lunes, 27 de julio de 2009

Performance 5: Sara


Tancar el personatge
de Sara


Joan: Un nombre notable de queixes han vingut donades perquè no queda explicat què passa exactament entre Sara i David. I, encara més, pel fet que Sara no apareix més a la història des del minut 51 –tot i que es parla d’ella just en l’escena final. Hi ha una solució. Té la paraula Belén Fabra.

Cerrar el personaje
de Sara


Joan: Un número notable de quejas proceden de que no quede explicado qué pasa exactamente entre Sara Y David. Y, aún más, por el hecho de que Sara no aparece más en la història desde el minuto 51 –aunque se habla de ella justo en la escena final. Hay una solución. Tiene la palabra Belén Fabra.

(foto: Joan Vall)

Belén: M’han preguntat sovint quin problema hi ha exactament entre el veterinari i la seva nòvia i, com que la idea era que quedés obert, intento que la persona que em pregunta doni la seva versió.

De tota manera, posats a trobar solucions que agradin més, el Joan planteja una idea per tancar més la relació entre David i Sara, aprofitant un moment del darrer tram de la pel.lícula on és possible el següent:
  • A una de les últimes seqüències, Júlia li demana a David que li parli com si estigués enamorat d’ella. David no ho fa però la mira com si realment sentís alguna cosa, i Júlia se’n va, plorant. David queda força abatut i seu. Es fuma un habà. Tot just després, hi ha una imatge de la Plaça de la Virreina, de nit o potser de matinada. Sense gent.

    En aquest pla de la Plaça podria veure’s a Sara, tal com està a la imatge que us repartim, donant a entendre, sense paraules, que David està encara connectat amb el pensament amb Sara. Amb això n’hi hauria prou.

Belén: Me han preguntado a menudo qué problema hay exactamente entre el veterinario y su novia. Pero como la idea era que quedara abierto, intento que la persona que me pregunta ofrezca su versión.

De todos modos, puestos a encontrar soluciones que gusten más, Joan plantea una idea para cerrar más la relación entre David y Sara, aprovechando un instante del último tramo de película donde sería posible lo siguiente:
  • En una de las últimas secuencias, Julia le pide a David que le hable como si estuviera enamorado de ella. David no lo hace pero la mira como si realmente sintiera algo por su sobrina. Y Júlia se marcha, llorando. David se queda muy abatido y se sienta. Se fuma un habano. Viene a continuación una imagen de la Plaça de la Virreina, de noche o tal vez de madrugada. Sin gente.

    En este plano de la Plaça podría verse a Sara, tal como está en la imagen que os hemos repartido... dando a entender, sin palabras, que David está todavía conectado con el pensamiento con Sara. Con esto sería suficiente.


Joan: De tot el que hem dit, aquest és, objectivament, un pla que fa falta a la pel.lícula.

Joan: De todo lo que hemos dicho, este es, objetivamente, un plano necesario en la película.


Aquest pla de Sara -Belén Fabra- no és a la pel.lícula però hi hauria de ser.
Este plano de Sara -Belén Fabra- no está en la película pero debería estar.

No hay comentarios: