viernes, 31 de julio de 2009

Peformance 6: Final feliç feliz.


Final feliç alternatiu
amb Júlia-Aparissi


Joan: Hem rebut un notable nombre de queixes pel final de la pel.lícula. Molts haurien volgut que Júlia i Aparissi acabessin junts. O "clarament" junts perquè hi ha una lectura, a través dels gats bornis i la veu en off, que indica que pot ser així. Precisament per això hi ha als extres del dvd un final alternatiu, feliç, entre Júlia i Aparissi, muntat amb plans descartats. Però el que demanava la gent és això que vindrà ara. Pau Roca té la paraula.

Final feliz alternativo
con Julia-Aparisi


Joan: Hemos recibido un notable número de quejas por el desenlace de la película. Muchos habrían preferido que Julia y Aparisi acabasen juntos. O "claramente" juntos porque hay una lectura, a través de los gatos tuertos y la voz en off, que indica que puede ser así. Precisamente por eso se puede encontrar en los extras del dvd un final alternativo, feliz, entre Julia y Aparisi, montado con planos descartados. Pero lo que pedía la gente es lo que sucederá acto seguido. Pau Roca tiene la palabra.

(foto: Joan Vall)

Pau: En l’última escena de la pel.lícula Aparissi i Júlia estan fent cua a la universitat de Veterinària per matricular-se. Aparissi encara conserva una petita esperança, però per primera vegada està disposat a abandonar, a dir que no. Aleshores s’adona que Júlia es fixa en un home madur, un professor, i Aparissi, ara sí, decideix que abandona. Li diu a Júlia que se’n va a fer Telecomunicacions. Espera una mica a veure si ella el retè. I... aleshores passaria el següent: Aparissi li diu a Júlia que se’n va i fa el gest d’anar-se’n.

Rose: Però ella, abans que Aparissi se’n vagi, l’agafaria del braç i li diria: "Aparissi!".

Pau: Ell esperaria... li diria "Què?"

Rose: I Júlia li faria un somriure.

Pau: I aleshores hi hauria un encadenat i tots dos passejarien feliços per un terrat, entre els gats. I fi de la pel.lícula.

(Aplaudiments del públic)

Pau: En la última escena de la película Aparisi y Julia hacen cola en la universidad de Veterinaria para matricularse. Aparisi todavía conserva una pequeña esperanza, pero por primera vez está dispuesto a abandonar, a decir que no. Entonces se da cuenta de que Julia se fija en un hombre maduro, un profesor, y Aparisi, ahora sí, decide que abandona. Le dice a Julia que se marcha a Telecomunicaciones. Espera un poco a ver si ella le retiene. Y... entonces sucedería lo siguiente: Aparisi le dice a Julia que se marcha y hace el gesto de irse.

Rose: Pero ella, antes de que Aparisi se marchara, le cogería del brazo y le diría: "¡Aparisi!".

Pau: Él esperaría... le preguntaría "¿Qué?"

Rose: Y Julia le sonreiría.

Pau: Y entonces se produciría un encadenado y los dos pasearían felices por una azotea, entre los gatos. Y fin de la película.

(Aplausos)Pau: I en els crèdits finals Júlia li cantaria una cançó a Aparissi, al KOP. Tal com abans li ha fet a David però ara mirant a Aparissi. (Més aplaudiments).


Per cert, aprofito per dir que el KOP, el Kasal Okupa del Prat de Llobregat, està per primera vegada en 6 anys en perill real de desallotjament i demolició. Aquest dissabte que ve, com que segurament sereu al Prat, hi ha una manifestació de suport a la Plaça de l’Ajuntament a les 7 de la tarda.

Pau: Y en los créditos finales Julia le cantaría una canción a Aparisi, en el KOP. Tal como antes lo ha hecho con David pero ahora mirando a Aparisi. (Más aplausos).


Por cierto, aprovecho para decir que el KOP, el Kasal Okupa del Prat de Llobregat, está por primera vez en 6 años en peligro real de desalojo y demolición. Este sábado que viene, como seguramente andaréis por el Prat, hay una manifestación de apoyo en la plaza del Ayuntamiento a las 7 de la tarde.

No hay comentarios: