miércoles, 28 de abril de 2010

Annecy 2010: Le FranceCinemas Le France
(Thonon-les-Bains)


Per primera i única vegada a la tournée departamental, la nostra pel.lícula es va presentar a un multicinema, “Le France”, a Thonon. La resta han estat sales úniques. Competíem amb l’“Alicia” de Tim Burton en 3D. Posem que més gran mèrit per al reduït grup d’heroics espectadors que van preferir els gats.

Vaig ser acompanyat en aquest darrer viatge, del dia 30 de març del 2010, per la parella que vaig conèixer al primer dels trajectes, els entranyables Germinal Gil i la seva esposa Silvette, qui m’havien recollit el 8 de març a l’aeroport de Ginebra. Per a la meva sorpresa, vaig poder parlar en català amb ells donat que Germinal, nascut en 1937, es barceloní (dient-se Germinal, naixent en l’any 2 de la guerra civil i havent-se convertit en exiliat en plena infantesa un pot aventurar-se a traçar un perfil biogràfic dels pares).
 Cinemas Le France
(Thonon-les-Bains)


Por primera y única vez en la tournée departamental, nuestra película se presentó en un multicine, “Le France”, en Thonon. El resto han sido salas únicas. Competíamos con la “Alicia” de Tim Burton en 3D. Pongamos que mayor mérito para el reducido grupo de heroicos espectadores que prefirieron los gatos.

Fui acompañado en este último viaje, del día 30 de marzo del 2010, por la pareja que conocí en el primero de los trayectos, los entrañables Germinal Gil y su esposa Silvette, quienes me habían recogido el 8 de marzo en el aeropuerto de Ginebra. Para mi sorpresa, pude hablar en catalán con ellos puesto que Germinal, nacido en 1937, es barcelonés (llamándose Germinal, naciendo en ese año 2 de la guerra civil y habiéndose convertido en exiliado en plena niñez uno puede aventurarse a trazar un perfil biográfico de los padres).Germinal i Silvette –igual com Chantal Arnould, com Gerardo Merino, com Armand García, com Antoine Vera, com Jorge Álvarez, president del festival, per esmentar-ne alguns entre molts- formen part del teixit social que a Annecy sosté la bienal de cinema espanyol i garanteix el seu futur. Tots ells formen part d’una pila d’associacions pro-espanyoles i participen en els mil treballs que demana un festival de cinema. Un dels molts moments emocionants de tots aquests dies va ser la conferència sobre “La Nueve”, entorn dels republicans espanyols que van alliberar París a la Segona Guerra Mundial. L’efervescència pro-espanyola que es respirava a la conferència d’Evelyn Mesquida, a una sala plena de francesos que són exiliats espanyols de primera o segona generació, barrejada amb una nostàlgia per l’Espanya que no va poder ser, fa que una xerrada com aquesta tingui una més alta temperatura emotiva a l’Alta Saboia (que va ser el primer departament de França alliberat dels alemanys, gràcies en molt bona part als maquis republicans), que a qualsevol ciutat de l’Estat espanyol. Les noves generacions de joves anneciencs, com Loic Díaz Ronda –director del festival- i el seu equip, amb gent com Charlotte García, prometen una vida llarga al cinema espanyol a Annecy.

Per primera vegada tenim fotos properes dels espectadors. Gràcies a tots ells, en les nou sessions del tour, he après molt més de la meva pròpia pel.lícula.

Germinal y Silvette –como Chantal Arnould, como Gerardo Merino, como Armand García,como Antoine Vera, como Jorge Álvarez, presidente del festival, por mencionar algunos entre muchos- forman parte del tejido social que en Annecy sostiene la bienal de cine español y garantiza su futuro. Todos ellos forman parte de un montón de asociaciones pro-españolas y participan en los mil trabajos que pide un festival de cine. Uno de los muchos momentos emocionantes de todos estos días fue la conferencia sobre “La Nueve”, en torno a los republicanos españoles que liberaron París en la Segunda Guerra Mundial. La efervescencia pro-española que se respiraba en la conferencia de Evelyn Mesquida, en una sala repleta de franceses que son exiliados españoles de primera o segunda generación, mezclada con una nostalgia por la España que no pudo ser, hace que una charla como esa tenga mucha mayor temperatura emotiva en la Alta Saboya (que fue el primer departamento de Francia liberado de los alemanes, gracias en muy buena parte a los maquis republicanos), que en cualquier ciudad del Estado español. Las nuevas generaciones de jóvenes annecienses, como Loic Díaz Ronda –director del festival- y su equipo, con gente como Charlotte García, prometen una vida larga al cine español en Annecy.

Por primera vez, tenemos fotos cercanas de los espectadores. Gracias a todos ellos, en las nueve sesiones del tour, he aprendido mucho más de mi propia película.
<· Le France ·>


Dono gràcies a la gent de
la Bienal d’Annecy,
ho faig cada vegada
que hi penso.

Doy gracias a la gente de
la Bienal de Annecy,
lo hago cada vez
que pienso en ella.I de Pactar...
Y de Pactar...

No hay comentarios: