanyat un dels seus elements més representatius: el cartell. Ha agradat a tothom (excepte a una persona, l’excepció que confirma la regla).

Martí Ruiz Carulla, que ja havia omplert els terrats del Cine Monmari dels graffitis dels crèdits (i allà continuaran, pels segles dels segles) es va agafar l’encàrrec del cartell amb una responsabilitat enorme. Va fer mil fotos de terrats de Gràcia, de la Rose Avalon abocada a un terrat, va sentir música de Mompou, va rellegir contes de Pere Calders, va passar per alguna crisi per no saber com enfocar-ho, va fer milers de proves de les cares de Pau Roca, Rose Avalon, Alberto Jiménez, Belén fabra i Edu Soto fins que, finalment, va trobar la manera i va assolir la unanimitat. Tothom se n’alegra.

Com vem arribar fins al Martí? El seu amic Aleix Pitarch, un dels nostres músics, cantant i teclista d’Hibrida, membre de Hamsterloco, ens el va assenyalar amb el dit. Va dir "aquest" pot ser l’artista que busqueu. Martí em va ensenyar uns quants dels seus graffitis repartits per la ciutat:

 
La película no ha obtenido la unanimidad que sí ha ganado uno de sus elementos más representativos: el cartel. Ha gustado a todos (excepto a una persona, la excepción que confirma la regla).

Martí Ruiz Carulla, que ya había llenado las azoteas del Cine Monmari con los graffitis de los créditos (y allá seguirán, por los siglos de los siglos) se tomó el encargo del cartel con una responsabilidad enorme. Hizo mil fotos de de las azoteas de Gracia, de Rose Avalon asomada mirando, oyó música de Mompou, releyó cuentos de Pere Calders, atravesó alguna crisis por no saber como enfocarlo, hizo miles de pruebas con los rostros de Pau Roca, Rose Avalon, Alberto Jiménez, Belén Fabra y Edu Soto hasta que, finalmente, encontró la manera y consiguió la unanimidad. Todo el mundo se alegra.

¿Cómo llegamos hasta Martí? Su amigo Aleix Pitarch, uno de nuestros músicos, a la vez cantante y teclista de Hibrida, miembro de Hamsterloco, le señaló con el dedo. Dijo "este" puede ser el artista que buscáis. Martí me mostró unos cuantos de sus graffitis repartidos por la ciudad:
 

 
Martí, en "recerca interdisciplinar contínua", és un dels hereus de Leonardo: fa il.lustracions, escultures en tota mena de materials, toca la guitarra i la viola de gamba, canta, graba el so d’ambients i atmòsferes per editar "paisatges sonors", posa música a pel.lícules, forma part del grup Hibrida, al costat dels germans Pitarch, que per cert, actuen diumenge que ve, dia 20 de juliol, a la sala Apolo a les 19.30. Us ho recomanem:


Diu el programa:
Híbrida tiene un pie en el rock y el otro en la experimentación. Presentan un curioso set en el que se desdoblan a través de la tecnología audiovisual, tocando sobre sus propias bases grabadas por ellos mismos en video y que se proyectan durante el concierto. Revisión, variación, reinterpretación, reflexión sobre el tiempo.

És a dir, Hibrida són artistes experimentals que, compte, no obliden el públic. Això de tocar sobre una imatge de si mateixos tocant és, senyors, permeteu-m’ho, una idea genial.

Clic i visites MySpace HIBRIDA

No content amb tot l’esmentat, Martí autoedita, com a entitat individual, sota el nom de Katatsumuri. I amb aquest nom col.labora amb gent tant del nostre veïnat com ara Ashbrg, Koulomek, Ostranenie i Ocaixi.

 
Martí, en "búsqueda interdisciplinar contínua", es uno de los herederos de Leonardo: compone ilustraciones, fabrica esculturas de todo tipo de materiales, toca la guitarra y la viola de gamba, canta, graba el sonido de ambientes y atmósferas para editar "paisajes sonoros", pone música a películas, forma parte del grupo Hibrida, junto a los hermanos Pitarch, que por cierto, actúan domingo que viene, dia 20 de julio, en la sala Apolo a las 19.30. Os lo recomendamos:


Dice el programa:
Híbrida tiene un pie en el rock y el otro en la experimentación. Presentan un curioso set en el que se desdoblan en través de la tecnología audiovisual, tocando sobre sus propias bases grabadas por ellos mismos en video y que se proyectan durante el concierto. Revisión, variación, reinterpretación, reflexión sobre el tiempo.

Es decir, Hibrida son artistas experimentales que, cuidado, no se olvidan del público. Eso de tocar sobre una imagen de sí mismos tocando es, señores, permitídmelo, una idea genial.

Clic y visitas MySpace HIBRIDA

No contento con todo lo citado, Martí autoedita, como entidad individual, bajo el nombre de Katatsumuri. Y con este nombre colabora con gente tan de nuestro vecindario como Ashbrg, Koulomek, Ostranenie y Ocaixi.

 
 
I quan li ve de gust Martí fa improvisacions sobre animacions del seu amic Lio. Jo un dia el vaig veure a un bar electrificant la viola da gamba. Una cosa similar a:
 
Y cuando le complace Martí improvisa sobre animaciones de su amigo Lio. Yo un día le vi en un bar electrificando la viola da gamba. Algo similar a:
 
Katatsumuri - Bbakap (video by Lio)

 
Amb gent com el Martí un pot veure coses que no creuríeu-ho.
 
Con gente como Martí uno puede ver cosas que no creeríais.
 No hay comentarios: